FANDOM


Wilson Portrait
Science says it floats.

Wilson

Willow Portrait
Still sets on fire.

Willow

Wolfgang Portrait
Is from funny tree.

Wolfgang

Wendy Portrait
It floats. Like a dead body.

Wendy

WX-78 Portrait
MAINTAINS A CURIOUS RELATIONSHIP WITH MY ENEMY

WX-78

Wickerbottom Portrait
Material from the Quercus Suber.

Wickerbottom

Woodie Portrait
It came from that weird tree.

Woodie

Waxwell Portrait
A boyant material.

Maxwell

Wagstaff Portrait
A lightweight, hydrophobic material.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
A material with many uses!

Wigfrid

Webber Portrait
I bet we can make something with this.

Webber

Walani Portrait
Bet this'll float.

Walani

Warly Portrait
If only there were a wine bottle to put this in.

Warly

Woodlegs Portrait
'Tis barely seaworthy.

Woodlegs

Wilba Portrait
DOST HARDLY WEIGH A BIT

Wilba

Wormwood Portrait
Wood? Not wood

Wormwood

Wheeler Portrait
A light material but not sturdy enough to make a balloon with.

Wheeler


Gỗ Bần là tài nguyên độc quyền trong Hamlet DLC. Nó có thể thu được bằng cách chặt cây Cọ Lá Vuốt và yêu cầu vài công thức Chế Tạo từ nó.

Gỗ Bần cũng có thể được sử dụng để sữa chữa Tường Gỗ và tiếp nhiên liệu từ Mũ Nến.

Icon Tools Sử dụng Sửa đổi

Inventory slot backgroundCork

×4

Inventory slot background Iron Ore

×2

Science MachineInventory slot backgroundCork Candle Hat

×1

Inventory slot backgroundCork

×3

Inventory slot background Boards

×1

Science MachineInventory slot backgroundCork Bat

×1

Inventory slot backgroundCork

×2

Inventory slot background Rope

×1

Science MachineInventory slot backgroundCork Barrel

×1

Inventory slot backgroundCork

×1

Inventory slot background Manure

×1

Science MachineInventory slot backgroundClaw Palm Sapling

×1

Inventory slot backgroundCork

×6

Inventory slot background Cloth

×1

Inventory slot backgroundVine

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundPith Hat

×1

Inventory slot backgroundCork

×3

Inventory slot background Alloy

×3

Science MachineInventory slot backgroundFancy Helmet

×1

Inventory slot backgroundCork

×3

Inventory slot background Thunder Feather

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundThunderhat

×1

Inventory slot backgroundCork

×4

Inventory slot background Rope

×1

Science MachineInventory slot backgroundCork Bowl Canoe

×1

Placeholder Bên lề Sửa đổi

  • Gỗ Bần ban đầu có lá màu đỏ, nhưng màu sắc của nó được đã thay đổi trong bản cập nhật Quality of Life.

Blueprint Thư viện ảnh Sửa đổi

Resources
Có thể nhặt không cần công cụ Cỏ CắtCành ConLau CắtCánh Hoa • (Vỏ SòĐồng Vàng Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng Axe GỗGỗ SốngThan • (Lá Dừa Shipwrecked icon) (Cork Hamlet icon)
Có được nhờ dùng Pickaxe ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCẩm Thạch • (ThanSan Hô Shipwrecked icon) (Đá Mặt Trăng Don't Starve Together icon)
Có được nhờ dùng Shovel (ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCát Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng
Machete Shipwrecked iconHamlet icon
(Cành LeoTre Shipwrecked icon) (CỏCủ Dại (Củ Nở Hoa) Hamlet icon)
Có được nhờ đổi. Vàng ThỏiĐá Quý • (Đồng Vàng Shipwrecked icon) (Oinc (Oinc Thập Xu) • Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia Hamlet icon)
Có được nhờ phương pháp khác (Đá Vỏ ChaiDầu Shipwrecked icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.