Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki
Basic Farm.png Trang này trình bày về hệ thống canh tác được thêm vào bản cập nhật Don't Starve Together:Reap What You Sow. Để biết thông tin về hệ thống canh tác trong Don't Starve (cùng với các DLC), vui lòng xem ở trang này.


Cây Nông Nghiệp (Farm Plants) là những đối tượng chỉ xuất hiện trong Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản cập nhập Reap What You Sow. Trồng trọt cung cấp Lương Thực ở dạng Rau Củ, Trái Cây, và ở một mức độ nào đó Hạt Giống Cây Trồng.

Trồng Trọt

Wolfgang giữa một ruộng Khoai Tây phát triển tốt trong Don't Starve: Together

Cây Nông Nghiệp có thể thu hoạch thông qua việc trồng Hạt Giống Cây Trồng bên trong những Mô Đất Ruộng. Thông tin về Cây Nông Nghiệp có thể được học và lưu trữ trong Sổ tay cây trồng (Plant Registry).

Cây trồng có 5 giai đoạn phát triển: Hạt Giống (Seeds), Chồi (Sprout), Cây Non (Small), Cây Mới Lớn (Medium)Cây Trưởng Thành (Grown). Ở mỗi giai đoạn phát triển mới, cây có thể đạt điểm Căng Thẳng Thực Vật tùy thuộc vào tình trạng của nó. Tổng căng thẳng tích lũy làm thay đổi sản lượng của cây trồng:

  • Từ 0 tới 1 điểm, cây trồng có thể phát triển thành Cây Khổng Lồ.
  • Từ 2 tới 6 điểm, cây trồng cho thêm 1 sản phẩm thu hoạch và 2 Hạt Giống Cây Trồng
  • Từ 7 tới 11 điểm, cây trồng cho thêm 1 sản phẩm thu hoạch và 1 Hạt Giống Cây Trồng
  • Từ 12 điểm trở lên, cây trồng chỉ cho 1 sản phẩm thu hoạch

Tốc độ phát triển của cây phụ thuộc vào mức độ căng thẳng của nó: Ở Mức độ căng thẳng cao, sự hát triển sẽ chậm hơn. Chỉ mức độ căng thẳng ở đầu mỗi giai đoạn mới được tính. Tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh gấp đôi nếu cây trồng được trồng vào đúng mùa phù hợp với nó. Cây nông nghiệp chỉ phát triển khi có ánh sáng ban ngày, tức là vào ban ngàyhoàng hôn trên mặt đất, bên cạnh những nguồn sáng tự nhiên từ trần Hang Động và ở cạnh một Sao Lùn.

Thời gian tăng trưởng trong ánh sáng ban ngày (cả ngày là 480 giây)
Giai đoạn Đúng mùa Nghịch mùa
Căng thẳng thấp Căng thẳng cao Căng thẳng thấp Căng thẳng cao
Hạt Giống 0.375 - 0.5 0.75 - 1
Chồi 1 1.75 2 3.5
Cây Non 0.6 1.05 1.2 2.1
Cây Mới Lớn 0.4 0.7 0.8 1.4
Tổng ~2.5 ~4 ~5 ~8

Tất cả các hạt đều có thời gian nảy mầm ngẫu nhiên từ 0,75 đến 1 ngày, chậm gấp đôi nếu trái mùa và nhanh gấp đôi khi hợp mùa. Hạt giống ngẫu nhiên phát triển nhanh gấp đôi vào Mùa Thu và Mùa Xuân. Hạt giống ngẫu nhiên chỉ xác định những gì chúng phát triển sau khi nảy mầm cùng với 20% cơ hội là Cỏ Dại.

Các nông sản bình thường sẽ ở trên cây 4 ngày trước khi thối rữa còn những trái khổng lồ sẽ ở trên cây 6 ngày. Nếu chúng được trồng bởi Wormwood, chúng sẽ tồn tại lâu hơn 50% trước khi hư hỏng. Sau 4 đến 5 ngày thối rữa, một cây thường mới mọc trở lại và cây mới đó cũng không thể trở thành cây khổng lồ.

Nếu có từ 15 cây trở lên đã mọc hoàn toàn hoặc bị thối rữa trong bán kính 1 ô, Ruồi Ăn Trái Chúa có thể xuất hiện. Ruồi Ăn Trái có 5% cơ hội sinh sản khi người chơi thu hoạch một cây thường bị thối rữa.

Cây nông nghiệp miễn nhiễm với âm ỉ miễn là chúng đang sinh trưởng trên đất ướt.

Căng thẳng

Có 7 nguồn gây căng thẳng cho cây trồng trên đồng ruộng. Tình trạng của cây được kiểm tra khi bắt đầu mỗi giai đoạn mới (mầm, cây con, mới lớn và trưởng thành), nó có thể tích lũy tới 28 điểm căng thẳng.

Dinh dưỡng trong đất

Có 3 loại Chất Dinh Dưỡng và mỗi ô đất trang trại chứa một số lượng của mỗi chất dinh dưỡng. Ở mỗi giai đoạn phát triển, cây nông nghiệp đều tiêu thụ và sản xuất chất dinh dưỡng (xem bảng bên dưới). Nếu đất ruộng chứa ít chất dinh dưỡng hơn lượng mà cây tiêu thụ, cây trồng sẽ tích lũy 1 điểm căng thẳng và tự sản sinh ra ít chất dinh dưỡng hơn. Cỏ Dại thì chỉ tiêu thụ chất dinh dưỡng và không sinh sản. Có thể dùng phân bón để tăng chất dinh dưỡng trong đất. Do chỉ có những ô đất thổ nhưỡng là có thể tích lũy dinh dưỡng, hạt giống trồng bởi Wormwood trên những vùng đất khác sẽ tích lũy 4 điểm căng thẳng về dinh dưỡng.

Độ ẩm mặt đất

Ở mỗi giai đoạn phát triển, nếu cây trồng ở trên đất ẩm ướt ít hơn 10% so với giai đoạn trước đây, nó sẽ tích lũy 1 điểm căng thẳng

  • Mỗi ô đất có độ ẩm riêng, từ 0 tới 100 điểm; giá trị độ ẩm khác 0 làm cho nó trở thành "mặt đất ướt".
  • Mỗi lần sử dụng Bình Tưới Nước, Bình Mỏ ChimBóng Nước sẽ tăng thêm 25 điểm độ ẩm. Nước đá sẽ tăng 20 điểm. Mưa làm tăng 1,5 điểm mỗi giây tùy vào tỷ lệ mưa.
  • Độ ẩm giảm tự nhiên từ 0 đến 24 điểm mỗi ngày tùy thuộc vào nhiệt độ thế giới, không khô ráo dưới 0° đến khô ráo tối đa trên 70°. Mỗi cây tiêu thụ một lượng ẩm ướt cố định ở mỗi giai đoạn phát triển của nó (xem bảng bên dưới).

Nó chỉ cần tưới một lần cho một ô đất trong mỗi giai đoạn.

Sự phá hoại

Vào cuối mỗi giai đoạn phát triển, cây trồng tích lũy 1 điểm căng thẳng nếu có thực vật thối rữa, sỏi vườn, cây khổng lồ thối hoặc cỏ dại trong bán kính 1,5 ô.

Mùa vụ

Vào cuối mỗi giai đoạn phát triển, nếu mùa đó không phải là một trong những mùa phù hợp với cây trồng (xem bảng bên dưới) nó sẽ tích lũy 1 điểm căng thẳng.

Gia đình

Vào cuối mỗi giai đoạn phát triển, cây trồng tích lũy 1 điểm căng thẳng, trừ khi có 4 hoặc nhiều cây (bao gồm cả cây đang kiểm tra) cùng loại trong bán kính 1 ô.

Chen lấn

Khi có 11 Cây Nông Nghiệp hoặc Cỏ Dại trở lên trên cùng một ô, mỗi cây trồng sẽ tích lũy 1 điểm căng thẳng vào cuối mỗi giai đoạn phát triển.

Hạnh phúc

Với mỗi giai đoạn phát triển, nếu cây trồng không được chăm cho đến cuối giai đoạn, chúng sẽ tích lũy 1 điểm căng thẳng. Cây trồng có thể được chăm nom bằng tay bởi người chơi hoặc sử dụng những vật phẩm để có thể chăm nom tới toàn bộ cây trồng trong tầm (xem bảng).

Cây trồng cũng có thể được chăm nom bởi Ruồi Ăn Trái Thân Thiện. Wormwood chăm nom tất cả các cây trong phạm vi 1 ô khi nó nở hoa. Bị cháy hoặc bị Ruồi Ăn Trái tấn công sẽ hủy việc chăm sóc cây trồng trước đó và cây cần được chăm sóc lại để tránh căng thẳng.

Vật phẩm Phạm vi ảnh hưởng (ô)
Beefalo Horn.png 6.25
Strident Trident.png Gnarwail Horn.png 5
Pan Flute.png 3.75
One-man Band.png 3
Baritone Shell Bell.png 0.5

Tóm tắt

Dưới đây là bảng về toàn bộ cây nông nghiệp, mùa hợp với chúng, chất dinh dưỡng và tỉ lệ tiêu thụ độ ẩm.

Cây Tên Sản phẩm Mùa Chất Dinh Dưỡng (từng giai đoạn) Tỉ lệ hút ẩm

(mỗi giai đoạn)

Thu Đông Xuân Thuốc tăng trưởng Phân trộn Phân chuồng
Carrot Plant.png Cây Cà Rốt Carrot.png + + + -4 +2 +2 0.75
Corn Stalk.png Cây Ngô Đồng Corn.png + + + +2 -4 +2 0.75
Potato Plant.png Cây Khoai Tây Potato.png + + + +2 +2 -4 0.75
Toma Root Plant.png Cây Cà Chua Toma Root.png + + + -2 -2 +4 3.5
Asparagus Fern.png Bụi Măng Tây Asparagus.png + + +2 -4 +2 0.75
Eggplant Stalk.png Nhành Cà Tím Eggplant.png + + +2 +2 -4 2
Pumpkin Plant.png Cây Bí Ngô Pumpkin.png + + -4 +2 +2 2
Watermelon Plant.png Cây Dưa Hấu Watermelon.png + + +4 -2 -2 3.5
Dragon Fruit Vine.png Dây Thanh Long Dragon Fruit.png + + +4 +4 -8 2
Durian Vine.png Dây Sầu Riêng Durian.png + +4 -8 +4 0.75
Garlic Plant.png Cây Tỏi Garlic.png + + + + +4 -8 +4 0.75
Onion Plant.png Cây Hành Tây Onion.png + + + -8 +4 +4 2
Pepper Plant.png Cây Ớt Chuông Pepper.png + + +4 +4 -8 0.75
Pomegranate Branch.png Nhành Thạch Lựu Pomegranate.png + + -8 +4 +4 2

Xen Canh

Xen canh là cách trồng các loại cây xen kẽ với nhau để chúng tự sinh ra và hút dinh dưỡng của nhau, tự cân bằng dinh dưỡng mà không cần bón thêm phân. Dưới đây là gợi ý 1 số cách xen canh theo mùa:

Một vài mô hình xen canh theo mùa. Một ô trồng 9 cây


Cây Nông Nghiệp

Cây Cà Rốt

Món yêu thích lâu năm của Thỏ Người.

–W

Cà Rốt (Carrots Plants) phù hợp với những mùa có khí hậu mát, không phải là Mùa Hè, tiêu thụ một lượng Thuốc Tăng Trưởng và một lượng nhỏ nước để phát triển.

Blueprint.png Thư viện ảnh


Cây Ngô Đồng

Một cây ngô đa chức năng.

–W

Cây Ngô Đồng (Corn Stalks) tiêu thụ một lượng hợp lý Phân trộn và một lượng nước nhỏ. Bắp ngô sẽ trồi lên nhanh hơn vào bất kỳ mùa nào không phải là Mùa Đông.


Cây Khoai Tây

Mạnh mẽ, đáng tin và được yêu thích bởi anh bạn ria mép mạnh mẽ.

–W

Khoai Tây (Potatoes) sẽ thoải mái với bất kỳ mùa nào không phải là Mùa Hè. Chúng tiêu thụ Phân tự nhiên và chỉ yêu cầu một lượng nhỏ nước.


Cây Cà Chua

Cà chua là một nguồn cung cấp vitamin tuyệt vời và tạo ra một mạch lưu thông thuận tiện.

–W

Cà Chua (Toma Roots) có thể được trồng mà không cần lo lắng trong bất kỳ mùa nào ngoại trừ Mùa Đông. Chúng sẽ từ từ làm cạn kiệt dinh dưỡng trong đất của cả Thuốc Tăng Trưởng và Phân trộn, đồng thời cũng cần uống nhiều nước để có năng suất tốt.


Bụi Măng Tây

Ngọn giáo xanh nhân từ của rau củ.

–W

Bụi Măng Tây (Asparagus Fern) phù hợp với thời tiết lạnh của Mùa Đông và Mùa Xuân. Chúng tiêu thụ Phân trộn cùng với một lượng nhỏ nước.

Blueprint.png Thư viện ảnh


Nhành Cà Tím

Không phần trăm trứng, chín mươi chín phần trăm thực vật. Khoa học vẫn chưa giải thích được phần còn lại.

–W

Cà Tím (Eggplants) ưa thích những mùa có nhiệt độ ít khắc nghiệt hơn, chẳng hạn như Xuân và Thu. Khi phát triển, chúng tiêu thụ Phân tự nhiên và nước với một lượng hợp lý.


Cây Bí Ngô

So với các loại bầu bí khác, cây bí đỏ mang đầy sự cạnh tranh.

–W

Cây Bí Ngô (Pumpkin Plants) phù hợp với mùa lạnh như Thu và Đông. Chúng rút Thuốc tăng trưởng từ mặt đất cùng với một lượng nước hợp lý.


Cây Dưa Hấu

Năm mươi phần trăm nước, năm mươi phần trăm dưa.

–W

Dưa Hấu (Watermelons) đạt sự tối ưu trong Mùa Xuân và Hè. Chúng tiêu thụ cả Phân trộn lẫn Phân tự nhiên đồng thời cũng cần một lượng nước lớn.


Dây Thanh Long

Sản xuất một loại trái cây ngon lành với vẻ ngoài bắt mắt .

–W

Thanh Long (Dragon Fruit) ưa thích thời tiết ấm áp của Mùa Xuân và Hè. Nó tiêu thụ một lượng lớn Phân tự nhiên để phát triển và một lượng nước hợp lý. Nó còn có lợi ích chống lại cháy âm ỉ.

Dây Sầu Riêng

Một loại trái cây có mùi hôi, được ưa chuộng bởi một cư dân màu xanh của đầm lầy.

–W

Sầu Riêng (Durian Vines) được trồng từ Hạt Vỏ Giòn và phát triển tốt nhất vào Mùa Xuân, làm cho chúng trở thành Cây Nông Nghiệp duy nhất có một mùa ưa thích.

Chúng tiêu thụ một lượng lớn Phân Trộn nhưng chỉ sử dụng một lượng nước thấp. Hành vi tiêu thụ của chúng giống với Cây Tỏi, vì vậy có thể thay thế nó bằng tỏi hoặc ngược lại trong các kết hợp cây trồng vào mùa xuân.

Là một trong sáu loại cây trồng tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng, nó kết hợp tốt với các loại cây trồng tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng khác, làm cho nó có thể đạt được sự cân bằng chất dinh dưỡng hoàn hảo với lượng tương đương như Thanh Long, Sầu Riêng và cây Lựu hoặc Hành tây vào mùa xuân mà không cần bón phân cho ô đất.


Cây Tỏi

Những tép tỏi ghép với một cây cọc đẹp.

–W

Tỏi (Garlic Plants) là loại cây phát triển quanh năm. Chúng chỉ yêu cầu một lượng nước rất nhỏ nhưng lại tiêu thụ rất nhiều Phân trộn.

Cây tỏi là loại cây phù hợp trồng quanh năm, khiến chúng trở thành cây trồng duy nhất ưa thích cả bốn mùa.

Chúng phát triển từ Hạt Bọc Vỏ và tiêu thụ một lượng nước không đáng kể nhưng hàm lượng Phân trộn cao, giống với Sầu riêng.

Do trồng được quanh năm khiến chúng trở thành cây đa dụng, hữu ích trong nhiều kết hợp cây trồng, đặc biệt là với các loại cây khác có tỷ lệ tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng. Vào mùa Thu, chúng có thể được ghép với Hành tây và Ớt. Vào mùa xuân và mùa hè, chúng cũng có thể được ghép với Thanh Long và Lựu.


Cây Hành Tây

Một cây hành tây chín mọng đủ để mang lại cảm giác thích thú cho bất cứ người làm vườn nào.

–W

Hành Tây (Onion Plants) phù hợp với mọi mùa ngoại trừ Đông. Chúng tiêu thụ một lượng lớn Thuốc Tăng Trưởng và một lượng vừa nước.


Cây Ớt Chuông

Một cây ớt cay là thứ hoàn hảo để thêm gia vị cho khu vườn của bạn.

–W

Ớt Chuông (Peppers) phát triển tốt hơn trong Mùa Hè và Thu. Chúng cần một lượng lớn Phân chuồng và một lượng nhỏ nước để phát triển.


Nhành Thạch Lựu

Không bao giờ lấy vị ngọt ngon của quả lựu cho Granate.

–W

Thạch Lựu (Pomegranates) phát triển tốt nhất trong những mùa ấm như Xuân và Hè khi được cung cấp lượng lớn Thuốc Tăng Trưởng và một lượng nước thích hợp.


Liên kết bên ngoài

Advertisement