FANDOMWilson Portrait
It's holding up the roof.

Wilson

Willow Portrait
If that goes the whole thing will fall down.

Willow

Wolfgang Portrait
Is strong like Wolfgang.

Wolfgang

Wendy Portrait
It will be here long after I'm gone.

Wendy

WX-78 Portrait
STRUCTURALLY FUNCTIONAL

WX-78

Wickerbottom Portrait
A functional beam.

Wickerbottom

Woodie Portrait
If that were a tree I could chop it.

Woodie

Waxwell Portrait
Functional, but a little dull.

Maxwell

Wagstaff Portrait
A robust pillar of competent construction.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
A wörthy beam.

Wigfrid

Webber Portrait
That's a great pillar.

Webber

Walani Portrait
A good sturdy beam.

Walani

Warly Portrait
Sturdy.

Warly

Woodlegs Portrait
Fine mast fer'a room.

Woodlegs

Wilba Portrait
'TIS STRONG

Wilba

Wormwood Portrait
Hard

Wormwood

Wheeler Portrait
Looks like the only thing holding the roof up.

Wheeler

Cột Vô Nghĩa là một kiến trúc sinh sản tự nhiên được tìm thấy trong Tàn Tích Lợn Cổ trong Hamlet DLC. Khi khai thác chúng với Cuốc,Mỗi lần khai thác gây ra một trận Động Đất nhẹ, giống như trong Hang Động. Sau sáu lần khai thác, Cột Vô Nghĩa bị phá hủy, gây ra một trận động đất kéo dài và rơi xuống một số đá và khoáng sản đánh dấu vị trí rơi.

Trong trận động đất, Vật DụngMobs (như Chũi Trùng) có thể rơi từ trần nhà.Trận động đất có thể khiến Vết Nứt Khả Nghi gần đó bị đổ, làm lộ ra căn phòng bí ẩn.

Prototype Mẹo Sửa đổi

  • Người chơi nên chuẩn bị Nguồn Sáng trước khi khai thác Cột Vô Nghĩa vì có cơ hội sinh ra các Mobs như Bọ CạpBọ Cánh Cam rơi xuống từ trần nhà.
  • Không có tác dụng gì khi làm sập tất cả các trụ cột trong một căn phòng, bất chấp tạo ra các trận động đất và một vài khoáng sản rơi xuống. Cái tên "Cột Vô Nghĩa" đã chứng minh chính xác.

Blueprint Thư Viện Ảnh Sửa đổi

UnimportantROCKpillarWILLOW

Willow với hai cột vô nghĩa bên trong khe đá và một vài trái đèn.

UnimportantROCKpillarWickerbottom

Wickerbottom bên trong Mê Cung Lợn Cổ với 5 Cột Vô Nghĩa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.