Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

But it's not a holiday...

–Woodie

Giăm Bông Mật OngThực Phẩm được nấu từ Nồi Hầm bằng cách dùng Phẩm Thịt có tổng giá trị là 2.0 hoặc hơn và 1 Mật Ong. Cần 40 giây để hoàn thành.

Thêm nhiều hơn 1 Thịt Quái sẽ tạo ra Lasagna Thịt Quái, thêm Cành Cây sẽ tạo ra Thịt Xiên (1 cành) hoặc Dịch Ướt (2 cành), và thêm Trứng Chân Cao sẽ tạo ra Thịt Xông Khói và Trứng.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong tất cả DLC, Giăm Bông Mật Ong tăng nhiệt độ cơ thể người chơi lên 40 độ trong vòng 10 giây sau khi ăn.

Trong Shipwrecked DLC, sử dụng nhiều hơn 1 giá trị cá sẽ cho ra Súp Mướp Tây Hải Sản thay vì Giăm Bông Mật Ong.

Trong Hamlet DLC, Giăm Bông Mật Ong có thể mua ở Tiệm Bánh Mì với giá 20 Oinc. Nó cũng dùng làm nguyên liệu để xây dựng Tiệm Bánh Mì khi đã sở hữu Chìa Mở Thành Phố.

Nguyên liệu

  • Yêu cầu: Meats Crock Pot.png
  • Yêu cầu: Honey.png
  • Ngoại trừ: Twigs.pngMandrake.pngTallbird Eggs.png

Icon Science.png Công thức

Meats.png

×(2.0)

Honey.png
Filler.png
Crock Pot.png
Honey Ham.png

Ví dụ

Normal Meats.png
Monster Meats.png
Honey.png

×(2)

Crock Pot.png
Honey Ham.png
Morsels.png
Monster Meats.png
Honey.png
Frog Leg.png
Crock Pot.png
Honey Ham.png
Normal Meats.png
Monster Meats.png
Honey.png
Berry.png
Crock Pot.png
Honey Ham.png
Normal Meats.png
Monster Meats.png
Honey.png
Carrots.png
Crock Pot.png
Honey Ham.png
Normal Meats.png
Monster Meats.png
Honey.png
Ice.png
Crock Pot.png
Honey Ham.png
Reign of Giants icon.png
Monster Meats.png
Raw Fishes.png
Small Jerky.png
Honey.png
Crock Pot.png
Honey Ham.png
Shipwrecked icon.png

Icon Tools.png Sử dụng

Honey Ham.png
Pig Icon.png
Manure.png
Honey Ham.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Key to the City.png
The Sterling Trough Deli.png
Hamlet icon.png

Placeholder.png Bên lề

Honey Ham (Pig Fiesta).png
  • Trong sự kiện Lễ Hội Heo của Hamlet DLC, Giăm Bông Mật Ong có vẻ ngoài hợp với lễ hội hơn.
Advertisement