Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

It's strong stuff.

–Maxwell

Cẩm Thạch là khoáng sản có được khi khai thác cột Cẩm Thạch, cây Cẩm Thạch, tượng đàn hạc, và tượng Maxwell bằng cuốc, rìu/cuốc, hoặc dùng đá xúc giác sẽ thu được 2 Cẩm Thạch, 2 đá, và 1 nhiên liệu ác mộng. Cẩm Thạch được sử dụng để làm nền caro và giáp Cẩm Thạch.

Cẩm Thạch có thể gặp trong một trận động đất với tỉ lệ 5%. Nó là khoáng sản duy nhất mà các con tôm hùm đá, sên rùa, và ốc sên rùa không ăn.

Icon Tools.png Sử dụng

Marble.png
Alchemy Engine.png
Checkerboard Flooring.png
Marble.png

×12

Rope.png

×4

Alchemy Engine.png
Marble Suit.png
Marble.png
Marble.png
Boards.png
Boards.png
Carpeted Flooring.png
Carpeted Flooring.png
Blueprint (rare).png
End Table.png
Don't Starve Together icon.png
Marble.png
Alchemy Engine.png
Marble Bean.png
Don't Starve Together icon.png

Placeholder.png Bên lề

  • Cẩm Thạch được thêm vào bản cập nhật A Little Rain Must Fall.
Advertisement