FANDOM


SkinCyclum

Skin sau khi làm nhiệm vụ

Câu đố Cyclum là một tập hợp các bảng truyện tranh giải thích khoảng cách giữa các sự kiện tự do của Maxwell và các sự kiện của Donve Starve Together. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 năm 2016 cho đến ngày 29, trang web Cyclum sẽ cập nhật hàng ngày tiết lộ một phần mới của truyện tranh và câu đố. Trong một số trường hợp, trang cũng có thể yêu cầu sự tham gia của khách truy cập trang để tiến xa hơn.

Đến bước cuối cùng của câu đố sẽ thưởng cho người chơi bằng Skin mỹ phẩm Tragic Torch để sử dụng trong Don't Starve Together. Với mục đích tiết kiệm tiến bộ của người tham gia và thưởng cho họ bằng ngọn đuốc, người dùng cần phải đăng nhập vào Steam để tiến tới câu đố.

+ Vào trang http://cyclum.dontstarvetogether.com

+ Xem hướng dẫn click ở https://forums.kleientertainment.com

+Bấm 'Reveal hidden contents' để xem ảnh

+ Ở Step 7 bạn nhớ click đúng số thứ tự 1, 2, 3, 4

Metheus - Phần 1 lấy skin đuốc

Metheus - Phần 1 lấy skin đuốc

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.