Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Một phần trục của thân cây.

–Wickerbottom

Gỗ là vật liệu xây dựng cơ bản có nhiều mục đích. Gỗ có thể Tinh Chế thành Ván Ép, mà mở ra nhiều tính năng xây dựng phức tạp hơn.

Gỗ rớt ra từ Thường Xanh, Nấm Cây, Cây Chuối Hang sau khi đốn ngã bằng Rìu. Cây càng lớn, Gỗ rớt ra càng nhiều. Thường Xanh có 3 kích cỡ, mà sẽ cho ra 1, 2 hoặc 3 Gỗ tùy vào kích thước.

Gốc cây sau khi chặt Thường Xanh và Nấm Cây có thể đào lên bằng Xẻng để kiếm thêm một Gỗ nữa. Cây Gai cũng có cơ hội rớt ra Gỗ và cũng cho một Gỗ khác khi đào lên.

Woodie, khi trong dạng Ma Hải Ly, có thể ăn Gỗ để bù đắp Đồng Hồ Gỗ của ông.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Gỗ trong Shipwrecked DLC.

Gỗ trong Hamlet DLC.

Trong Reign of Giants DLC, Gỗ cũng rớt từ Cây Dẻ Bulô. Một phương pháp khai thác Gỗ hiệu quả trong DLC này là triệu hồi Chân To và để nó dậm lên một rừng Thường Xanh hay Cây Dẻ Bulô trồng.

Trong Shipwrecked DLC, Gỗ cũng rớt từ Cây Dừa, Cây Nhiệt Đới, cũng nhận được khi quay Máy Giật Xèng ra 3 hình Cà Rốt. Gỗ có màu đậm hơn trong DLC này.

Trong Hamlet DLC, Gỗ cũng rớt từ Cây Nhiệt Đới Ẩm, Cây Tràm Trà, cũng có nhận được từ việc dùng Búa đập Vại Cũ. Gỗ có màu sắc nhạt hơn trong DLC này.

Icon Tools.png Sử dụng

Log.png

×4

Science Machine.png
Boards.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Log.png
Log.png
Interface arrow right.png
Campfire.png
Log.png
Log.png
Rocks.png

×12

Interface arrow right.png
Fire Pit.png
Log.png
Rope.png
Hound's Tooth.png
Alchemy Engine.png
Tooth Trap.png
Log.png

×8

Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Log Suit.png
Cut Grass.png

×8

Manure.png

×4

Log.png

×4

Science Machine.png
Basic Farm.png
Log.png

×10

Steel Wool.png

×4

Rabbit.png

×4

Alchemy Engine.png
War Saddle.png
Manure.png
Manure.png
Manure.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Log.png

×4

Alchemy Engine.png
Bucket-o-poop.png
Reign of Giants icon.png
Log.png

×6

Cut Grass.png

×4

Interface arrow right.png
Log Raft.png
Shipwrecked icon.png
Log.png

×5

Gunpowder.png

×4

Coconut.png

×6

Science Machine.png
Boat Cannon.png
Shipwrecked icon.png
Log.png

×4

Rope.png
Rope.png
Snakeskin.png
Snakeskin.png
Alchemy Engine.png
Snakeskin Sail.png
Shipwrecked icon.png
Log.png
Log.png
Limestone.png
Limestone.png
Sand.png
Sand.png
Alchemy Engine.png
Chiminea.png
Shipwrecked icon.png
Log.png
Log.png
Log.png
Obsidian.png

×8

Alchemy Engine.png
Obsidian Fire Pit.png
Shipwrecked icon.png
Log.png

×4

Limestone.png

×6

Tar.png

×6

Interface arrow right.png
Sea Yard.png
Shipwrecked icon.png
Log.png
Cut Stone.png
Gold Nugget.png
Science Machine.png
Pocket Scale.png
Don't Starve Together icon.png
Log.png
Think Tank.png
Oar.png
Don't Starve Together icon.png
Log.png
Log.png
Trusty Tape.png
Nitre.png
Nitre.png
Interface arrow right.png
Winona's Generator.png
Don't Starve Together icon.pngWinona Portrait.png
Log.png
Log.png
Monster Meat.png
Monster Meat.png
Monster Meat.png
Interface arrow right.png
Kitschy Beaver Idol.png
Don't Starve Together icon.pngWoodie Portrait.png

Placeholder.png Bên lề

  • Khi Wilson xem xét, anh sẽ nói "It's big, it's heavy, and it's wood" ("Nó thật to, nó thật nặng, và nó là gỗ,") liên quan đến bài hát Gỗ trong chương trình Ren and Stimpy.
Advertisement