FANDOM


It was him or me.

–Maxwell

Da Lợn có thể thu được bằng cách giết Lợn, Lợn Sói, Lợn Canh Gác hay phá hủy Nhà Lợn bằng Búa hay Gậy Giải Cấu Trúc hay Đầu Lợn bằng búa. Nó được dùng để tạo nhiều vật như Nón Bầu Dục, ,... NhệnLợn sẽ coi Da Lợn như thức ăn và ăn vật để trên đất hoặc đi theo người chơi nếu cho ăn.

Gift Icon Nội dung có thể tải xuốngSửa đổi

Trong bản Reign of Giants DLC, Da Lợn có trong 2 công thức Giáp Đánh Vảy and Vest Mát Mùa Hè.

Trọng Shipwrecked DLC, Da Lợn có thể thu thập từ Lợn RoanĐầu Lợn Roan, thay thế tương ứng cho Lợn và Đầu Lợn. Da Lợn được dùng để chế tạo Ống NhòmNhà Lợn Roan. Rắn cũng sẽ ăn Da Lợn bị bỏ trên mặt đất.

Wilson Portrait
Is the bat hide hide-ing in there?

Wilson, when examining Pig Skin?

Willow Portrait
Weird. Is it from a pig bat?

Willow, when examining Pig Skin?

Wolfgang Portrait
Is confusing pig skin.

Wolfgang, when examining Pig Skin?

Wendy Portrait
It doesn't matter if it's pig or bat skin.

Wendy, when examining Pig Skin?

WX-78 Portrait
ERROR: BAT DOES NOT EQUAL PIG

WX-78, when examining Pig Skin?

Wickerbottom Portrait
Absurd! This clearly came from a bat.

Wickerbottom, when examining Pig Skin?

Woodie Portrait
I'm sure I could use this for something.

Woodie, when examining Pig Skin?

Waxwell Portrait
Who knew bat and pig skins were so similar?

Maxwell, when examining Pig Skin?

Wagstaff Portrait
Curious. It looks remarkably like a pig bottom.

Wagstaff, when examining Pig Skin?

Wigfrid Portrait
'Tis hide which hides in the guise öf anöther hide.

Wigfrid, when examining Pig Skin?

Webber Portrait
Huh. It's pig hide but it came from a bat.

Webber, when examining Pig Skin?

Walani Portrait
Weird. It's pig skin from a bat.

Walani, when examining Pig Skin?

Warly Portrait
Is it from a bat or a pig?

Warly, when examining Pig Skin?

Woodlegs Portrait
Woodlegs don't care we ye call it.

Woodlegs, when examining Pig Skin?

Wilba Portrait
'TIS THE PIG SKIN O' THE BAT

Wilba, when examining Pig Skin?

Wormwood Portrait
Bum. Twirly Tail bum?

Wormwood, when examining Pig Skin?

Wheeler Portrait
Hmmm... never noticed those bats had a springy tail.

Wheeler, when examining Pig Skin?

Pig Skin?
Trong Hamlet DLC, Dơi Hút Máu sẽ làm rơi ra một vật phẩm được gọi là "Da Lợn?" (bao gồm cả dấu hỏi). Nó có thể dùng để chế tạo mọi vật phẩm mà Da Lợn có thể. Người dân trong Thành Phố Lợn cũng sẽ ăn những Da Lợn? bị bỏ trên mặt đất. Cả hai loại Da Lợn sẽ kết hợp với nhau trong một ngăn xếp, với biểu tượng trong kho lưu trữ đại diện cho vật phẩm giữ vị trí ban đầu. "Da Lợn?" có code spawn là "bat_hide". Mọi Da Lợn? rơi ra bới hiệu ứng Sốt Hoa Cỏ sẽ rơi ra với hình dạng của Da Lợn thường.

CáoHoa Săn Mồi sẽ ăn cả Da Lợn và Da Lợn? bị bỏ trên mặt đất

Prototype Mẹo Sửa đổi

  • Một cách tốt để có được da lợn là làm bạn với một vài con lợn, sau đó đưa họ đến Bò Lai trong mùa giao phối.
  • Một phương pháp nhận da lợn là để buộc họ phải biến thành Lợn Sói. Bằng cách này, người chơi chắc chắn để có được một da, cộng với 2 Thịt. 4 Thịt Quái được yêu cầu để biến đổi một Lợn thành một Lợn Sói, mặc dù Thịt Quái có thể thu được tương đối dễ dàng bằng cách giết chết nhện.
  • Phương pháp thứ ba là đặt Thối trên mặt đất được bao quanh bởi Bẫy Răng. Các Lợn sẽ đi tới ăn Thối và chết vì những cái bẫy.
  • Lợn và Nhện sẽ đánh nhau nếu nhìn thấy nhau nên có thể sẽ tìm thấy Da Lợn ở trong rừng nơi có nhiều Nhện vs Nhà Lợn, nhưng Lợn vs Nhện cũng sẽ ăn Da Lợn để trên mặt đất nên nếu thấy thì nên nhặt luôn
  • Cách đơn giản nhất nhưng phản tác dụng nhất là dùng Búa đi phá hủy một Nhà Lợn, vì điều này sẽ giảm xuống không chỉ Da Lợn, nhưng có thể thu được thêm Ván ÉpĐá Mài . Hãy nhớ rằng Lợn có thể không còn sinh ra nếu phá hủy ngôi nhà của chúng và mỗi ngôi nhà bị phá hủy là giảm đi 1 Lợn sinh ra ở khu vực đó.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundPig Skin

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundPig Skin

×1

Inventory slot background Rope

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundFootball Helmet

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×6

Inventory slot background Pig Skin

×1

Inventory slot backgroundSilk

×2

Science MachineInventory slot backgroundUmbrella

×1

Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Silk

×6

Inventory slot backgroundRope

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundPiggyback

×1

Inventory slot backgroundPig Skin

×1

Inventory slot background Twigs

×2

Inventory slot backgroundMeat

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundHam Bat

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Nightmare Fuel

×4

Inventory slot backgroundPig Skin

×2

PrestihatitatorInventory slot backgroundOne-man Band

×1

Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Cut Stone

×3

Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundPig House

×1

Inventory slot backgroundPig Skin

×1

Inventory slot background Gold Nugget

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundSpectoggles

×1

Wagstaff Portrait
Inventory slot backgroundScales

×1

Inventory slot background Log Suit

×1

Inventory slot backgroundPig Skin

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundScalemail

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Crimson Feather

×3

Inventory slot backgroundPig Skin

×2

Science MachineInventory slot backgroundSummer Frest

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundBeefalo Wool

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundGold Nugget

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundSaddle

×1

Inventory slot backgroundPalm Leaf

×5

Inventory slot background Bamboo

×8

Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundWildbore House

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundLog Suit

×1

Inventory slot background Obsidian

×5

Inventory slot backgroundPig Skin

×1

Obsidian WorkbenchInventory slot backgroundObsidian Armour

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundEmpty Bottle

×1

Inventory slot background Gold Nugget

×1

Inventory slot backgroundPig Skin

×1

Science MachineInventory slot backgroundSpyglass

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×2

Inventory slot background Batilisk Wing

×1

Inventory slot backgroundCompass

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundCowl

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundAzure Feather

×4

Science MachineInventory slot backgroundHogus Porkusator

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×1

Inventory slot background Peagawk Plume

×4

Inventory slot backgroundCloth

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundGas Mask

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×1

Inventory slot background Twigs

×2

Inventory slot backgroundBeard Hair

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundShamlet Mask

×1

Hamlet iconWebber Portrait
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundCut Stone

×3

Key to the CityInventory slot backgroundTown House

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundHoney Ham

×1

Key to the CityInventory slot backgroundThe Sterling Trough Deli

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundAxe

×3

Key to the CityInventory slot backgroundPigg and Pigglet's General Store

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundHoney Poultice

×3

Key to the CityInventory slot backgroundCurly Tails Mud Spa

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundEggplant

×3

Key to the CityInventory slot backgroundSwinesbury Fine Grocer's

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundPetals

×12

Key to the CityInventory slot backgroundMiss Sow's Floral Arrangements

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundBall Pein Hammer

×3

Key to the CityInventory slot background'The Sty' Oddities Emporium

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×1

Key to the CityInventory slot backgroundThe Flying Pig Arcane Shop

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundSpear

×3

Key to the CityInventory slot backgroundThe Boar's Tusk Weapon Shop

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundTop Hat

×2

Key to the CityInventory slot backgroundThe Sow's Ear Hat Shop

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Cut Stone

×4

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Key to the CityInventory slot backgroundSwinesbury Mineral Exchange

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Magnifying Glass

×2

Key to the CityInventory slot backgroundThe Tinkerer's Tower

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundGold Nugget

×4

Key to the CityInventory slot backgroundMy City Hall

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Inventory slot background Cut Stone

×3

Inventory slot backgroundHalberd

×1

Key to the CityInventory slot backgroundWatch Tower

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×1

Inventory slot background Gold Nugget

×1

Blueprint (rare)Inventory slot backgroundFashion Goggles

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×1

Inventory slot background Fashion Goggles

×1

Blueprint (rare)Inventory slot backgroundDesert Goggles

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundPig Skin

×10

Inventory slot background Fish

×15

Inventory slot backgroundKelp Fronds

×20

Inventory slot backgroundBeefalo Wool

×15

Interface arrow rightInventory slot backgroundRoyal Tapestry Map Icon

×1

Don't Starve Together iconXây dựng bằng cách đặt vào DIY Royalty Kit

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Trong tập tin trò chơi nó được thêm vào như thức ăn, nhưng nó được liệt kê như là khủng khiếp, điều này giải thích lý do tại sao nó là không ăn được bởi người chơi.
Đồ rớt từ Mob
Vật Phẩm TroLông XanhCánh Dơi Tử XàTóc RâuSừng Bò LaiTiêu ThổiNgọc LamLông Đuôi ThỏCánh BướmThanLông ĐỏCầu Mắt DeerclopsThịt ĐùiCủ TươiĐá LửaĐùi ẾchBánh RăngSừng Quản ThầnQuả Phát SángMật OngNanh Chó SănLông TímTúi KrampusTrái ĐènGỗ SốngNhân SâmThịtThịt QuáiThịt NhỏTúi MuỗiNhiên Liệu Ác MộngRương Văn HoaDa LợnNgọc TímNgọc ĐỏĐáNhớt Sên RùaDa Con MútTrứng NhệnHạch NhệnVỏ BểMũ Vỏ ỐcGiáp Vỏ SênMũ NhệnNọcMũ bêrê Ê-cốtChày Gai Xúc TuaĐốm Xúc TuaMảnh ThuleciteNgà Hải MãReign of Giants icon Đuôi MèoLông MăngSữa ĐiệnDịch GlommerCánh GlommerVảyLông DàySừng Vôn DươngHộp Sọ của WebberDẻ BulôDon't Starve Together icon Nhúm LôngTrứng Trùng NhamĐờmLen Thép
Gián Tiếp OngOng Sát ThủLông Bò LaiBướmQuạĐom ĐómVàng ThỏiPhân DơiPhânChim Lông ĐỏHạt GiốngChim TuyếtThỏMuỗiTrứngTrứng Chân CaoReign of Giants icon Chũi Trùng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.