Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki


Woodlegs Portrait.png
Đó là một loại bùn dính!

Woodlegs

Dầu là một loại Tài Nguyên được giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó có thể được thu thập từ Mạch Dầu bằng cách sử dụng một Máy Hút Dầu và là nguyên liệu và cần thiết cho một loạt các công thức chế tạo.

Dầu có thể được sử dụng làm Nhiên liệu trong Lửa Trại ,Lò Lửa cũng như các Kiến Trúc cần nạp nhiên liệu và làm Bẫy Dầu. Nó cũng có thể được sử dụng để tiếp nhiên liệu cho chính Máy Hút Dầu và Trạm Sửa Tàu.

Bẫy Dầu

Woodlegs Portrait.png
Ol' Woodlegs' pegs'd get stuck f'sure!

Woodlegs

Dầu có thể được đăt trên mặt đất để tạo ra một Bẫy Dầu, dễ cháy và làm chậm bất cứ đối tượng nào đi bộ trên đó bao gồm cả người chơi. Bẫy Dầu có thể được tiếp nhiên liệu với Dầu, khôi phục lại nó với độ bền đầy đủ bất kể giai đoạn nó được sử dụng để được trên (điều này bao gồm cả giai đoạn "đầy đủ").

TabTools.png Sử dụng

Tar.png
Seashell.png
Interface arrow right.png
Tar Lamp.png
Tar.png

×6

Limestone.png

×6

Sand.png

×4

Interface arrow right.png
Buoyant Chiminea.png
Tar.png

×6

Limestone.png

×6

Log.png

×4

Interface arrow right.png
Sea Yard.png
Tar.png
Boards.png

×4

Science Machine.png
Sea Chest.png
Tar.png

×4

Cloth.png
Cloth.png
Palm Leaf.png
Palm Leaf.png
Science Machine.png
Tar Suit.png

Placeholder.png Bên lề

  • Dầu được thêm vào Shipwrecked DLC hơn một năm sau khi phát hành bản chính thức vào cập nhật Home Sea Home, sau nhiều tháng thử nghiệm tại nhánh beta.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Advertisement