FANDOMWilson Portrait
I wish it wasn't quite so striking.

Wilson

Willow Portrait
Rude.

Willow

Wolfgang Portrait
Is gonna spit at Wolfgang?

Wolfgang

Wendy Portrait
What's so interesting about that?

Wendy

WX-78 Portrait
RISKWARE DETECTED

WX-78

Wickerbottom Portrait
It appears to have a hole in its mouth.

Wickerbottom

Woodie Portrait
I don't trust those.

Woodie

Waxwell Portrait
I'm not falling for that.

Maxwell

Wagstaff Portrait
Evidence would suggest it's a trap.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
Ah ha! Traps of deception will not work on me!

Wigfrid

Webber Portrait
Looks kinda suspicious.

Webber

Walani Portrait
I'm gonna stay away from those.

Walani

Warly Portrait
Those look old.

Warly

Woodlegs Portrait
Aye. 'tis a trap.

Woodlegs

Wilba Portrait
'TIS A SPITTY STONE PIG

Wilba

Wormwood Portrait
Patuey!

Wormwood

Wheeler Portrait
That's a trap if I've ever seen it.

Wheeler

Chạm Khắc Nổi là một loại Bẫy chỉ có thể tìm thấy bên trong Tàn Tích Lợn Cổ được giới thiệu trong Hamlet DLC. Mỗi cái trong trong một căn phòng sẽ phóng Tiêu Thổi khi Di Tích Mất Cắp bị đục hoặc được khai thác hoặc khi người chơi bước lên trên một Tấm Áp Lực. Chạm Khắc Nổi sẽ tái tạo lại Tiêu Thổi của chúng. Chúng có thể được vô hiệu hóa bằng Dụng Cụ Vô Hiệu, làm rơi ra Tiêu Thổi, ngừng hoạt động và thay đổi ngoại hình trông như bị hỏng.

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.