Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki
Glommer.png Xem thêm: Marble Tree

Wolfgang Portrait.png
Rock is strongest bush!

Wolfgang

Mầm Cẩm Thạch là một dạng Cành Con trong Don't Starve Together, được thêm vào ở bản cập nhật A New Reign. Nó phát triển từ một Đậu Cẩm Thạch, có thể đào lên bằng Xẻng / Xẻng Vương Giả và rớt một Đậu cẩm thạch.

Cây Bụi Cẩm Thạch là loại Cây mới trong Don't Starve Together, được thêm vào ở bản cập nhật A New Reign. Nó phát triển từ một Mầm Cẩm Thạch, không thể bị chặt và yêu cầu Cuốc thay vào đó, giống như Cây Cẩm Thạch hoặc Cây Petrified Tree. Khai thác cây sẽ cho năng suất lên đến 2 Cẩm Thạch, tùy thuộc vào giai đoạn tăng trưởng của nó.

Size Drops
Marble Shrub Small Round.pngMarble Shrub Small Cubic.pngMarble Shrub Small Pyramid.png (100%)
Marble.png
Marble Shrub Medium Round.pngMarble Shrub Medium Cubic.pngMarble Shrub Medium Pyramid.png (75%)
Marble.png
(25%)
Marble.pngMarble Bean.png
Marble Shrub Tall Round.pngMarble Shrub Tall Cubic.pngMarble Shrub Tall Pyramid.png (50%)
Marble.pngMarble.png
(50%)
Marble.pngMarble Bean.png

Chống cháy, nhưng có thể bị phá hủy bởi các tác nhân gây tổn hại cấu trúc, như Quái Đồng Hồ hoặc Thuốc Nổ / Nhớt Sên Rùa. Có ba biến thể có thể phát triển, Tròn, khối và dạng chóp.

Chu kỳ tăng trưởng của nó chậm hơn so với Thường Xanh. Phải mất 2,5-5 phút để mầm phát triển đến Giai đoạn 1, 5-6,25 ngày từ Giai đoạn 1 lên Giai đoạn 2, 5-6,25 ngày từ Giai đoạn 2 đến Giai đoạn 3, 5-6,25 ngày từ Giai đoạn 3 trở lại Giai đoạn 1.

Placeholder.png Bên Lề

Blueprint.png Thư Viện

Advertisement