Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Bắt đầu game mới, đưa người chơi vào Chế độ Trải Nghiệm

Chế độ Trải Nghiệm là chế độ game mà người chơi bắt đầu thế giới của mình. Trước khi bắt đầu một game mới, người chơi có thể chỉnh các tùy chọn cho thế giới của mình và có thể cài nhiều thứ như tần số Chó Săn tấn công hay mùa bắt đầu. Khi một thế giới mới được sinh ra, người chơi được đưa đến một bản đồ tạo ra ngẫu nhiên và được đón tiếp bởi Maxwell khuyên tìm vài đồ để ăn trước khi đêm xuống.

Để vào Chế độ Phiêu Lưu, người chơi phải tìm Cổng Maxwell, mà nằm đâu đó trong thế giới, và thường là khá xa nơi người chơi xuất hiện.

Trải Nghiệm (Tùy chỉnh)

Có tổng cộng 47 lựa chọn tùy chỉnh có sẵn khi tạo một thế giới mới. Các tùy chọn này cho phép người chơi sửa đổi thế giới theo ý thích của mình. Lưu ý rằng cài quá nhiều tùy chọn liên quan đến tần số xuất hiện của mọi thứ đều cao hơn giá trị Mặc Định sẽ khiến các tài nguyên này sinh sản ở ngoài quần xã tự nhiên của chúng. Ví dụ gồm cả SậyBò Lai. Các tùy chọn liệt kê dưới đây (theo thứ tự xuất hiện của chúng trong màn hình Cài Đặt Thế Giới):

Loại Biểu Tượng Nội Dung
Cỡ Thế Giới World Size.png Chỉnh sửa kích thước thế giới. Điều này không làm tăng số lượng quần xã mà chỉ làm cho các quần xã trở nên rộng hơn.
Các tùy chọn gồm: Mặc Định, Vừa, Rộng, và Khổng Lồ.
Chia Nhánh Branching.png Chỉnh sửa mức độ đất chia nhánh và được kết nối bằng các mảnh cầu.
Các tùy chọn gồm: Tối Thiểu, Mặc ĐịnhTối Đa.
Thắt Vòng Loop.png Chỉnh sửa mức độ đường sẽ có xu hướng dẫn theo hình tròn, ngoài ra cũng chỉnh sửa mức độ đất sẽ uốn cong.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Mặc ĐịnhLuôn Luôn.
Mùa Season.png Chỉnh sửa độ dài Mùa HèMùa Đông.
Các tùy chọn gồm: Chỉ Hè, Chỉ Đông, Mặc Định, Hè Dài, Đông Dài, Dài HếtNgắn Hết.
Mùa Bắt Đầu Season Start.png Chỉnh sửa mùa bắt đầu.
Các tùy chọn gồm: Mùa HèMùa Đông.
Ngày Day.png Chỉnh sửa độ dài và/hoặc có/không của Ngày, Hoàng Hôn, và Đêm.
Các tùy chọn gồm: Chỉ Ngày, Chỉ Hoàng Hôn, Tối Đêm, Mặc Định, Ngày Dài, Hoàng Hôn DàiĐêm Dài.
Thời Tiết Weather.png Chỉnh sửa tần số các sự kiện thời tiết.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, Nhiều Rất Nhiều.
Sét Lightning.png Chỉnh sửa tần số sét đánh.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Lối vào Hang Cave Entrance.png Chỉnh sửa Hố có được tạo không.
Các tùy chọn gồm: hoặc Không.
Đá Xúc Giác Touch Stone Set.png Chỉnh sửa số lượng Đá Xúc Giác xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Mối Lợi Boons.png Chỉnh sửa số lượng Bộ Vá xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Hoa Flowers Set.png Chỉnh sửa số lượng Hoa xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cỏ Grass Set.png Chỉnh sửa số lượng Cỏ xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cành Con Sapling Set.png Chỉnh sửa số lượng Cành Con xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Bụi Gai Marshbush Set.png Chỉnh sửa số lượng Bụi Gai xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Sậy Reeds Set.png Chỉnh sửa số lượng Sậy xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cây Trees Set.png Chỉnh sửa số lượng Cây xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Đá Lửa Flint Set.png Chỉnh sửa số lượng Đá Lửa xuất hiện tự nhiên nằm dưới mặt đất.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Đá Rocks Set.png Chỉnh sửa số lượng Đá xuất hiện tự nhiên nằm dưới mặt đất.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Đá Tảng Boulder Set.png Chỉnh sửa số lượng Đá Tảng xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Bụi Dâu Berry Bush Set.png Chỉnh sửa số lượng Bụi Dâu xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cà Rốt Carrot Set.png Chỉnh sửa số lượng Cà Rốt xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Nấm Rơm Mushrooms Set.png Chỉnh sửa số lượng Nấm Rơm xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Nhân Sâm Mandrake Set.png Chỉnh sửa số lượng Nhân Sâm xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Thỏ Rabbits Set.png Chỉnh sửa số lượng Hang Thỏ xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Bướm Butterfly Set.png Chỉnh sửa số lượng và tần số Bướm xuất hiện tự nhiên từ Hoa.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Chim Birds Set.png Chỉnh sửa số lượng và tấn số Chim xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Gà Tây Gobbler Set.png Chỉnh sửa tần số xuất hiện Gà Tây từ Bụi Dâu.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Lợn Pigs Set.png Chỉnh sửa số lượng Nhà Lợn xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Bò Lai Beefalo Set.png Chỉnh sửa số lượng Bò Lai xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Bò Lai nóng nhiệt Beefaloheat.png Chỉnh sửa tấn số Bò Lai sẽ nóng tính.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Săn Bắt Hunt.png Chỉnh sửa tần số Bụi Đất Khả Nghi xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cánh Cụt Biển Penguins Set.png Chỉnh sửa số lượng Cánh Cụt Biển xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Ếch Frogs Set.png Chỉnh sửa số lượng Ao xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Ong Bees Set.png Chỉnh sửa số lượng Tổ Ong xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Ong Sát Thủ Killer Bees Set.png Chỉnh sửa số lượng Tổ Ong Sát Thủ xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Chân Cao Tallbirds Set.png Chỉnh sửa số lượng Ổ Chân Cao xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Nhện Spiders Set.png Chỉnh sửa số lượng Hang Nhện xuất hiện tự nhiên và Nhện lang thang.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Chó Săn Hounds Set.png Chỉnh sửa tần số Chó Săn tấn công.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Người Cá Merm Set.png Chỉnh sửa số lượng Nhà Xiêu Vẹo xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Xúc Tua Tentacles Set.png Chỉnh sửa số lượng Xúc Tua xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Quái Đồng Hồ Chess Set.png Chỉnh sửa số lượng Quái Đồng Hồ xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Củ Thịt Meat Bulbs Set.png Chỉnh sửa số lượng và tần số Củ Thịt xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
MacTusk MacTusk Set.png Chỉnh sửa số lượng Trại Hải Mã xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Thần Rừng Liefs Set.png Chỉnh sửa tỉ lệ xuất hiện Thần Rừng.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Krampus Krampus Set.png Chỉnh sửa tỉ lệ xuất hiện Krampus.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Deerclops Deerclops Set.png Chỉnh sửa tỉ lệ xuất hiện Deerclops.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.

Thông tin bổ sung về các kết quả cụ thể của các lựa chọn tùy chỉnh:

 • Một mùa dài kéo dài ~50 ngày.
 • Một mùa ngắn kéo dài ~10 ngày.
 • Một ngày dài là 14 giờ sáng, 1 giờ hoàng hôn và 1 giờ tối của đồng hồ.
 • Một hoàng hôn dài là 7 giờ sáng, 6 hoàng hôn và 3 giờ tối của đồng hồ.
 • Một đêm dài là 5 giờ sáng, 2 hoàng hôn và 9 giờ tối của đồng hồ.
 • Các tài nguyên, động vật, và thức ăn cài Rất Nhiều sẽ sinh ra ở mọi quần xã, trừ trường hợp thực vật mọc trên Xứ Đá.
 • Mưa cài Rất Nhiều sẽ là vĩnh viễn.
 • Khi Sét cài Rất Nhiều, sét sẽ đánh mỗi 12–30 giây.
 • Thông tin thêm về tần suất Chó Săn tấn công có thể tìm tại đây.

Cấu trúc vùng đất khi cài Chia Nhánh là Rất Nhiều.

Cấu trúc vùng đất khi cài Thắt Vòng là Luôn Luôn.

Cài sẵn

Loại Nội Dung
Mặc Định Cài đặt mặc định trong game.
Mặc Định Thêm Lúc bắt đầu game, bạn sẽ xuất hiện cùng thức ăn và nhiều vật dụng hữu ích khác để nhanh chóng xấy một căn cứ. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên quanh thế giới khan hiếm đi và quái thì rất nhiều. Bộ Vá cũng nhiều hơn trong Mặc Định.
Tắt Đèn Giống cài đặt Mặc Định của game trừ một điểm. Đêm là mãi mãi, khiến cho sinh tồn khó hơn nhiều, bạn sẽ xuất hiện cạnh một Lửa Trại với một nguồn tiếp tế vừa đủ.

Mặc Định Thêm sẽ có 3 cái Rương quanh người chơi khi mới bắt đầu game, chứa những món sau:

Rương Công Cụ

Rương Vật Dụng

Rương Lương Thực

Tắt Đèn người chơi sẽ xuất hiện cạnh một Lửa Trại và một chiếc Rương chứa:

 • 6 Cỏ Cắt
 • 3 Đá Lửa
 • 6 Cành Cây
 • 3 Gỗ
 • 1 Vàng Thỏi
 • 1 Rìu (100% độ bền)

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong DLC Reign of Giants, ngoài các tùy chọn trong game truyền thống, Mùa được chia làm 4 tùy chỉnh cho 4 Mùa riêng biệt, thay đổi các lựa chọn trong Mùa Bắt Đầu và bỏ tùy chỉnh Đá, có thêm 15 trong tổng cộng 64 lựa chọn tùy chỉnh. Các tùy chỉnh mới liệt kê dưới đây (theo thứ tự chúng xuất hiện trong màn hình Cài Đặt Thế Giới):

Loại Biểu Tượng Nội Dung
Mùa Thu Autumn.png Chỉnh sửa độ dài mùa Thu.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Rất Ngắn, Ngắn, Mặc Định, Dài, Rất DàiNgẫu Nhiên.
Mùa Đông Winter.png Chỉnh sửa độ dài mùa Đông.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Rất Ngắn, Ngắn, Mặc Định, Dài, Rất DàiNgẫu Nhiên.
Mùa Xuân Spring.png Chỉnh sửa độ dài mùa Xuân.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Rất Ngắn, Ngắn, Mặc Định, Dài, Rất DàiNgẫu Nhiên.
Mùa Hè Summer.png Chỉnh sửa độ dài mùa Thu.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Rất Ngắn, Ngắn, Mặc Định, Dài, Rất DàiNgẫu Nhiên.
Mùa Bắt Đầu Season Start.png Chỉnh sửa mùa bắt đầu.
Các tùy chọn gồm: Mùa Thu và Mùa Xuân, Mùa Thu, Mùa Đông, Mùa HèNgẫu Nhiên.
Mưa Ếch Frograin.png Chỉnh sửa tấn số Mưa Ếch.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cháy Rừng Wildfires.png Chỉnh sửa mức độ các đối tượng bắt đầu cháy âm ỉ và/hoặc mức độ cây trồng khô héo.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cây Cỏ Lăn Tumbleweed Set.png Chỉnh sửa số lượng Cây Cỏ Lăn xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Đá Băng Nhỏ Mini Glacier Set.png Chỉnh sửa số lượng Đá Băng Nhỏ xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Xương Rồng Cactus Set.png Chỉnh sửa số lượng Xương Rồng xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Chũi Trùng Moles Set.png Chỉnh sửa số lượng Hang Chuột xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Diều Hâu Buzzard Set.png Chỉnh sửa số lượng và tần số xuất hiện Diều Hâu.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Mèo Trúc Catcoon Set.png Chỉnh sửa số lượng Gốc Rỗng xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Vôn Dương Volt Goat Set.png Chỉnh sửa số lượng Vôn Dương, cũng ảnh hưởng đến mức độ sinh sản.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Chó Sói Varg Set.png Chỉnh sửa khả năng xuất hiện Chó Sói thay vì Voi Túi khi theo dấu chân động vật.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Gò Chó Săn Hound Mound Set.png Chỉnh sửa số lượng Gò Chó Săn xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cây Dẻ Bulô Độc Deciduousmonster Set.png Chỉnh sửa tỉ lệ Cây Dẻ Bulô nổi giận.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Gấu Lửng Bearger Set.png Chỉnh sửa tỉ lệ xuất hiện Gấu Lửng.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Ngỗng/Hươu Sừng Tấm MooseGoose Set.png Chỉnh sửa tỉ lệ xuất hiện Ngỗng/Hươu Sừng Tấm.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Chuồn Chuồn Dragonfly Set.png Chỉnh sửa tỉ lệ xuất hiện Chuồn Chuồn.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
 • Mùa Xuân và Mùa Thu kéo dài 20 ngày trong Mặc Định, 12 trong Ngắn, 5 trong Rất Ngắn, 30 trong Dài và 50 trong Rất Dài.
 • Mùa Đông và Mùa Hè kéo dài 15 ngày trong Mặc Định, 10 trong Ngắn, 5 trong Rất Ngắn, 22 trong Dài và 40 trong Rất Dài.
 • Những gã Khổng Lồ cài Ít sẽ có 33% cơ hội xuất hiện, trong khi Mặc Định là 67%, Nhiều là 100%, và Rất Nhiều cho phép chúng xuất hiện trong bất cứ mùa nào.

Shipwrecked icon.png Shipwrecked

Trong DLC Shipwrecked, có 23 tùy chỉnh giữ nguyên từ game gốc (gồm: Cỡ Thế Giới, Ngày, Thời Tiết, Sét, Mối Lợi, Hoa, Cành Con, Sậy, Đá Lửa, Đá Tảng, Nấm Rơm, Ong, Ong Sát Thủ, Chân Cao, Nhện, Củ Thịt; với 7 tùy chỉnh được thay đổi biểu tượng gồm: Đá Xúc Giác, Cỏ, Cây, Bụi Dâu, Bướm, Chim, Krampus), thay đổi các lựa chọn trong Mùa Bắt Đầu, có thêm 46 trong tổng cộng 70 lựa chọn tùy chỉnh. Các tùy chỉnh mới liệt kê dưới đây (theo thứ tự chúng xuất hiện trong màn hình Cài Đặt Thế Giới):

Loại Biểu Tượng Nội Dung
Mùa Dịu Mild.png Chỉnh sửa độ dài mùa Dịu.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Rất Ngắn, Ngắn, Mặc Định, Dài, Rất DàiNgẫu Nhiên.
Mùa Bão Hurricane.png Chỉnh sửa độ dài mùa Bão.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Rất Ngắn, Ngắn, Mặc Định, Dài, Rất DàiNgẫu Nhiên.
Mùa Lũ Monsoon.png Chỉnh sửa độ dài mùa Lũ.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Rất Ngắn, Ngắn, Mặc Định, Dài, Rất DàiNgẫu Nhiên.
Mùa Khô Dry.png Chỉnh sửa độ dài mùa Khô.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Rất Ngắn, Ngắn, Mặc Định, Dài, Rất DàiNgẫu Nhiên.
Mùa Bắt Đầu Season Start.png Chỉnh sửa mùa bắt đầu.
Các tùy chọn gồm: Mùa Dịu, Mùa Bão, Mùa Lũ, Mùa KhôNgẫu Nhiên.
Đá Xúc Giác Touch Stone SW Set.png Chỉnh sửa số lượng Đá Xúc Giác xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Núi Lửa Volcano Set.png Chỉnh sửa Núi Lửa có được tạo không.
Các tùy chọn gồm: hoặc Không.
Trứng Bồ Câu Rồng Dragoon Egg Set.png Chỉnh sửa tần số Trứng Bồ Câu Rồng xuất hiện trong Mùa Khô.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Thủy Triều Tides.png Chỉnh sửa Thủy Triều có xuất hiện không.
Các tùy chọn gồm: hoặc Không.
Lụt Floods.png Chỉnh sửa tần số Lụt xuất hiện trong Mùa Lũ.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Sóng Waves.png Chỉnh sửa tần số Sóng xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Độc Poison.png Chỉnh sửa Độc có xuất hiện không.
Các tùy chọn gồm: hoặc Không.
Cỏ Grass SW Set.png Chỉnh sửa số lượng Cỏ xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cây Trees SW Set.png Chỉnh sửa số lượng Cây xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Bầy Cá Shoal Set.png Chỉnh sửa số lượng Bầy Cá xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Vỏ Sò Seashell Set.png Chỉnh sửa số lượng Vỏ Sò xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Bụi Leo Viney Bush Set.png Chỉnh sửa số lượng Bụi Leo xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Rong Biển Seaweed Set.png Chỉnh sửa số lượng Rong Biển xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Đống Cát Sandy Pile Set.png Chỉnh sửa số lượng Đống Cát xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Thùng Gỗ Crate Set.png Chỉnh sửa số lượng Thùng Gỗ xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Sinh Phát Quang Bioluminescence Set.png Chỉnh sửa số lượng Sinh Phát Quang xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
San Hô Coral Set.png Chỉnh sửa số lượng Rạn San Hô xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Mầm Thông Minh Brainy Sprout Set.png Chỉnh sửa số lượng Mầm Thông Minh xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Tre Bamboo Set.png Chỉnh sửa số lượng Cụm Tre xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Hồ Thủy Triều Tidal Pool Set.png Chỉnh sửa số lượng Hồ Thủy Triều xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Hố Độc Poisonous Hole Set.png Chỉnh sửa số lượng Hố Độc xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Bụi Dâu Berry Bush SW Set.png Chỉnh sửa số lượng Bụi Dâu xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Khoai Lang Sweet Potato Set.png Chỉnh sửa số lượng Khoai Lang xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Ốc Đá Limpets Set.png Chỉnh sửa số lượng Đá Ốc Đá xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Vẹm Mussels Set.png Chỉnh sửa số lượng Vẹm xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Bướm Butterfly SW Set.png Chỉnh sửa số lượng và tần số Bướm xuất hiện tự nhiên từ Hoa.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Chim Birds SW Set.png Chỉnh sửa số lượng và tấn số Chim xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Lợn Roan Wildbores Set.png Chỉnh sửa số lượng Nhà Lợn Roan xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Săn Cá Voi Whaling.png Chỉnh sửa tần số Bọt Bóng Khả Nghi xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cua Thỏ Crabbit Den Set.png Chỉnh sửa số lượng Hang Cua Thỏ xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Bò Lai Nước Water Beefalo Set.png Chỉnh sửa số lượng Bò Lai Nước xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cá Nhám Chó Dogfish Set.png Chỉnh sửa số lượng Cá Nhám Chó xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Doydoy Doydoy Set.png Chỉnh sửa Doydoy có xuất hiện không.
Các tùy chọn gồm: hoặc Không.
Sứa Jellyfish Set.png Chỉnh sửa số lượng Sứa xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Wobster Wobster Set.png Chỉnh sửa số lượng Wobster xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Hải Âu Seagull Set.png Chỉnh sửa số lượng và tần số Hải Âu xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cá Heo Mõm Dài Bottlenose Ballphin Set.png Chỉnh sửa số lượng Cá Heo Mõm Dài xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Khỉ Tiền Sử Prime Ape Set.png Chỉnh sửa số lượng Chòi Khỉ Tiền Sử xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Chó Săn Hounds SW Set.png Chỉnh sửa tần số Chó Săn và Chó Săn Biển tấn công.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cá Ngư Ông Merm SW Set.png Chỉnh sửa số lượng Lều Cá Ngư Ông xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Thần Rừng Dừa Palm Treeguard Set.png Chỉnh sửa tỉ lệ xuất hiện Thần Rừng Dừa.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Krampus Krampus SW Set.png Chỉnh sửa tỉ lệ xuất hiện Krampus.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Hải Cẩu Lốc Sealnado Set.png Chỉnh sửa tỉ lệ xuất hiện Hải Cẩu Lốc.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cá Mập Hổ Tiger Shark Set.png Chỉnh sửa tỉ lệ xuất hiện Cá Mập Hổ.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Quacken Quacken Set.png Chỉnh sửa tỉ lệ xuất hiện Quacken.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Flup Flup Set.png Chỉnh sửa số lượng Flup xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Muỗi Độc Mosquito Set.png Chỉnh sửa số lượng và tần số Muỗi Độc xuất hiện trong Mùa Lũ.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Cá Kiếm Swordfish Set.png Chỉnh sửa số lượng Cá Kiếm xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
Đuối Hôi Stink Ray Set.png Chỉnh sửa số lượng Đuối Hôi xuất hiện tự nhiên.
Các tùy chọn gồm: Không Có, Ít, Mặc Định, NhiềuRất Nhiều.
 • Mùa Dịu và Mùa Lũ kéo dài 20 ngày trong Mặc Định, 12 trong Ngắn, 5 trong Rất Ngắn, 30 trong Dài và 50 trong Rất Dài.
 • Mùa Bão và Mùa Khô kéo dài 15 ngày trong Mặc Định, 10 trong Ngắn, 5 trong Rất Ngắn, 22 trong Dài và 40 trong Rất Dài.
 • Những gã Khổng Lồ cài Ít sẽ có 33% cơ hội xuất hiện, trong khi Mặc Định là 67%, Nhiều là 100%, và Rất Nhiều cho phép chúng xuất hiện trong bất cứ mùa nào.

Placeholder.png Bên lề

 • Mặc dù là các quái hợp lệ trong game, giao diện tùy chọn không cho người chơi sửa đổi xuất hiện của Muỗi.
 • Cài các đối tượng là Không Có, sẽ không ngăn chúng xuất hiện trong các Bộ Vá, như là cây quanh Cổng Maxwell.

Mosquito.png Lỗi

 • Nếu người chơi xuất hiện gần các quái vật sau khi tạo thế giới, chúng có thể tấn công nhân vật trước khi Maxwell kết thúc lời giới thiệu của mình (mặc dù không bị mất máu). Kích chuột sẽ cho phép người chơi bỏ qua đoạn giới thiệu của Maxwell.

Blueprint.png Thư viện Ảnh

Cơ Chế Lối Chơi
Hoạt Động Chế TạoCâu CáNấu ĂnNuôi TrồngNgủ
Môi Trường Ngày-ĐêmTrăngChu kỳ Ác MộngĐộng ĐấtSétMưaMưa Ếch
Cơ Chế Quần XãNhân VậtCharlieChếtĐộ BềnĐiểm Kinh NghiệmLửaHỏng Lương ThựcCóng LạnhMáuSức ĐóiTinh ThầnNguồn SángBản ĐồSự Man RợnTài Nguyên Không Tái SinhKiến TrúcĐiều KhiểnSao LưuReign of Giants Ẩm ƯớtQuá Nhiệt
Chế Độ Trải NghiệmPhiêu LưuBề MặtHang ĐộngTàn TíchDon't Starve Together
Khác Làng LợnĐường (Lối Mòn) • Nghĩa ĐịaBiểnVực ThẳmCầuBộ VáĐồNhà Xác
Advertisement