Câu đố Metheus là câu đố ARG, theo cùng kiểu với Câu đố Cyclum hoặc William Carter. Đăng nhập thông qua Steam sẽ bắt đầu câu đố. Nếu người dùng chưa hoàn thành câu đố Cyclum và nhận được Ngọn đuốc bi thảm, bạn sẽ không thể nhìn thấy câu đố do bóng tối và sẽ không thể bắt đầu.

SkinKhiLamMetheus.jpg

Có một số đồn đoán rằng câu đố đã kết thúc, nhưng năm 2019 Khoa vẫn còn làm được.

Kéo xuống coi video cách làm cho lẹ, khỏi đọc nhức đầu. <Khoa>

Câu đố

Xem video cách giải nhé :D

Hướng_dẫn_làm_nhiệm_vụ_metheus_Don't_starve_together

Hướng dẫn làm nhiệm vụ metheus Don't starve together

Câu đố thứ ba

Phần cuối cùng của câu đố là trong trò chơi. Cần rương 6 ngăn tương tự như các khoảng trống để đặt gạch và biểu tượng từ phần thứ hai của câu đố.

MetheusSoLuong.png

Vào link này để xem tên vật phẩm và số lượng của chúng

Phần thứ ba của câu đố có thể được tầm thường hóa và giải quyết nhanh bằng cách sử dụng các lệnh hoặc mod máy chủ. Các bước ví dụ được liệt kê dưới đây:

Metheus_-_Phần_3_-_Bỏ_đồ_vào_rương

Metheus - Phần 3 - Bỏ đồ vào rương

(Tất cả các lệnh là Remote và được thực hiện bởi Host)

  • Các hướng dẫn cũ thì sẽ chỉ dẫn đi xuống hang động, nhưng Khoa sẽ dùng cách nhanh hơn: ta sẽ spawn rương 6 ô ngay trên mặt đất:
c_give("sacred_chest")
  • Host có thể tự cung cấp cho mình tất cả các vật phẩm cần thiết để thực hiện câu đố:

Vật phẩm giải đố: cú pháp: c_give("tên vật phẩm", số lượng) Ví dụ:

c_give("cane",1)
c_give("thulecite",20)
c_give("purplegem",40)
c_give("crow",1)
c_give("nightmarefuel",40)
c_give("petals",40)
c_give("berries",40)
c_give("yellowgem",40)
c_give("bee",20)
c_give("carrot",40)
c_give("orangegem",40)
c_give("butterfly",20)
c_give("rabbit",1)

Blueprint.png Gallery

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.