FANDOM


Wilson Portrait
Living by yourshellf must get abalonely.

Wilson

Willow Portrait
Heh. I kinda like her.

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang never seen such crabby old lady.

Wolfgang

Wendy Portrait
It's a tragic fate, to be left behind by those you love.

Wendy

WX-78 Portrait
COMPLAINTS INCOMING

WX-78

Wickerbottom Portrait
My, she is a bit rude, isn't she?

Wickerbottom

Woodie Portrait
Not the friendliest, eh?

Woodie

Waxwell Portrait
I have better things to do than being berated by an old crab.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Be ye a sea witch? Or just an öld cröne?

Wigfrid

Webber Portrait
She reminds me of grandma... but meaner.

Webber

Warly Portrait
She's all alone...

Warly

Wormwood Portrait
Crabby

Wormwood

Winona Portrait
Nothin' wrong with being independent.

Winona

Wortox Portrait
Hyuyu, let's see if we can't coax this crab out of her shell!

Wortox

Wurt Portrait
Hee-hee, she funny.

Wurt

Cua Ẩn Sĩ (Crabby Hermit) hoặc Ngọc Trai (Pearl) là một Mob độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật She Sells Sea Shells. Cô ấy có thể tìm thấy ở trên Đảo Ẩn Cư.

Người chơi có thể hoàn thành Công việc để giúp đỡ Cua Ẩn Sĩ để đổi lấy Chuông Vỏ Ốc, Mật Ong, Mồi Giả, Phiếu Mẫu, Ngọc Trai và quyền truy cập Thẻ Đổi Chai.

Brain Hành viSửa đổi

Cua Ẩn Sĩ ra khỏi nhà vào mỗi ban ngày. Cô ấy đi lang thang trên hòn đảo của mình, thực hiện vài hoạt động khác nhau, chủ yếu là câu cá. Cô ấy sẽ tiếp cận và xem xét người chơi trong khi đang thực hiện một hoạt động. Cô ấy cũng miễn nhiễm với mọi loại sát thương.

Công việcSửa đổi

Khi một công việc đầu tiên được hoàn thành, tình bạn với Cua Ẩn Sĩ sẽ được tăng lên 1 cấp độ

Ở cấp 1, sự thân thiết với Cua Ẩn Sĩ sẽ cho phép người chơi truy cập Thẻ Đổi Chai. Nhiều công thức trong thẻ sẽ được mở khóa ở tình bạn cấp 3, 6, 8 và 9.

Khi tình bạn lên cấp 2, 4, 5 và 7, cô ấy sẽ tặng người chơi Gói Quà Tạ Ơn. Cô ấy cũng tặng một gói quà khi một nhiệm vụ được thực hiện lần thứ 2 cho mỗi nhiệm vụ sau.

Khi tinh bạn đạt cấp 10, cô ấy sẽ tặng người chơi Ngọc Trai.

Màu sách lời thoại của Cua Ẩn Sĩ ban đầu là hồng nhạt. Ở tình bạn cấp 4, màu chuyển thành đỏ tươi nhạt. Ở cấp 8 chuyển thành tím nhạt và người chơi sẽ thấy cô ấy với cái tên PearlNhà Ẩn Sĩ sẽ là Điện Ngọc Trai (Pearl's Place). Ở thời điểm này, cô ấy cũng sẽ nhảy khi người chơi ở gần sử dụng biểu cảm nhảy (/dance).

Những công việc người chơi có thể hoàn thành giúp Cua Ẩn Sĩ bao gồm:

 • Mỗi lần nâng cấp cho Nhà Ẩn Sĩ (tổng cộng 3).
 • Trồng 10 Hoa trên Đảo Ẩn Cư, nhiệm vụ này chỉ thực hiện được 1 lần.
 • Phơi 6 Lương Thực cùng lúc trên Đảo Ẩn Cư. Nhiệm vụ này có thể được làm lại nếu Cua Ẩn Sĩ ăn hết 6 thực phẩm trên giá phơi.
 • Bón 8 Bụi Dâu trên Đảo Ẩn Cư, nhiệm vụ này chỉ thực hiện được 1 lần.
 • Vớt toàn bộ Tài Sản Bị Đắm xung quanh hòn đảo.
 • Giết 1 Củ Thịt trên Đảo Ẩn Cư, không phải là củ được trồng bởi người chơi. Một Củ Thịt xuất hiện trên Đảo Ẩn Cư khi bắt đầu Mùa Hè nếu nhiệm vụ này chưa được hoàn thành.
 • Đưa cho Cua Ẩn Sĩ 1 chiếc khi trời Mưa.
 • Đưa cho Cua Ẩn Sĩ 1 chếc áo ấm khi Tuyết rơi.
 • Đưa 1 Gỏi Hoa cho Cua Ẩn Sĩ, chỉ 1 mỗi 10 giây.
 • Đưa 1 Cá Lưỡi Ngựa cho Cua Ẩn Sĩ, nhiệm vụ này sẽ nhận đươc phần thưởng là Mồi Mê Dại.
 • Đưa 1 Cá Ngừ Nở Vây cho Cua Ẩn Sĩ, nhiệm vụ này sẽ nhận đươc phần thưởng là Mồi Ngày Mưa.
 • Đưa 1 Cá Mặt Trời cho Cua Ẩn Sĩ, nhiệm vụ này sẽ nhận đươc phần thưởng là Mồi Hạng Nặng.
 • Đưa 1 Cá Vền Băng cho Cua Ẩn Sĩ, nhiệm vụ này sẽ nhận đươc phần thưởng là Mồi Ngày Tuyết.
 • Đưa 5 Cá Biển nặng cho Cua Ẩn Sĩ, không bao gồm 1 con đã đưa trong 1 nhiệm vụ từ trước.

Một Cá Biển được tính là nặng nếu 70% cân nặng tối đa của nó nặng hơn so với cân nặng tối thiểu của nó.

Icon Bottle Exchange Trao đổi chaiSửa đổi

Bảng dưới dây thể hiện cấp độ tính bạn và yêu cầu để mở khóa mỗi vật phẩm trong Thẻ Đổi Chai.

Vật phẩm Tên Cấp Giá
Bundle of Thanks Gói Quà Tạ Ơn 1 Empty Bottle (DST)
Blueprint Bản Thảo Tời Trục Vớt 1 Empty Bottle (DST)
Blueprint Bản Thảo Nền Vỏ Trai 1 Empty Bottle (DST)×3
Jet Quill Float Phao Lông Quạ 3 Empty Bottle (DST)
Crimson Quill Float Phao Lông Đỏ 3 Empty Bottle (DST)
Azure Quill Float Phao Lông Xanh 3 Empty Bottle (DST)
Saffron Quill Float Phao Lông Vàng 3 Empty Bottle (DST)
Tackle Box Hộp Đánh Bắt 3 Empty Bottle (DST)×3
Rainy Day Lure Mồi Ngày Mưa 6 Empty Bottle (DST)×2
Snow Day Lure Mồi Ngày Tuyết 6 Empty Bottle (DST)×2
Stupefying Lure Mồi Mê Dại 6 Empty Bottle (DST)×2
Heavy Weighted Lure Mồi Hạng Nặng 6 Empty Bottle (DST)×2
Down Quill Float Phao Lông Măng 8 Empty Bottle (DST)×3
Malbatross Quill Float Phao Malbatross 8 Empty Bottle (DST)×3
Fish Food Mồi Dụ Cá 8 Empty Bottle (DST)×3
Spectackler Box Hộp Đánh Bắt Đặc Biệt 9 Empty Bottle (DST)×8


Bundle of Thanks Gói Quà Tạ ƠnSửa đổi

Một Gói Quà Tạ Ơn (Bundle of Thanks) được tặng bởi Cua Ẩn Sĩ là phần thưởng cho việc hoàn thành một công việc hoặc đổi bằng 1 Chai Rỗng thông qua Thẻ Đổi Chai.

Gói Quà Tạ Ơn nhận được thông qua đổi chai sẽ chứa ngẫu nhiên 4 loại Chuông Vỏ Ốc với 40% cơ hội cho Vỏ Chuông Xôpran và Vỏ Chuông Antô và 20% cơ hội cho Vỏ Chuông Baritôn.

Gói Quà Tạ Ơn nhận được thông qua việc kết thân với Cua Ẩn Sĩ sẽ chứa ngẫu nhiên 3 loại Chuông Vỏ Ốc, ngoại trừ ở cấp 2 sẽ ko có bất kỳ vỏ nào. Nó cũng chứa ngẫu nhiên 1 Mật Ong nếu công việc về Hoa đã hoàn thành.

Ở cấp 2, 4, 5 và 7 thì Gói Quà Tạ Ơn sẽ chứa 1 trong số những loại Phao Câu Cá gồm Phao Ngày Mưa, Phao Ngày Tuyết, Phao Mê Dại và Phao Hạng Nặng với 25% tỉ lệ mỗi loại.

Gramophone Lời thoại Sửa đổi

Chào đón người chơi

 • (0) "Go away!"/"Shoo!"/"Leave me alone!"/"No trespassing!"/"Get off my beach!"
 • (1) "Hmph."/"Go find someone else to bother!"
 • (2) "What are you doing here?"/"What do you want?"
 • (3) "You're back?"/"Don't you have anything better to do?"/"Troublesome whipper-snapper..."
 • (4)"You're persistent, I'll give you that."/"Hmph. Just don't make a nuisance of yourself."
 • (5)"Just can't get enough of my sparkling personality, hmm?"/"Well if it isn't.... hmm. What was your name.?"
 • (6)"Why are you helping me?"
 • (7)"It's been awfully hard taking care of this old place by myself."/"I think I forgot how nice it is to have visitors."/"I've been awfully hard on you, haven't I?"
 • (8)"Hello again!"/"Well, if it isn't %s!"
 • (9)"It's so nice to see you, dearie!"/"This world is so full of dangers... You be careful out there, alright?"
 • (10)"How have you been, dearie?/"If it isn't my favorite visitor!"/"Are you eating enough?"

Placeholder Bên lềSửa đổi

 • Cua Ẩn Sĩ và Gói Quà Tạ Ơn được giới thiệu trong bản cập nhật She Sells Sea Shells.

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.