Don't Starve Wiki

Sửa đổi

Chày Gai Xúc Tua

0
  Đang tải biên tập
  • Vũ Khí
  • Vũ Khí Cận Chiến
  • Dùng giới hạn
  • Đối Tượng Không Cháy