Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Woodlegs Portrait.png
Woodlegs had better hold on ta this fer future use.

Woodlegs

Chân Gỗ là một Vũ Khí chỉ có trong DLC Shipwrecked. Nó gây cùng sát thương như Giáo và chỉ có 50 lần dùng. Chân Gỗ chỉ có thể tìm thấy trong rương kho báu ở Điểm Đánh Dấu X.

Advertisement