FANDOM


Cỏ cắt, sẵn sàng cho nghệ thuật và chế tạo.

–Wilson

Cỏ Cắt là vật thu hoạch từ Cỏ có thể tìm thấy dễ dàng. Nó có thể được sử dụng trên rất nhiều công thức ban đầu và trong các hạng mục nâng cao hơn khi tinh chế thành Dây Thừng.

Bởi vì Cỏ Cắt là cần thiết để xây Lửa TrạiĐuốc, nó là một nguồn lực đầu game có giá trị để thu thập. Một người chơi không thu thập cắt cỏ vào ngày đầu tiên của họ sẽ không có phương tiện để tạo ánh sáng vào ban đêm.

Trong mùa đông, Cỏ Cắt sẽ trở thành một nguồn tài nguyên không tái tạo, như thu hoạch cỏ sẽ không mọc trở lại cho đến khi mùa đông kết thúc.

Gift Icon Nội dung có thể tải xuốngSửa đổi

Trong Reign of Giants DLC, Cỏ Cắt được sử dụng công thức chế mới.Giờ nó còn rớt từ Cây Cỏ Lăn. khiến cho nó có kiếm ngay cả khi người chơi đã đốt hết Cỏ cũng có thể thu được từ các cây trồng trên Ruộng khi bị phá hủy bới cái nóng của Mùa Hè.
Cut Grass SW

Trong Shipwrecked DLC, Cỏ Cắt cũng nhận được khi quay Máy Giật Xèng ra 3 hình Cà Rốt. Cỏ Cắt và Bụi Cỏ có một màu xanh lá trong DLC này.

Trong Hamlet DLC, Cỏ Cắt là nguyên liệu yêu cầu để làm Nền CỏNền Tóc Râu. Cỏ Cắt có thể nhận được bằng cách dùng Rựa (nhận 1) hoặc Kéo Tỉa Cỏ (nhận 2) để chặt Cỏ Ngọn Cao. Nó cũng thể có nhận được từ việc dùng Búa đập Vại Cũ. Ngoài ra có thể mua được ở Tiệm Công CụCửa Hàng Mũ với giá 1 Oinc nhưng số lượng giới hạn.

Don't Starve Together iconDon't Starve TogetherSửa đổi

Trong Don't Starve Together, Cỏ Cắt dùng để chế Tim Mách Lẻo.

Icon Tools Sủ dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundCut Grass

×12

Science MachineInventory slot backgroundStraw Hat

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×12

Interface arrow rightInventory slot backgroundStraw Hat

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundCut Grass

×2

Inventory slot background Twigs

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundTorch

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×3

Inventory slot background Log

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundCampfire

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×4

Inventory slot background Twigs

×4

Science MachineInventory slot backgroundBackpack

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×10

Inventory slot background Twigs

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundGrass Suit

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Cut Grass

×6

Interface arrow rightInventory slot backgroundTrap

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×6

Inventory slot background Rope

×1

Science MachineInventory slot backgroundStraw Roll

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×3

Science MachineInventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×4

Inventory slot background Twigs

×2

Science MachineInventory slot backgroundHay Wall

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×8

Inventory slot background Manure

×4

Inventory slot backgroundLog

×4

Science MachineInventory slot backgroundBasic Farm

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×10

Inventory slot background Manure

×6

Inventory slot backgroundRocks

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundImproved Farm

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×3

Inventory slot background Nitre

×2

Science MachineInventory slot backgroundEndothermic Fire

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Cut Grass

×3

Inventory slot backgroundPetals

×6

Interface arrow rightInventory slot backgroundPretty Parasol

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundTwigs

×3

Inventory slot background Rocks

×3

Inventory slot backgroundCut Grass

×6

Science MachineInventory slot backgroundHammer

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundCut Grass

×1

Inventory slot background Beard Hair

×1

Science MachineInventory slot backgroundBeard Hair Rug

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundCut Grass

×2

Inventory slot background Ash

×1

Inventory slot backgroundBramble Bulb

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundDense Turf

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundCut Grass

×3

Inventory slot background Spider Gland

×1

Inventory slot backgroundHealth

×40

Interface arrow rightInventory slot backgroundTelltale Heart

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Cut Grass

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundWardrobe

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundCut Grass

×1

Inventory slot background Twigs

×1

Inventory slot backgroundNitre

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlare

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundCut Grass

×3

Inventory slot background Boards

×3

Inventory slot backgroundPumpkin

×1

Science MachineInventory slot backgroundFriendly Scarecrow

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundCut Grass

×3

Inventory slot background Silk

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundTrusty Tape

×1

Don't Starve Together iconWinona Portrait
Inventory slot backgroundCut Grass

×2

Inventory slot background Monster Meat

×3

Interface arrow rightInventory slot backgroundKitschy Moose Idol

×1

Don't Starve Together iconWoodie Portrait
Inventory slot backgroundCut Grass

×6

Interface arrow rightInventory slot backgroundCandy Bag

×1

Don't Starve Together iconChỉ trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.