Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Woodie Portrait.png
Get a load of this massive fork, eh?!

Woodie

Chĩa Ba là một Vũ Khí cận chiến có trong DLC Shipwrecked. Nó chỉ có thể kiếm được bằng cách dùng Lưới RàBiển Sâu. Trên đất liền, Chĩa Ba gây cùng lượng sát thương với Giáo. Tuy nhiên, Chĩa Ba gây ba lần sát thương khi Nhân Vật đang trên Thuyền, khiến nó là vũ khí cận chiến tốt nhất dùng trên Biển. Chĩa Ba có 150 lần dùng và không thể sửa chửa.

Blueprint.png Thư viện Ảnh

Advertisement