FANDOM


Một phần trục của thân cây.

–Wickerbottom

Gỗ là vật liệu xây dựng cơ bản có nhiều mục đích. Gỗ có thể Tinh Chế thành Ván Ép, mà mở ra nhiều tính năng xây dựng phức tạp hơn.

Gỗ rớt ra từ Thường Xanh, Nấm Cây, Cây Chuối Hang sau khi đốn ngã bằng Rìu. Cây càng lớn, Gỗ rớt ra càng nhiều. Thường Xanh có 3 kích cỡ, mà sẽ cho ra 1, 2 hoặc 3 Gỗ tùy vào kích thước.

Gốc cây sau khi chặt Thường Xanh và Nấm Cây có thể đào lên bằng Xẻng để kiếm thêm một Gỗ nữa. Cây Gai cũng có cơ hội rớt ra Gỗ và cũng cho một Gỗ khác khi đào lên.

Woodie, khi trong dạng Ma Hải Ly, có thể ăn Gỗ để bù đắp Đồng Hồ Gỗ của ông.

Gift Icon Nội dung có thể tải xuốngSửa đổi

Log (Shipwrecked)

Gỗ trong Shipwrecked DLC.

Log (Hamlet)

Gỗ trong Hamlet DLC.

Trong Reign of Giants DLC, Gỗ cũng rớt từ Cây Dẻ Bulô. Một phương pháp khai thác Gỗ hiệu quả trong DLC này là triệu hồi Chân To và để nó dậm lên một rừng Thường Xanh hay Cây Dẻ Bulô trồng.

Trong Shipwrecked DLC, Gỗ cũng rớt từ Cây Dừa, Cây Nhiệt Đới, cũng nhận được khi quay Máy Giật Xèng ra 3 hình Cà Rốt. Gỗ có màu đậm hơn trong DLC này.

Trong Hamlet DLC, Gỗ cũng rớt từ Cây Nhiệt Đới Ẩm, Cây Tràm Trà, cũng có nhận được từ việc dùng Búa đập Vại Cũ. Gỗ có màu sắc nhạt hơn trong DLC này.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundLog

×4

Science MachineInventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×3

Inventory slot background Log

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundCampfire

×1

Inventory slot backgroundLog

×2

Inventory slot background Rocks

×12

Interface arrow rightInventory slot backgroundFire Pit

×1

Inventory slot backgroundLog

×1

Inventory slot background Rope

×1

Inventory slot backgroundHound's Tooth

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundTooth Trap

×1

Inventory slot backgroundLog

×8

Inventory slot background Rope

×2

Science MachineInventory slot backgroundLog Suit

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×8

Inventory slot background Manure

×4

Inventory slot backgroundLog

×4

Science MachineInventory slot backgroundBasic Farm

×1

Inventory slot backgroundLog

×10

Inventory slot background Steel Wool

×4

Inventory slot backgroundRabbit

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundWar Saddle

×1

Inventory slot backgroundManure

×3

Inventory slot background Bone Shards

×2

Inventory slot backgroundLog

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundBucket-o-poop

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundLog

×6

Inventory slot background Cut Grass

×4

Interface arrow rightInventory slot backgroundLog Raft

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundLog

×5

Inventory slot background Gunpowder

×4

Inventory slot backgroundCoconut

×6

Science MachineInventory slot backgroundBoat Cannon

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundLog

×4

Inventory slot background Rope

×2

Inventory slot backgroundSnakeskin

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundSnakeskin Sail

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundLog

×2

Inventory slot background Limestone

×2

Inventory slot backgroundSand

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundChiminea

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundLog

×3

Inventory slot background Obsidian

×8

Alchemy EngineInventory slot backgroundObsidian Fire Pit

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundLog

×4

Inventory slot background Limestone

×6

Inventory slot backgroundTar

×6

Interface arrow rightInventory slot backgroundSea Yard

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundLog

×1

Inventory slot background Cut Stone

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×1

Science MachineInventory slot backgroundPocket Scale

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundLog

×1

Think TankInventory slot backgroundOar

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundLog

×2

Inventory slot background Trusty Tape

×1

Inventory slot backgroundNitre

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundWinona's Generator

×1

Don't Starve Together iconWinona Portrait
Inventory slot backgroundLog

×2

Inventory slot background Monster Meat

×3

Interface arrow rightInventory slot backgroundKitschy Beaver Idol

×1

Don't Starve Together iconWoodie Portrait

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Khi Wilson xem xét, anh sẽ nói "It's big, it's heavy, and it's wood" ("Nó thật to, nó thật nặng, và nó là gỗ,") liên quan đến bài hát Gỗ trong chương trình Ren and Stimpy.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.