Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki
Hamlet icon.png
Thứ thức ăn này thực sự vô vọng?

–Maxwell

Côn Trùng là một loại Lương Thực trong Hamlet DLC. Chỉ có 2 loại trong danh sách là Bọ ĐậuSên Dẻo.

Cả 2 loại này chỉ có thể được tìm thấy bằng cách lật một Đá Phiến.

Mỗi loại trong danh sách có một công thức nấu ăn dành cho nó, cả hai đều yêu cầu 1 đơn vị của mỗi loại trong công thức, không có một hệ số thập phân nào, vậy nên danh mục này không được dùng để xác định món ăn sẽ được nấu thành từ Nồi Hầm.

Sống Chín Giá trị Nồi Hầm
Bean Bugs.png Bọ Đậu Cooked Bean Bugs.png Bọ Đậu Nướng 1
Gummy Slug.png Sên Dẻo Cooked Gummy Slug.png Sên Dẻo Nuớng 1

Món ăn trong Nồi Hầm yêu cầu Côn Trùng

Lương Thực Tên Health Hunger Sanity Perish time (days) Cook time (sec) Priority Công thức
Yêu cầu Phụ gia hạn chế
Feijoada.png Đậu Thịt Hầm +20 +75 +15 6 5 -2 Bean Bugs.png×3 Meats.png×0.5
Gummy Cake.png Bánh Dẻo -3 +150 -5 20 40 1 Gummy Slug.png×1 Sweetener.png×1 Không Meats.png Mandrake.png

*Tất cả giá trị thức ăn được thể hiện bằng số thập phân

Advertisement