Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Cỏ cắt, sẵn sàng cho nghệ thuật và chế tạo.

–Wilson

Cỏ Cắt là vật thu hoạch từ Cỏ có thể tìm thấy dễ dàng. Nó có thể được sử dụng trên rất nhiều công thức ban đầu và trong các hạng mục nâng cao hơn khi tinh chế thành Dây Thừng.

Bởi vì Cỏ Cắt là cần thiết để xây Lửa TrạiĐuốc, nó là một nguồn lực đầu game có giá trị để thu thập. Một người chơi không thu thập cắt cỏ vào ngày đầu tiên của họ sẽ không có phương tiện để tạo ánh sáng vào ban đêm.

Trong mùa đông, Cỏ Cắt sẽ trở thành một nguồn tài nguyên không tái tạo, như thu hoạch cỏ sẽ không mọc trở lại cho đến khi mùa đông kết thúc.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong Reign of Giants DLC, Cỏ Cắt được sử dụng công thức chế mới.Giờ nó còn rớt từ Cây Cỏ Lăn. khiến cho nó có kiếm ngay cả khi người chơi đã đốt hết Cỏ cũng có thể thu được từ các cây trồng trên Ruộng khi bị phá hủy bới cái nóng của Mùa Hè.

Cut Grass SW.png

Trong Shipwrecked DLC, Cỏ Cắt cũng nhận được khi quay Máy Giật Xèng ra 3 hình Cà Rốt. Cỏ Cắt và Bụi Cỏ có một màu xanh lá trong DLC này.

Trong Hamlet DLC, Cỏ Cắt là nguyên liệu yêu cầu để làm Nền CỏNền Tóc Râu. Cỏ Cắt có thể nhận được bằng cách dùng Rựa (nhận 1) hoặc Kéo Tỉa Cỏ (nhận 2) để chặt Cỏ Ngọn Cao. Nó cũng thể có nhận được từ việc dùng Búa đập Vại Cũ. Ngoài ra có thể mua được ở Tiệm Công CụCửa Hàng Mũ với giá 1 Oinc nhưng số lượng giới hạn.

Don't Starve Together icon.pngDon't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Cỏ Cắt dùng để chế Tim Mách Lẻo.

Icon Tools.png Sủ dụng

Cut Grass.png

×12

Science Machine.png
Straw Hat.png
Cut Grass.png

×12

Interface arrow right.png
Straw Hat.png
Reign of Giants icon.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Twigs.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Torch.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Log.png
Log.png
Interface arrow right.png
Campfire.png
Cut Grass.png

×4

Twigs.png

×4

Science Machine.png
Backpack.png
Cut Grass.png

×10

Twigs.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Grass Suit.png
Twigs.png
Twigs.png
Cut Grass.png

×6

Interface arrow right.png
Trap.png
Cut Grass.png

×6

Rope.png
Science Machine.png
Straw Roll.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Science Machine.png
Rope.png
Cut Grass.png

×4

Twigs.png
Twigs.png
Science Machine.png
Hay Wall.png
Cut Grass.png

×8

Manure.png

×4

Log.png

×4

Science Machine.png
Basic Farm.png
Cut Grass.png

×10

Manure.png

×6

Rocks.png

×4

Alchemy Engine.png
Improved Farm.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Nitre.png
Nitre.png
Science Machine.png
Endothermic Fire.png
Reign of Giants icon.png
Twigs.png

×4

Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Petals.png

×6

Interface arrow right.png
Pretty Parasol.png
Reign of Giants icon.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Rocks.png
Rocks.png
Rocks.png
Cut Grass.png

×6

Science Machine.png
Hammer.png
Reign of Giants icon.png
Cut Grass.png
Beard Hair.png
Science Machine.png
Beard Hair Rug.png
Hamlet icon.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Ash.png
Bramble Bulb.png
Alchemy Engine.png
Dense Turf.png
Hamlet icon.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Spider Gland.png
Health.png

×40

Interface arrow right.png
Telltale Heart.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png

×4

Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Alchemy Engine.png
Wardrobe.png
Don't Starve Together icon.png
Cut Grass.png
Twigs.png
Nitre.png
Interface arrow right.png
Flare.png
Don't Starve Together icon.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Boards.png
Boards.png
Boards.png
Pumpkin.png
Science Machine.png
Friendly Scarecrow.png
Don't Starve Together icon.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Silk.png
Interface arrow right.png
Trusty Tape.png
Don't Starve Together icon.pngWinona Portrait.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Monster Meat.png
Monster Meat.png
Monster Meat.png
Interface arrow right.png
Kitschy Moose Idol.png
Don't Starve Together icon.pngWoodie Portrait.png
Cut Grass.png

×6

Interface arrow right.png
Candy Bag.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng
Advertisement