FANDOMWilson Portrait
I'm sure there's some scientific explanation for this.

Wilson

Willow Portrait
It's made of some kind of jerk rock I can't burn.

Willow

Wolfgang Portrait
Is strong like Wolfgang.

Wolfgang

Wendy Portrait
Cold and beautiful like death.

Wendy

WX-78 Portrait
NETWORKING PORTAL

WX-78

Wickerbottom Portrait
Its design is decidedly otherworldly.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Wonder where it goes.

Woodie

Waxwell Portrait
A bit ominous looking.

Maxwell

Wigfrid Portrait
It hath a glöw aböut it.

Wigfrid

Webber Portrait
Gosh. It's so sparkly!

Webber

Warly Portrait
It seems dangerous, but it's oddly calming.

Warly

Wormwood Portrait
Glowy. Like Night Ball

Wormwood

Winona Portrait
Wow. Can't even see the weld joints.

Winona

Wortox Portrait
Ooo, what delightful games we might play in there!

Wortox

Wurt Portrait
It made of moon stuff!

Wurt

Cổng Thiên Thể là một công trình xây dựng bằng cách sử dụng Bản Thảo Cổng Thiên Thể ở trên Cổng Hoa, và đặt vào bên trong đó 1 Thấu Kính Mặt Trăng Tím cùng với 20 Đá Mặt Trăng. Vật phẩm có thể thêm vào dần dần chứ không cần thiết phải là 1 lần và những phần còn thừa sẽ được ném trở lại mặt đất. Vật phẩm đưa vào trong không thể gỡ bỏ.

Khi đưa cống nạp một Chìa Khóa Mặt Trăng, Cổng Thiên Thể sẽ đưa người chơi trở lại màn hình chọn Nhân Vật, khi rời khỏi thể giới, toàn bộ vật phẩm trong hành trang của người chơi sẽ rơi xuống mặt đất. Sau khi chọn lại nhân vật mới, người chơi sẽ trở lại thế giới đó, giữ nguyên số ngày và bản đồ họ đã khám phá, mọi công thức chế tạo đã học trước đó cũng được giữ lại và các loại Vật Nuôi.

Ngoài ra, Cổng Thiên Thể có chức năng tương tự Cổng Hoa. Nó vẫn đóng vai trò là điểm xuất hiện trong máy chủ, nếu đang trong chế độ Vô Tận, nó có thể dùng để hồi sinh lại Hồn Ma Nhân Vật với cái giá là 25% máu tối đa (điều này có thể được chữa trị bằng Đạn Tăng Lực.

Prototype Mẹo Sửa đổi

  • Người chơi không nên xây dựng Cổng Thiên Thể trong Hang Động vì nó dường như không hoạt động ở dưới đó.
  • WX-78 sẽ mất đi nâng cấp và rơi một số Bánh Răng khi cống nạp Chìa Khóa Mặt Trăng cho Cổng Thiên Thể. Số lượng Bánh Răng bị rơi là một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1/3 đến 1/2 mức nâng cấp (một số Bánh Răng đã ăn, nhưng không quá 15). Điều này có nghĩa là hầu hết các Bánh Răng được sử dụng để nâng cấp sẽ bị mất vĩnh viễn.

Placeholder Bên lề Sửa đổi

Blueprint Thư viện ảnh Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.