Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Cỏ cắt, sẵn sàng cho nghệ thuật và chế tạo.

–Wilson

Cỏ Cắt là vật thu hoạch từ Cỏ có thể tìm thấy dễ dàng. Nó có thể được sử dụng trên rất nhiều công thức ban đầu và trong các hạng mục nâng cao hơn khi tinh chế thành Dây Thừng.

Bởi vì Cỏ Cắt là cần thiết để xây Lửa TrạiĐuốc, nó là một nguồn lực đầu game có giá trị để thu thập. Một người chơi không thu thập cắt cỏ vào ngày đầu tiên của họ sẽ không có phương tiện để tạo ánh sáng vào ban đêm.

Trong mùa đông, Cỏ Cắt sẽ trở thành một nguồn tài nguyên không tái tạo, như thu hoạch cỏ sẽ không mọc trở lại cho đến khi mùa đông kết thúc.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong Reign of Giants DLC, Cỏ Cắt được sử dụng công thức chế mới.Giờ nó còn rớt từ Cây Cỏ Lăn. khiến cho nó có kiếm ngay cả khi người chơi đã đốt hết Cỏ cũng có thể thu được từ các cây trồng trên Ruộng khi bị phá hủy bới cái nóng của Mùa Hè.

Cut Grass SW.png

Trong Shipwrecked DLC, Cỏ Cắt cũng nhận được khi quay Máy Giật Xèng ra 3 hình Cà Rốt. Cỏ Cắt và Bụi Cỏ có một màu xanh lá trong DLC này.

Trong Hamlet DLC, Cỏ Cắt là nguyên liệu yêu cầu để làm Nền CỏNền Tóc Râu. Cỏ Cắt có thể nhận được bằng cách dùng Rựa (nhận 1) hoặc Kéo Tỉa Cỏ (nhận 2) để chặt Cỏ Ngọn Cao. Nó cũng thể có nhận được từ việc dùng Búa đập Vại Cũ. Ngoài ra có thể mua được ở Tiệm Công CụCửa Hàng Mũ với giá 1 Oinc nhưng số lượng giới hạn.

Don't Starve Together icon.pngDon't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Cỏ Cắt dùng để chế Tim Mách Lẻo.

Icon Tools.png Sủ dụng

Cut Grass.png

×12

Science Machine.pngStraw Hat.png
Cut Grass.png

×12

Interface arrow right.pngStraw Hat.pngReign of Giants icon.png
Cut Grass.pngCut Grass.pngTwigs.pngTwigs.pngInterface arrow right.pngTorch.png
Cut Grass.pngCut Grass.pngCut Grass.pngLog.pngLog.pngInterface arrow right.pngCampfire.png
Cut Grass.png

×4

Twigs.png

×4

Science Machine.pngBackpack.png
Cut Grass.png

×10

Twigs.pngTwigs.pngInterface arrow right.pngGrass Suit.png
Twigs.pngTwigs.pngCut Grass.png

×6

Interface arrow right.pngTrap.png
Cut Grass.png

×6

Rope.pngScience Machine.pngStraw Roll.png
Cut Grass.pngCut Grass.pngCut Grass.pngScience Machine.pngRope.png
Cut Grass.png

×4

Twigs.pngTwigs.pngScience Machine.pngHay Wall.png
Cut Grass.png

×8

Manure.png

×4

Log.png

×4

Science Machine.pngBasic Farm.png
Cut Grass.png

×10

Manure.png

×6

Rocks.png

×4

Alchemy Engine.pngImproved Farm.png
Cut Grass.pngCut Grass.pngCut Grass.pngNitre.pngNitre.pngScience Machine.pngEndothermic Fire.pngReign of Giants icon.png
Twigs.png

×4

Cut Grass.pngCut Grass.pngCut Grass.pngPetals.png

×6

Interface arrow right.pngPretty Parasol.pngReign of Giants icon.png
Twigs.pngTwigs.pngTwigs.pngRocks.pngRocks.pngRocks.pngCut Grass.png

×6

Science Machine.pngHammer.pngReign of Giants icon.png
Cut Grass.pngBeard Hair.pngScience Machine.pngBeard Hair Rug.png
Cut Grass.pngCut Grass.pngAsh.pngBramble Bulb.pngAlchemy Engine.pngDense Turf.png
Cut Grass.pngCut Grass.pngCut Grass.pngSpider Gland.pngHealth.png

×40

Interface arrow right.pngTelltale Heart.pngDon't Starve Together icon.png
Boards.png

×4

Cut Grass.pngCut Grass.pngCut Grass.pngAlchemy Engine.pngWardrobe.png
Cut Grass.pngTwigs.pngNitre.pngInterface arrow right.pngFlare.png
Cut Grass.pngCut Grass.pngCut Grass.pngBoards.pngBoards.pngBoards.pngPumpkin.pngScience Machine.pngFriendly Scarecrow.png
Cut Grass.pngCut Grass.pngCut Grass.pngSilk.pngInterface arrow right.pngTrusty Tape.png
Cut Grass.pngCut Grass.pngMonster Meat.pngMonster Meat.pngMonster Meat.pngInterface arrow right.pngKitschy Moose Idol.png
Cut Grass.png

×6

Interface arrow right.pngCandy Bag.pngChỉ trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng
Advertisement