FANDOM
What playful little rubbery blobs.

–Webber

Cá Heo Mõm DàiMob có ở bản Shipwrecked. Một đàn Cá Heo thường xuất hiện ngẫu nhiên ở Biển, mỗi đàn có 12 con. Chúng xuất hiện sau khi tạo thế giới từ 15 tới 16 ngày. Khi bất kỳ thành viên nào trong đàn bị giết, những con còn lại sẽ sinh ra thêm vào Mùa Dịu.

Brain Tập tính Sửa đổi

Cá Heo Mõm Dài bơi theo bầy và thường ở yên một chỗ. Khi người chơi tiến lại gần, chúng sẽ bám theo một quãng gần, sau đó bơi ngược trở lại. Chúng sẽ tấn công bất kỳ sinh vật thù địch hoặc quái thú nào như Đuối Hôi hay Chó Săn Biển. Webber được tính là Quái nên Cá Heo Mõm Dài sẽ tấn công. Khi trong đàn có con bị giết, những con còn sống sẽ theo người chơi tới địa điểm mới rồi ở lại đó, mặc dù việc di chuyển này thường tốn nhiều thời gian do chúng dễ sa đà vào những thứ dọc đường đi.

Một Cá Heo Mõm Dài sinh ra từ Nhà Cá Heo sẽ xuất hiện vào ban ngày và hoạt động như những Cá Heo không nhà, nhưng sẽ về nhà vào lúc hoàng hôn.

Spear Chiến lược Sửa đổi

Dưới đây là số lần đánh cần để giết một Cá Heo Mõm Dài với mỗi loại vũ khí khi chơi với nhân vật có hệ số sát thương mặc định. Đau Thời Tiết không bao gồm bởi tính ngẫu nhiên từ đạn của nó.

Vũ Khí Số đánh cho
Cá Heo Mõm Dài
Tooth Trap Fire Staff Kháng
Fishing RodBug Net 24
Fire Dart 20
Lucy the Axe 8
Shovel Pitchfork Hammer Torch Umbrella Walking Cane Willow's Lighter Cactus Spike 6
Eyeshot 5
Axe Pickaxe Luxury Axe Opulent Pickaxe Boomerang 4
Obsidian Axe 2-4
Machete Luxury Machete 4
Ham Bat 2-4
PickSlashAxe 4
Spear Poison Spear Peg Leg 3
Obsidian Machete 2-3
Vũ Khí Số đánh cho
Cá Heo Mõm Dài
Trident 1 hoặc 3
Bat Bat Battle Spear 3
Morning Star 2 hoặc 3
Slurtle Slime The 'Sea Legs' Tentacle Spike 2
Obsidian Spear 1-2
Thulecite Club 2
Dark Sword Cutlass Supreme 2
Blow Dart Boat Cannon Spear Gun Spear Spear Gun Poison 1
Spear Gun Battle 1
Spear Gun Obsidian 1
Gunpowder Harpoon Coconade Obsidian Coconade Old Bell 1

Vũ Khí Số đánh cho
Cá Heo Mõm Dài
Tooth Trap Fire Staff Kháng
Fishing RodBug Net 24
Fire Dart 20
Lucy the Axe 8
Shovel Pitchfork Hammer Torch Umbrella Walking Cane Willow's Lighter 6
Axe Pickaxe Luxury Axe Opulent Pickaxe Boomerang 4
Ham Bat 2-4
PickSlashAxe 4
Spear 3
Vũ Khí Số đánh cho
Cá Heo Mõm Dài
Bat Bat 3
Slurtle Slime Tentacle Spike 2
Thulecite Club 2
Dark Sword 2
Blow Dart 1
Gunpowder 1

Vũ Khí Số đánh cho
Cá Heo Mõm Dài
Battle Spear 3
Morning Star 2 hoặc 3
Old Bell 1

Vũ Khí Số đánh cho
Cá Heo Mõm Dài
Cactus Spike 6
Eyeshot 5
Obsidian Axe 2-4
Machete Luxury Machete 4
Poison Spear Peg Leg 3
Obsidian Machete 2-3
Trident 1 hoặc 3
The 'Sea Legs' 2
Vũ Khí Số đánh cho
Cá Heo Mõm Dài
Obsidian Spear 1-2
Cutlass Supreme 2
Boat Cannon Spear Gun Spear Spear Gun Poison 1
Spear Gun Battle 1
Spear Gun Obsidian 1
Harpoon 1
Coconade 1
Obsidian Coconade 1

Cần 2 phát Gậy Băng để đóng băng một Cá Heo Mõm Dài và 1 Tiêu Mê để khiến nó ngủ.

Prototype Mẹo Sửa đổi

  • Nếu người chơi biết vị trí của đàn Cá và nghe thấy tiếng báo hiệu sắp bị Chó Săn Biển tấn công thì nên đi thuyền về phía chúng để được bảo vệ.
  • Abigail có thể dễ dàng giết chết toàn bộ một đàn Cá Heo.

Mosquito Lỗi Sửa đổi

  • Có thể gặp trường hợp xuất hiện Cá Heo Mõm Dài ở trên đất. Lúc này chúng không thể bơi được về Biển, và bị kẹt mãi ở đất liền.

Placeholder Bên lề Sửa đổi

  • Cá Heo Mõm Dài làm rớt Chai Rỗng chính là một cách chơi chữ với tên của nó.
  • Cái tên Cá Heo Mõm Dài liên qua tới loài vật có ngoài đới thực Cá Heo Mũi Nhọn.

Blueprint Thư viện ảnh Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.