FANDOMWilson Portrait
I'm in-tree-ged.

Wilson

Willow Portrait
I bet that will burn.

Willow

Wolfgang Portrait
Is creepy tree.

Wolfgang

Wendy Portrait
It claws at life.

Wendy

WX-78 Portrait
IT CONTAINS NEW MATERIAL

WX-78

Wickerbottom Portrait
Some form of Arecaceae.

Wickerbottom

Woodie Portrait
That's some weird wood.

Woodie

Waxwell Portrait
How handy...

Maxwell

Wagstaff Portrait
An invaluable source of a hydrophobic substance.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
This tree döth 'Tis the hand öf a giant?

Wigfrid

Webber Portrait
Neat!

Webber

Walani Portrait
Kinda pretty in an ugly sorta way.

Walani

Warly Portrait
A bit grotesque.

Warly

Woodlegs Portrait
A strange wood be within.

Woodlegs

Wilba Portrait
'TIS TREE

Wilba

Wormwood Portrait
Friend?

Wormwood

Wheeler Portrait
Strange kind of wood it's got there.

Wheeler

Cọ Lá Vuốt là một loài cây độc quyền cho Hamlet DLC. Khi đốn hạ nó với một Rìu, nó sẽ mang lại tới 3 Gỗ Bần, và giống như hầu hết các loài cây khác, gốc của nó có thể được đào lên bằng Xẻng mang lại thêm một Gỗ Bần.

Không giống các loài cây khác, chúng không mang lại hạt giống để trồng lại thành một cây khác. Thay vào đó, người chơi phải chế tạo Cây Con bằng cách sử dụng Gỗ Bần và Phân (để nguyên mẫu cần dùng Máy Khoa Học).

Cọ Lá Vuốt có cơ hội trở nên Đặc Biệt, khiến chúng có thể điều tra được bằng Kính Lúp.

Placeholder Bên LềSửa đổi

  • Cọ Lá Vuốt ban đầu có lá màu đỏ, nhưng sau đó màu đã được đổi trong bản cập nhật Quality of Life để khiến chúng khác biệt so với Cây Nhiệt Đới Ẩm.
  • Dù Wickerbottom nói rằng nó là một dạng cây cây họ dừa, khi nhận xét một Gỗ Bần lại nói nó là từ cây Quercus Suber, một loại cây họ sồi.

Mosquito LỗiSửa đổi

  • Đốt một cây Cọ Lá Vuốt có thể sinh ra Rắn Lục hoặc Bọ Cạp như đốt Cây Nhiệt Đới Ẩm.

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.