FANDOM


Trang wiki này tạo nên để giới thiệu về danh sách các vật dụng, những nhân vật "Không-Người chơi", và các công thức trong game "Don't Starve" của Klei. Đây là cộng đồng lập ra để ta học cách khám phá game chứ không phải học cách gian lận. Những thứ như công thức Nấu Chậm đã thể coi là một kỹ năng gian lận, nó đã giảm đi phần nào cảm giác khám phá game (mặc dù đã thay đổi ít nhiều kể từ khi game trong giai đoạn beta.)

Tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta không phải liệt kê hướng dẫn từng bước một, mà là giúp cho người chơi có được một cảm giác khám phá (đó cũng là mục đích cốt lõi của game.)

Giúp người chơi; đừng chỉ bỏ nó vào tay họ.

Thân!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.