FANDOM


Tượng Thủy Tinh (Glass Sculptures)Kiến Trúc có thể di chuyển độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Để thu được Tượng Thủy Tinh, người chơi cần giết Kiến Sư Tử trong Mùa Hè. Tượng Thủy Tinh có thể bị phá hủy bằng Búa khá dễ dàng, và cũng có thể bị phá hủy nếu Kiến Sư Tử triệu hồi thêm Lâu Đài Cát hoặc Cột Cát lên từ bên dưới các Tượng Thủy Tinh. Giống như Điêu Khắc Cẩm ThạchQuân Cờ, chúng không thể được chứa trong hành trang và sẽ được mang trực tiếp trông ô trống cờ nếu được vác lên, khiến người chơi trở nên rất chậm.

Gai Thủy TinhSửa đổi


Wilson Portrait
Memories of the time I wasn't skewered.

Wilson

Willow Portrait
I can't believe that worked!

Willow

Wolfgang Portrait
Spike is glass now.

Wolfgang

Wendy Portrait
My warped reflection stares back at me with malice.

Wendy

WX-78 Portrait
GLASS IS WEAK

WX-78

Wickerbottom Portrait
Careful, it's sharp.

Wickerbottom

Woodie Portrait
I wonder if it chops.

Woodie

Waxwell Portrait
I hope I'm not so transparent.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Twas förged in flame.

Wigfrid

Webber Portrait
Careful, it's fragile.

Webber

Warly Portrait
I prefer my decor a smidge less... stabby.

Warly

Wormwood Portrait
Clear Rock Pricker

Wormwood

Winona Portrait
That's a hazardous decoration.

Winona

Wortox Portrait
Sharp and pointy as my tooth!

Wortox

Wurt Portrait
Would look better with Pig head on it, florp!

Wurt

Gai Thủy Tinh (Glass Spikes) xuất hiện với 3 kích thước khác nhau. Để thu được một Cột Thủy Tinh, người chơi cần nung chảy Cột Cát của Kiến Sư Tử bằng Đuốc, Gậy Lửa hoặc Bật Lửa.


Lâu Đài Thủy TinhSửa đổi

Wilson Portrait
That's science for you.

Wilson

Willow Portrait
See? Fire solves everything.

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang could crush little castle.

Wolfgang

Wendy Portrait
A moment frozen in time.

Wendy

WX-78 Portrait
IT WILL BREAK LIKE THE OTHERS

WX-78

Wickerbottom Portrait
I always loved glass sculptures.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Well it ain't wood.

Woodie

Waxwell Portrait
Not the castle I had in mind for myself.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Such beauty!

Wigfrid

Webber Portrait
We think it's great and we love it.

Webber

Warly Portrait
Reminds me of the ice sculptures in the ship's dining hall.

Warly

Wormwood Portrait
Pretty burnt sand

Wormwood

Winona Portrait
It's a big hunk of glass.

Winona

Wortox Portrait
A pretty spire, made of glass.

Wortox

Wurt Portrait
Look very breakable, florp.

Wurt

Để thu được Lâu Đài Thủy Tinh (Glass Castle), người chơi cần dùng Đuốc, Gậy Lửa hoặc Bật Lửa để nung chảy Lâu Đài Cát mà Kiến Sư Tử dùng để bao vây họ.


Prototype MẹoSửa đổi

  • Một cách dễ dàng để di chuyển Tượng Thủy Tinh là cưỡi một Bò Lai, vì bò lai không bị ảnh hưởng bởi tốc độ của người chơi.

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Tượng Thủy Tinh được giới thiệu trong bản cập nhật Heart of the Ruins.

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.