FANDOM


But it's not a holiday...

–Woodie

Giăm Bông Mật OngThực Phẩm được nấu từ Nồi Hầm bằng cách dùng Phẩm Thịt có tổng giá trị là 2.0 hoặc hơn và 1 Mật Ong. Cần 40 giây để hoàn thành.

Thêm nhiều hơn 1 Thịt Quái sẽ tạo ra Lasagna Thịt Quái, thêm Cành Cây sẽ tạo ra Thịt Xiên (1 cành) hoặc Dịch Ướt (2 cành), và thêm Trứng Chân Cao sẽ tạo ra Thịt Xông Khói và Trứng.

Gift Icon Nội dung có thể tải xuống

Trong tất cả DLC, Giăm Bông Mật Ong tăng nhiệt độ cơ thể người chơi lên 40 độ trong vòng 10 giây sau khi ăn.

Trong Shipwrecked DLC, sử dụng nhiều hơn 1 giá trị cá sẽ cho ra Súp Mướp Tây Hải Sản thay vì Giăm Bông Mật Ong.

Trong Hamlet DLC, Giăm Bông Mật Ong có thể mua ở Tiệm Bánh Mì với giá 20 Oinc. Nó cũng dùng làm nguyên liệu để xây dựng Tiệm Bánh Mì khi đã sở hữu Chìa Mở Thành Phố.

Nguyên liệu

  • Yêu cầu: Meats Crock Pot
  • Yêu cầu: Honey
  • Ngoại trừ: TwigsMandrakeTallbird Eggs

Icon Science Công thức

Inventory slot backgroundMeats

×(2.0)

Inventory slot background Honey

×1

Inventory slot backgroundFiller

×1

Crock PotInventory slot backgroundHoney Ham

×1

Ví dụ

Inventory slot backgroundNormal Meats

×1

Inventory slot background Monster Meats

×1

Inventory slot backgroundHoneyInventory slot backgroundHoneyCrock PotInventory slot backgroundHoney Ham

×1

Inventory slot backgroundMorsels

×1

Inventory slot background Monster Meats

×1

Inventory slot backgroundHoney

×1

Inventory slot backgroundFrog Leg

×1

Crock PotInventory slot backgroundHoney Ham

×1

Inventory slot backgroundNormal Meats

×1

Inventory slot background Monster Meats

×1

Inventory slot backgroundHoney

×1

Inventory slot backgroundBerry

×1

Crock PotInventory slot backgroundHoney Ham

×1

Inventory slot backgroundNormal Meats

×1

Inventory slot background Monster Meats

×1

Inventory slot backgroundHoney

×1

Inventory slot backgroundCarrots

×1

Crock PotInventory slot backgroundHoney Ham

×1

Inventory slot backgroundNormal Meats

×1

Inventory slot background Monster Meats

×1

Inventory slot backgroundHoney

×1

Inventory slot backgroundIce

×1

Crock PotInventory slot backgroundHoney Ham

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundMonster Meats

×1

Inventory slot background Raw Fishes

×1

Inventory slot backgroundSmall Jerky

×1

Inventory slot backgroundHoney

×1

Crock PotInventory slot backgroundHoney Ham

×1

Shipwrecked icon

Icon Tools Sử dụng

Inventory slot backgroundHoney Ham

×1

Pig IconInventory slot backgroundManure

×1

Inventory slot backgroundHoney Ham

×1

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundBoards

×4

Key to the CityInventory slot backgroundThe Sterling Trough Deli

×1

Hamlet icon

Placeholder Bên lề

Honey Ham (Pig Fiesta)
  • Trong sự kiện Lễ Hội Heo của Hamlet DLC, Giăm Bông Mật Ong có vẻ ngoài hợp với lễ hội hơn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.