FANDOMWilson Portrait
City engineering isn't a real science.

Wilson

Willow Portrait
A whole city of my own to burn down!

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang have his own city now!

Wolfgang

Wendy Portrait
I'll build a necropolis.

Wendy

WX-78 Portrait
I CONTROL THE MAINFRAME!!

WX-78

Wickerbottom Portrait
The ideal city would be full of libraries.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Need lots of trees in our city.

Woodie

Waxwell Portrait
Building a city is a step down for me.

Maxwell

Wagstaff Portrait
The gift of urban planning in the palm of my hand!

Wagstaff

Wigfrid Portrait
"I shall build a great city to sing my praises.

Wigfrid

Webber Portrait
Now we can make our very own city!

Webber

Walani Portrait
Sweet. I can build my own personal city!

Walani

Warly Portrait
I shall make a whole city of delicatessen!

Warly

Woodlegs Portrait
Woodlegs be tha'Admiral fer this town.

Woodlegs

Wilba Portrait
MY KINGDOM FOR A TOWN!

Wilba

Wormwood Portrait
For Twirly Tail Town

Wormwood

Wheeler Portrait
Swell. Now I can be responsible for a whole city.

Wheeler

Chìa Mở Thành Phố là một vật phẩm độc quyền trong Hamlet DLC. Nó có thể được sở hữu bằng cách mở khóa Kệ Triển Lãm Hoàng Gia bằng một Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia có được từ Nữ Hoàng.

Chìa Mở Thành Phố hoạt động như một trạm chế tạo khi được đặt trong hành trang hoặc đứng cạnh nó khi đặt trên mặt đất giúp mở khóa Thẻ Quy Hoạch.

Nó sẽ KHÔNG HOẠT ĐỘNG nếu đặt trong Ba Lô hoặc bất kỳ loại Rương nào.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.