FANDOM


It's strong stuff.

–Maxwell

Cẩm Thạch là khoáng sản có được khi khai thác cột Cẩm Thạch, cây Cẩm Thạch, tượng đàn hạc, và tượng Maxwell bằng cuốc, rìu/cuốc, hoặc dùng đá xúc giác sẽ thu được 2 Cẩm Thạch, 2 đá, và 1 nhiên liệu ác mộng. Cẩm Thạch được sử dụng để làm nền caro và giáp Cẩm Thạch.

Cẩm Thạch có thể gặp trong một trận động đất với tỉ lệ 5%. Nó là khoáng sản duy nhất mà các con tôm hùm đá, sên rùa, và ốc sên rùa không ăn.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundMarble

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundCheckerboard Flooring

×1

Inventory slot backgroundMarble

×12

Inventory slot background Rope

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundMarble Suit

×1

Inventory slot backgroundMarble

×2

Inventory slot background Boards

×2

Inventory slot backgroundCarpeted Flooring

×2

Blueprint (rare)Inventory slot backgroundEnd Table

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundMarble

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundMarble Bean

×1

Don't Starve Together icon

Placeholder Bên lề Sửa đổi

  • Cẩm Thạch được thêm vào bản cập nhật A Little Rain Must Fall.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.