FANDOM


Wilson Portrait
Có một mầm sống đang len lỏi bên trong nó.

Wilson

Willow Portrait
Hmm..Thêm nhiên liệu cho lửa trại nào!

Willow

Wolfgang Portrait
Hạt giống nhỏ làm nên cây lớn!

Wolfgang

Wendy Portrait
Thật buồn khi ta không thể trồng nó được.

Wendy

WX-78 Portrait
MÃ NGUỒN "TWIGGY TREE"

WX-78

Wickerbottom Portrait
Một mầm sống ẩn dưới lớp vỏ xù xì.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Nếu chăm sóc tốt, nó có thể trở thành 1 cây "ngon" đó.

Woodie

Waxwell Portrait
Ta có thể trồng nó... nhưng tại sao?

Maxwell

Wigfrid Portrait
Có lẽ một ngày nào đó nó có thể sánh vai với Cây thế giới!

Wigfrid

Webber Portrait
Nó sẽ chui ra ngoài và chơi với chúng ta!

Webber

Hạt Cây Trơ Cành chỉ nằm trong bản Don't Starve Together, thu được sau khi chặt Cây Trơ Cành, có thể trồng lại thành cây mới, tương tự như Quả ThôngDẻ Bulô. Ta cũng có thể dùng chúng làm nhiên liệu cho lửa. Giống với các loại hạt cây khác, khi được trồng bởi Woodie, hạt cây trơ cành sẽ giúp hồi lại 5 Tinh Thần.

Placeholder Ngoài lề Sửa đổi

  • Hạt Cây Trơ Cành và Cây Trơ Cành đã được xem xét để thêm vào trong bản A New Reign, mặc dù chúng đã được giới thiệu trước khi bản beta phát hành.
  • Có một tệp tin "ma" của Hạt cây trơ cành khi được nấu chín và khi nhiễm Dịch Bệnh.

Blueprint Thư ViệnSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.