FANDOM


Wilson Portrait
There's science inside!

Wilson

Willow Portrait
Well I can't burn it.

Willow

Wolfgang Portrait
Is ball not for throwing.

Wolfgang

Wendy Portrait
Its pallor reminds me of Abigail.

Wendy

WX-78 Portrait
CURRENTLY IDOL

WX-78

Wickerbottom Portrait
A floating orb of knowledge.

Wickerbottom

Woodie Portrait
I should probably put this down somewhere, eh?

Woodie

Waxwell Portrait
Oooh, some new knowledge.

Maxwell

Wigfrid Portrait
It hath knöwledge within!

Wigfrid

Webber Portrait
Neat, it's a ball that floats by itself!

Webber

Warly Portrait
It's beautiful, isn't it?

Warly

Wormwood Portrait
Makes Night Ball things

Wormwood

Winona Portrait
I could learn a thing or two from this.

Winona

Wortox Portrait
I bet you know some fun secrets.

Wortox

Cầu Thiên Tinh là một trạm chế tạo di động độc quyền dành cho Don't Starve Together. Nó có được bằng cách khai thác một Thiên Thạch Mịn.Nếu được đặt trên mặt đất, Cầu Thiên Tinh có thể được sử dụng để truy cập Thẻ Thiên Tinh và chế tạo Chìa khóa mặt trăng và Bản thảo Cổng Thiên Tinh. Tương tự như Mắt xương của Chester, nó sẽ tự động rơi ra khỏi kho đồ của người chơi khi rời khỏi trò chơi hoặc tiến vào Hang động.

Prototype MẹoSửa đổi

  • Cầu Thiên Tinh có một biểu tượng sáng lên ở trên bản đồ, giống với những thấu kính mặt trăng. Tuy nhiên nó cũng sẽ hiển thị nếu người chơi giữ nó trong người hoặc là cất nó trong một Rương.

Placeholder Bên lề Sửa đổi

  • Nó phát ra một nguồn sáng tương đối nhỏ vào ban đêm, nhưng không đủ để chống lại Charlie.

Blueprint Thư viện ảnh Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.