FANDOMWilson Portrait
Tôi có phải giữ nó bằng tay không?

Wilson

Willow Portrait
Tôi cá rằng bỏng thật sự tốt!

Willow

Wolfgang Portrait
Icky dính đen goo!

Wolfgang

Wendy Portrait
Dày, với một mùi hôi thối của nham nhũng.

Wendy

WX-78 Portrait
KHÔNG CHO TIÊU THỤ

WX-78

Wickerbottom Portrait
Lịch sử! Nó được sử dụng để chống thấm tàu.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Dính hơn cây nhựa, đó.

Woodie

Waxwell Portrait
Tội ác.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Chắc chắn là một chất độc hại.

Wigfrid

Webber Portrait
Eww! Nó bị kẹt trong lông của chúng ta!

Webber

Walani Portrait
Tại sao tôi lại muốn điều này?

Walani

Warly Portrait
Thêm một hương vị thật sự độc đáo cho cam thảo.

Warly

Woodlegs Portrait
Đó là một loại bùn dính!

Woodlegs

Dầu là một loại Tài Nguyên được giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó có thể được thu thập từ Mạch Dầu bằng cách sử dụng một Máy Hút Dầu và là nguyên liệu và cần thiết cho một loạt các công thức chế tạo.

Dầu có thể được sử dụng làm Nhiên liệu trong Lửa Trại ,Lò Lửa cũng như các Kiến Trúc cần nạp nhiên liệu và làm Bẫy Dầu. Nó cũng có thể được sử dụng để tiếp nhiên liệu cho chính Máy Hút Dầu và Trạm Sửa Tàu.

Bẫy Dầu Sửa đổi

Wilson Portrait
Who's cleaning that up, I wonder?

Wilson

Willow Portrait
Would be better as a fire trap.

Willow

Wolfgang Portrait
Goo cannot stop mighty Wolfgang feet!

Wolfgang

Wendy Portrait
A recipe for a slow painful death.

Wendy

WX-78 Portrait
STICKY BOOT INHIBITOR

WX-78

Wickerbottom Portrait
Well, anyone ensnared will preserve quite nicely.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Slower going than Toronto traffic.

Woodie

Waxwell Portrait
Slow going.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Tö ensnare mine enemies!

Wigfrid

Webber Portrait
Yuck! It's sticky!

Webber

Walani Portrait
Sticky and environmentally unfriendly!

Walani

Warly Portrait
The slowed pace gives you time to enjoy the scenery.

Warly

Woodlegs Portrait
Ol' Woodlegs' pegs'd get stuck f'sure!

Woodlegs

Dầu có thể được đăt trên mặt đất để tạo ra một Bẫy Dầu, dễ cháy và làm chậm bất cứ đối tượng nào đi bộ trên đó bao gồm cả người chơi. Bẫy Dầu có thể được tiếp nhiên liệu với Dầu, khôi phục lại nó với độ bền đầy đủ bất kể giai đoạn nó được sử dụng để được trên (điều này bao gồm cả giai đoạn "đầy đủ").

TabTools Sử dụng Sửa đổi

Inventory slot backgroundTar

×1

Inventory slot background Seashell

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundTar Lamp

×1

Inventory slot backgroundTar

×6

Inventory slot background Limestone

×6

Inventory slot backgroundSand

×4

Interface arrow rightInventory slot backgroundBuoyant Chiminea

×1

Inventory slot backgroundTar

×6

Inventory slot background Limestone

×6

Inventory slot backgroundLog

×4

Interface arrow rightInventory slot backgroundSea Yard

×1

Inventory slot backgroundTar

×1

Inventory slot background Boards

×4

Science MachineInventory slot backgroundSea Chest

×1

Inventory slot backgroundTar

×4

Inventory slot background Cloth

×2

Inventory slot backgroundPalm Leaf

×2

Science MachineInventory slot backgroundTar Suit

×1

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Dầu được thêm vào Shipwrecked DLC hơn một năm sau khi phát hành bản chính thức vào cập nhật Home Sea Home, sau nhiều tháng thử nghiệm tại nhánh beta.

Blueprint Thư viện ảnh Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.