Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki
Wigfrid Portrait.png
A material with many uses!

Wigfrid


Gỗ Bần là tài nguyên độc quyền trong Hamlet DLC. Nó có thể thu được bằng cách chặt cây Cọ Lá Vuốt và yêu cầu vài công thức Chế Tạo từ nó.

Gỗ Bần cũng có thể được sử dụng để sữa chữa Tường Gỗ và tiếp nhiên liệu từ Mũ Nến.

Icon Tools.png Sử dụng

Cork.png

×4

Iron Ore.png
Iron Ore.png
Science Machine.png
Cork Candle Hat.png
Cork.png
Cork.png
Cork.png
Boards.png
Science Machine.png
Cork Bat.png
Cork.png
Cork.png
Rope.png
Science Machine.png
Cork Barrel.png
Cork.png
Manure.png
Science Machine.png
Claw Palm Sapling.png
Cork.png

×6

Cloth.png
Vine.png
Vine.png
Vine.png
Alchemy Engine.png
Pith Hat.png
Cork.png
Cork.png
Cork.png
Alloy.png
Alloy.png
Alloy.png
Science Machine.png
Fancy Helmet.png
Cork.png
Cork.png
Cork.png
Thunder Feather.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Thunderhat.png
Cork.png

×4

Rope.png
Science Machine.png
Cork Bowl Canoe.png

Placeholder.png Bên lề

  • Gỗ Bần ban đầu có lá màu đỏ, nhưng màu sắc của nó được đã thay đổi trong bản cập nhật Quality of Life.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Resources
Có thể nhặt không cần công cụ Cỏ CắtCành ConLau CắtCánh Hoa • (Vỏ SòĐồng Vàng Shipwrecked icon.png)
Có được nhờ dùng Axe.png GỗGỗ SốngThan • (Lá Dừa Shipwrecked icon.png) (Cork Hamlet icon.png)
Có được nhờ dùng Pickaxe.png ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCẩm Thạch • (ThanSan Hô Shipwrecked icon.png) (Đá Mặt Trăng Don't Starve Together icon.png)
Có được nhờ dùng Shovel.png (ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCát Shipwrecked icon.png)
Có được nhờ dùng
Machete.png Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png
(Cành LeoTre Shipwrecked icon.png) (CỏCủ Dại (Củ Nở Hoa) Hamlet icon.png)
Có được nhờ đổi. Vàng ThỏiĐá Quý • (Đồng Vàng Shipwrecked icon.png) (Oinc (Oinc Thập Xu) • Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia Hamlet icon.png)
Có được nhờ phương pháp khác (Đá Vỏ ChaiDầu Shipwrecked icon.png)
Advertisement