Advertisement

Gỗ

Log.png

Một phần trục của thân cây.Wickerbottom

Gỗ là vật liệu xây dựng cơ bản có nhiều mục đích. Gỗ có thể Tinh Chế thành Ván Ép, mà mở ra nhiều tính năng xây dựng phức tạp hơn.

Gỗ rớt ra từ Thường Xanh, Nấm Cây, Cây Chuối Hang sau khi đốn ngã bằng Rìu. Cây càng lớn, Gỗ rớt ra càng nhiều. Thường Xanh có 3 kích cỡ, mà sẽ cho ra 1, 2 hoặc 3 Gỗ tùy vào kích thước.

Gốc cây sau khi chặt Thường Xanh và Nấm Cây có thể đào lên bằng Xẻng để kiếm thêm một Gỗ nữa. Cây Gai cũng có cơ hội rớt ra Gỗ và cũng cho một Gỗ khác khi đào lên.

Woodie, khi trong dạng Ma Hải Ly, có thể ăn Gỗ để bù đắp Đồng Hồ Gỗ của ông.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Log (Shipwrecked).png
Gỗ trong Shipwrecked DLC.
Log (Hamlet).png
Gỗ trong Hamlet DLC.
Trong Reign of Giants DLC, Gỗ cũng rớt từ Cây Dẻ Bulô. Một phương pháp khai thác Gỗ hiệu quả trong DLC này là triệu hồi Chân To và để nó dậm lên một rừng Thường Xanh hay Cây Dẻ Bulô trồng.

Trong Shipwrecked DLC, Gỗ cũng rớt từ Cây Dừa, Cây Nhiệt Đới, cũng nhận được khi quay Máy Giật Xèng ra 3 hình Cà Rốt. Gỗ có màu đậm hơn trong DLC này.

Trong Hamlet DLC, Gỗ cũng rớt từ Cây Nhiệt Đới Ẩm, Cây Tràm Trà, cũng có nhận được từ việc dùng Búa đập Vại Cũ. Gỗ có màu sắc nhạt hơn trong DLC này.

Icon Tools.png Sử dụng

×4

Science Machine.png
Interface arrow right.png

×12

Interface arrow right.png
Alchemy Engine.png

×8

Science Machine.png

×8

×4

×4

Science Machine.png

×10

×4

×4

Alchemy Engine.png

×4

Alchemy Engine.png Reign of Giants icon.png

×6

×4

Interface arrow right.png
Shipwrecked icon.png

×5

×4

×6

Science Machine.png
Shipwrecked icon.png

×4

Alchemy Engine.png
Shipwrecked icon.png
Alchemy Engine.png
Shipwrecked icon.png

×8

Alchemy Engine.png
Shipwrecked icon.png

×4

×6

×6

Interface arrow right.png
Shipwrecked icon.png
Science Machine.png
Don't Starve Together icon.png
Think Tank.png
Don't Starve Together icon.png
Interface arrow right.png
Don't Starve Together icon.png
Winona Portrait.png
Interface arrow right.png
Don't Starve Together icon.png
Woodie Portrait.png

Placeholder.png Bên lề

  • Khi Wilson xem xét, anh sẽ nói "It's big, it's heavy, and it's wood" ("Nó thật to, nó thật nặng, và nó là gỗ,") liên quan đến bài hát Gỗ trong chương trình Ren and Stimpy.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.