Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki


A handy pile of pocket sand.

–Wilson

Sand là nguyên liệu có thể tìm thấy trong Shipwrecked DLC. Người chơi có thể kiếm Cát khi đào Đống Cát bằng Xẻng. Nó cũng sẽ biến mất sau những cơn gió gió lớn trong Mùa Bão hay sau khi thuyền chìm.


Icon Tools.png Usage

Sand.png
Sand.png
Sand.png
Alchemy Engine.png
Empty Bottle.png
Sand.png

×4

Palm Leaf.png
Palm Leaf.png
Seashell.png
Seashell.png
Seashell.png
Interface arrow right.png
Sand Castle.png
Sand.png
Sand.png
Limestone.png
Limestone.png
Log.png
Log.png
Interface arrow right.png
Chiminea.png
Sand.png
Sand.png
Sand.png
Cloth.png
Cloth.png
Science Machine.png
Sand Bag.png

Bên Lề

  • Câu nói "Pocket sand" của Wilson rất có thể là tham khảo từ King of the Hill, có nhân vật Dale để cát trong túi như một thứ để chạy thoát thất, ông gọi nó là "Pocket Sand".
Advertisement