FANDOM


Wilson Portrait
Cái lon này từ đâu ra vậy?

Wilson

Willow Portrait
Aw, nhưng tôi lại thích cái mình làm cùng Ballphin hơn!

Willow

Wolfgang Portrait
Tui mở được bằng tay không đó!

Wolfgang

Wendy Portrait
Cái này thực ra là quảng cáo phóng đại thôi.

Wendy

WX-78 Portrait
ĐỒ ĂN ĐƯỢC BỊT KÍN.

WX-78

Wickerbottom Portrait
Cá được bảo quản.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Lucy sẽ mở được nó thôi.

Woodie

Waxwell Portrait
Có thể đoán là có cá ở trong.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Đồ ăn có thể dùng để sống qua một cuộc hải trình!

Wigfrid

Webber Portrait
Chúng mình bỏ quên cái mở hộp ở nhà rồi....

Webber

Walani Portrait
Woa! Sự chuẩn mực của đồ không thiu thối!

Walani

Warly Portrait
Cá ngừ trong cái hộp ngập dầu!

Warly

Woodlegs Portrait
Cá ở trong hộp!

Woodlegs

Cá Hộp "Ballphin Miễn Phí"Vật Dụng có ở bản mở rộng Shipwrecked. Mở nó ra lấy được Cá Hầm. Nó không tự tạo ra mà chỉ lấy được ở trong Rương kho báu từ Lời Nhắn trong Chai hoặc trong Thùng Gỗ bằng cách dùng Búa đập.

Prototype MẹoSửa đổi

  • Có thể giữ thức ăn lâu hơn bằng cách không mở hộp ra cho tới khi cần dùng.
  • Bởi nó không hỏng và có thể mở ra bất cứ lúc nào, Cá Hộp "Ballphin Miễn Phí" có thể dùng làm nguồn lương thực khẩn cấp hoặc để gần Bù Nhìn Thịt để sử dụng sau khi hồi sinh.

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Tên của nó liên quan đến loài vật mà có thể bắt gặp trong game, Cá Heo Mõm Dài.
  • Cái tên cũng hợp lý với lon cá ngừ được dán nhãn là "Dolphin-Free".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.