FANDOM


Chế Tạo là một tính năng trong game cho phép người chơi chế hoặc tạo những vật dụng. Việc này thực hiện bằng cách chọn một vật dụng để chế tác của một trong số 12 (13 đối với Wickerbottom) thẻ chế tác. Cung cấp cho người chơi có đủ nguyên liệu trong túi đồ và, nếu cần thiết, đã mở khóa công thức vật dụng, họ sẽ nhận được một hoặc nhiều vật phẩm đã chọn.

Yêu Cầu Chế Tác
Danh Mục Cấp 0 Khoa Học Cấp 1

Science Machine

Máy Khoa Học

Khoa Học Cấp 2

Alchemy Engine

Máy Luyện Kim

Ma Thuật Cấp 1

Prestihatitator

Mũ Ma Thuật

Ma Thuật Cấp 2

Shadow Manipulator

Tay Máy Bóng Tối

Cổ Xưa Cấp 1

Broken Pseudoscience Station

Đài Giả Khoa Đổ Nát

Cổ Xưa Cấp 2

Ancient Pseudoscience Station

Đài Giả Khoa Cổ Đại

Tools Tab
Công Cụ

Axe

Pickaxe

Shovel Hammer

Pitchfork Razor

Luxury Axe Opulent Pickaxe

Regal Shovel

Reign of Giants icon

Hammer

Don't Starve Together icon

Saddle War Saddle

Light Tab
Nguồn Sáng

Torch

Campfire

Fire Pit

Miner Hat Pumpkin Lantern

Lantern

Reign of Giants icon Endothermic Fire Endothermic Fire Pit Build Moggles
Don't Starve Together icon Willow's Lighter
Survival Tab
Sinh Tồn

Trap

Bird Trap Compass

Backpack Healing Salve

Straw Roll Umbrella

Bug Net Fishing Rod

Piggyback Honey Poultice

Fur Roll Tent

Thermal Stone

Reign of Giants icon

Pretty Parasol

Siesta Lean-to Luxury Fan

Insulated Pack

Don't Starve Together icon

Telltale Heart

Whirly Fan Bernie Inactive

Waterballoon Pile o' Balloons

Booster Shot

Food Tab
Lương Thực

Basic Farm Bee Box

Drying Rack Crock Pot

Improved Farm Ice Box
Reign of Giants icon

Bucket-o-poop

Science Tab
Khoa Học
Science Machine

Alchemy Engine Thermal Measurer

Rainometer Lightning Rod

Divining Rod Gunpowder

Accomploshrine

Reign of Giants icon

Electrical Doodad

Ice Flingomatic

Fight Tab
Chiến Đấu
Grass Suit

Spear Log Suit

Bee Mine Sleep Dart

Fire Dart Blow Dart

Ham Bat Marble Suit

Football Helmet Boomerang

Tooth Trap

Reign of Giants icon

Scalemail Weather Pain

Morning Star

Structures Tab
Kiến Trúc

Chest Sign

Hay Wall Wood Wall

Stone Wall Pig House

Rabbit Hutch Birdcage

Cobblestones Wooden Flooring

Checkerboard Flooring Carpeted Flooring

Potted Fern

Reign of Giants icon

Scaled Chest

Don't Starve Together icon

Directional Sign

Scaled Flooring Moon Rock Wall

Refine Tab
Tinh Chế

Rope Boards

Cut Stone Papyrus

Purple Gem Nightmare Fuel

Don't Starve Together icon

Thick Fur

Magic Tab
Ma Thuật

Prestihatitator

Shadow Manipulator Meat Effigy

Pan Flute One-man Band

Night Light Life Giving Amulet

Chilled Amulet Ice Staff

Dark Sword Night Armour

Bat Bat Fire Staff

Telelocator Staff Telelocator Focus

Nightmare Amulet Belt of Hunger

Reign of Giants icon

Old Bell

Dress Tab
Trang Phục
Garland

Rabbit Earmuff Straw Hat

Beefalo Hat Top Hat

Sewing Kit Beekeeper Hat

Feather Hat Bush Hat

Winter Hat Walking Cane

Dapper Vest Breezy Vest

Puffy Vest

Reign of Giants icon Straw Hat

Fashion Melon Summer Frest

Rain Coat

Ice Cube Rain Hat

Floral Shirt Cat Cap

Hibearnation Vest Eyebrella

Book Tab
Sách

Birds of the World

Applied Horticulture

On Tentacles

Sleepytime Stories

The End is Nigh

Ancient Tab
Cổ Xưa

Thulecite Wallitemthulecite

Thulecite Medallion Magiluminescence

Construction Amulet Star Caller's Staff

Deconstruction Staff

The Lazy Forager The Lazy Explorer

Thulecite Club Thulecite Suit

Thulecite Crown PickSlashAxe

Houndius Shootius

Nguyên Mẫu

Để tạo một Vật Dụng hoặc Công Trình, trước hết phải mở khóa bằng cách nguyên mẫu chúng. Đứng gần một Máy Khoa Học sẽ cho phép nhân vật nguyên mẫu những vật dụng cấp 1. Để nguyên mẫu những vật dụng cấp 2, ta phải đứng gần Máy Luyện Kim. Một máy cấp cao có thể nguyên mẫu những vật dụng cấp thấp hơn.

Nguyên mẫu một Vật Dụng hoặc Công Trình không tốn thêm tài nguyên. Một khi đã nguyên mẫu, vật dụng có thể được chế tạo mọi nơi bất cứ lúc nào.

Nguyên mẫu bất cứ vật dụng nào sẽ làm nhân vật hồi 15 Tinh Thần ngay lập tức, điều này chỉ khi nguyên mẫu vật dụng và không có trong những lần sau này với vật dụng đó. Với 93 vật dụng có thể Chế Tạo trong game, như trong bản cập nhật "Strange New Powers", nghĩa là có 1,395 Tinh Thần có thể kiếm được; 600 trong đó có sẵn chỉ thông qua Máy Khoa Học. Do đó, một thủ thuật đơn giản để phục hồi Tinh Thần là giữ chậm việc nguyên mẫu những vật dụng mới cho đến khi bạn cần đến chúng.

Placeholder Bên lề

  • Trước bản cập nhật "Hungry for your Hunger", Tay Máy Bóng Tối có thể thay thế cho cả Máy Khoa HọcMáy Luyện Kim, cho phép người chơi phá hủy những cổ máy nguyên cứu cấp thấp hơn khi chúng đã nâng cấp. Mẫu game mới đã tạo ra 2 con đường Chế Tạo riêng biệt ở chỗ Máy Luyện Kim có thể nguyên mẫu tất cả công thức của Máy Khoa Học, và Tay Máy Bóng Tối có thể nguyên mẫu tất cả công thức mà Mũ Ma Thuật có thể. Ma Thuật và Khoa Học là các rô tơ khác nhau. Những thiết bị ma thuật không thể nguyên mẫu bất cứ các công thức khoa học nào, nghĩa là người chơi sẽ cần có ít nhất 2 cổ máy nguyên cứu trong tay cho đến khi tất cả các công thức được mở khóa.
  • Trong bản tiền beta của game Don't Starve đã sử dụng hệ thống 'Điểm Nghiên Cứu' thay cho nguyên mẫu.
    • Trước đây, Vàng Thỏi được sử dụng để mua trước tiếp các công thức.
Cơ Chế Lối Chơi
Hoạt Động Chế TạoCâu CáNấu ĂnNuôi TrồngNgủ
Môi Trường Ngày-ĐêmTrăngChu kỳ Ác MộngĐộng ĐấtSétMưaMưa Ếch
Mùa Mùa HèMùa ĐôngReign of Giants icon Mùa XuânMùa Thu
Cơ Chế Quần XãNhân VậtCharlieChếtĐộ BềnĐiểm Kinh NghiệmLửaHỏng Lương ThựcCóng LạnhMáuSức ĐóiTinh ThầnNguồn SángBản ĐồSự Man RợnTài Nguyên Không Tái SinhKiến TrúcĐiều KhiểnSao LưuReign of Giants icon Ẩm ƯớtQuá Nhiệt
Chế Độ Trải NghiệmPhiêu LưuBề MặtHang ĐộngTàn TíchDon't Starve Together
Khác Làng LợnĐường (Lối Mòn) • Nghĩa ĐịaBiểnVực ThẳmCầuBộ VáĐồNhà Xác