FANDOM


An axial section of tree trunk.

–Wickerbottom

Gỗ là vật liệu xây dựng cơ bản có nhiều mục đích. Gỗ có thể Tinh Chế thành Ván Ép, mà mở ra nhiều tính năng xây dựng phức tạp hơn.

Gỗ rớt ra từ Thường Xanh, Nấm Cây, Cây Chuối Hang sau khi đốn ngã bằng Rìu. Cây càng lớn, Gỗ rớt ra càng nhiều. Thường Xanh có 3 kích cỡ, mà sẽ cho ra 1, 2 hoặc 3 Gỗ tùy vào kích thước.

Gốc cây sau khi chặt Thường Xanh và Nấm Cây có thể đào lên bằng Xẻng để kiếm thêm một Gỗ nữa. Cây Gai cũng có cơ hội rớt ra Gỗ và cũng cho một Gỗ khác khi đào lên.

Woodie, khi trong dạng Ma Hải Ly, có thể ăn Gỗ để bù đắp Đồng Hồ Gỗ của ông.

Reign of Giants icon Reign of GiantsSửa đổi

Trong bản mở rộng Reign of Giants, Gỗ cũng rớt từ Cây Dẻ Bulô. Một phương pháp khai thác Gỗ hiệu quả trong DLC này là triệu hồi Chân To và để nó dậm lên một rừng Thường Xanh hay Cây Dẻ Bulô trồng.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundLog

×

Science MachineInventory slot backgroundBoards
Inventory slot backgroundLogInventory slot backgroundRopeInventory slot backgroundHound's ToothAlchemy EngineInventory slot backgroundTooth Trap
Inventory slot backgroundLog

×

Inventory slot backgroundRope

×2 

Science MachineInventory slot backgroundLog Suit
Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundLog

×2 

Interface arrow rightInventory slot backgroundCampfire
Inventory slot backgroundLog

×

Inventory slot backgroundRocks

×12 

Interface arrow rightInventory slot backgroundFire Pit
Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundManure

×4 

Inventory slot backgroundLog

×

Science MachineInventory slot backgroundBasic Farm
Inventory slot backgroundManure

×

Inventory slot backgroundBone Shards

×2 

Inventory slot backgroundLog

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundBucket-o-poopReign of Giants icon

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Khi Wilson xem xét, anh sẽ nói "It's big, it's heavy, and it's wood" ("Nó thật to, nó thật nặng, và nó là gỗ,") liên quan đến bài hát Gỗ trong chương trình Ren and Stimpy.