FANDOM


Wilson Portrait
This key probably unlocks something.

Wilson

Willow Portrait
Something must be locked up somewhere.

Willow

Wolfgang Portrait
Pretty key!

Wolfgang

Wendy Portrait
It probably unlocks something fancy.

Wendy

WX-78 Portrait
A RIDICULOUS KEY

WX-78

Wickerbottom Portrait
Which lock does this activate?

Wickerbottom

Woodie Portrait
Key to what?

Woodie

Waxwell Portrait
A key of fine gold.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Anöther key!

Wigfrid

Webber Portrait
This key's probably worth more than what it unlocks.

Webber

Walani Portrait
Fancy.

Walani

Warly Portrait
Some sort of menacing key.

Warly

Woodlegs Portrait
A useless thing if ever there were one.

Woodlegs

Chìa Khóa Vàngmón có thể tìm thấy trong DLC Shipwrecked. Nó có 10% được tặng thưởng từ việc trao đổi với Yaarctopus nếu nó chưa từng kiếm được.

Cùng với Chìa Khóa SắtChìa Khóa Xương, Chìa Khóa Vàng dùng để giải thoát Woodlegs bị nhốt lồng của ông ở trên Núi Lửa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.