FANDOM

Tôi tự hỏi dưới biển sâu kia có những món ngon nào đang đợi chờ mình?

–Warly

Cá Biển là các Mob thụ động trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật Return of Them và xuất hiện dần thông qua 4 bản cập nhật nhỏ. Có thể bắt được chúng nhờ câu ở những đàn cá lớn trên Biển.

Có 16 loại Cá Biển, mỗi loại có một vị trí xuất hiện, giá trị thực phẩm và cân nặng cụ thể. Tất cả đều có thể được lưu trữ trong Thùng Thiếc Đi Câu để giữ chúng sống. Chúng có thể được đặt trong Bể Trưng Bày Cá.

Cá Bảy Màu, Cá Mũi Kim, Cá Ba Sa, Cá Hồi Con Cá Mặt Trời có thể giết để lấy Thịt Cá Nhỏ và có thể nướng lên thành Thịt Cá Nhỏ Nướng. Chúng có thể nấu trong Nồi Hầm và được tính là 0.5 đơn vị Thịt và 0.5 đơn vị . Chúng chết trong vòng 1 ngày nếu để trong hành trang và trở thành Thịt Cá Nhỏ. Ngoại trừ Cá Mặt Trời sau khi chết sẽ trở thành Thịt Cá Nhỏ Chín.

Cá Bùn, Cá Vược, Cá Sư Tử, Cá Trê Đen, Cá Chép Koi Đốm Cá Chép Koi Vàng có thể giết để lấy Cá Sống và có thể nướng lên thành Cá Hầm. Chúng có thể nấu trong Nồi Hầm và được tính là 1 đơn vị Thịt và 1 đơn vị Cá. Chúng chế trong 1 ngày nếu để trong hành trang và trở thành Cá Sống.

Cá Vền Băng có thể giết để lấy 1 Cá Sống và 2 Nước Đá và có thể nướng lên thành Cá Hầm. Chúng có thể nấu trong Nồi Hầm và được tính là 1 đơn vị Thit và 1 đơn vị Cá. Chúng chết sau 1 ngày nếu để trong hành trang và trở thành Thịt Cá.

Cá Bỏng trở thành Bắp Rang trong mọi trường hợp. Chúng có thể nấu trong Nồi Hầm và được tính là 1 đơn vị Bắp Rang (Bột).

Cá Thu có thể giết để lấy Bắp và nường lên thành Bắp Rang. Chúng có thể nấu trong Nồi Hầm và được tính là 1 đơn vị Bắp (Bột). Chúng chết sau 1 ngày nếu để trong hành trang và trở thành Bắp.

Cá Lưỡi Trâu, Cá Ngừ Nở Vây có thể giết để lấy Thịt Lá và nướng lên thành Thịt Lá Chín. Chúng chết sau 1 ngày nếu để trong hành trang và trở thành Thịt Lá. Chúng không thể dùng để nấu trong Nồi Hầm.

Sea Fishing Rod Tập trung Sửa đổi

Cá Biển tập trung theo Đàn, bơi lang thang ngoài Biển. Chúng có thể bị bắt bằng Cần Câu Biển. Mỗi loài cá bị thu hút bởi những lại Mồi Giả khác nhau tùy thuộc vào tập tính ăn uống của chúng.

Tóm lượcSửa đổi

Bảng dưới đây tóm tắt sự phân bố của cá trong Biển.

Tên Trọng lượng tối thiểu Trọng lượng tối đa Rớt ra Ven Bờ Sóng Lừng Gập Ghềnh Nguy Hiểm
Runty Guppy Cá Bảy Màu 48.34 60.30 Fish Morsel ++ ++
Needlenosed Squirt Cá Mũi Kim 37.57 57.62 Fish Morsel +++
Bitty Baitfish Cá Basa 39.66 63.58 Fish Morsel + + +
Smolt Fry Cá Hồi Con 39.70 56.26 Fish Morsel ++++
Popperfish Cá Bỏng 33.08 47.74 Popcorn +++
Fallounder Cá Lưỡi Trâu 28.87 44.44 Leafy Meat ++
(Mùa Thu)
Bloomfin Tuna Cá Ngừ Nở Vây 53.64 63.36 Leafy Meat ++
(Mùa Xuân)
Scorching Sunfish Cá Mặt Trời 41.14 56.78 Cooked Fish Morsel ++ (Mùa Hè)
Mudfish Cá Bùn 154.32 214.97 Raw Fish ++ +++
Deep Bass Cá Vược 172.41 228.88 Raw Fish ++ +++
Dandy Lionfish Cá Sư Tử 246.77 302.32 Raw Fish ++ ++++
Black Catfish Cá Trê Đen 193.27 278.50 Raw Fish ++ +++
Corn Cod Cá Thu 161.48 241.80 Corn +++ ++
Dappled Koi Cá Chép Koi (Carrat Shrine Map Icon) 188.88 238.88 Raw Fish + - + - + -
Golden Koi Cá Chép Koi Vàng (Carrat Shrine Map Icon) 188.88 238.88 Raw Fish + - + - + -
Ice Bream Land Cá Vền Băng190.90270.70 Raw Fish
Ice×2
++
(Mùa Đông)

++++ (rất phổ biến), +++ (phổ biến), ++ (không phổ biến), + - (vừa hiếm) , + (hiếm hoi)

Mobs Sửa đổi

Cá Bảy MàuSửa đổi


Wilson Portrait
Looks like the runt of its school.

Wilson

Willow Portrait
Just a dumb little fish.

Willow

Wolfgang Portrait
Fish is puny!

Wolfgang

Wendy Portrait
It didn't have enough time to grow.

Wendy

WX-78 Portrait
INFERIOR FISHLING

WX-78

Wickerbottom Portrait
A rather dimimutive specimen.

Wickerbottom

Woodie Portrait
I was hopin' it'd be bigger.

Woodie

Waxwell Portrait
This was barely worth my time.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Tis barely a mörsel!

Wigfrid

Webber Portrait
It's so little!

Webber

Warly Portrait
This will barely do as an appetizer!

Warly

Wormwood Portrait
Small Glub Glub

Wormwood

Winona Portrait
A little on the puny side, ain't it?

Winona

Wortox Portrait
Splash, splish, it's a tiny fish!

Wortox

Wurt Portrait
Aww, so little!

Wurt

Cá Bảy Màu (Runty Guppy) là cá nhỏ, không phổ biến ở vùng Ven BờGập Gềnh. Chúng ăn tất cả các loại Thực Phẩm nổi trên mặt nước, và cân nặng của chúng khoảng từ 48.34 đến 60.30. Khi câu, chúng phản kháng lúc đầu nhưng say đó sẽ dịu lại và dần dần bơi về phía người chơi, khiến việc bắt chúng dễ dàng hơn.

Cá Mũi KimSửa đổi


Wilson Portrait
I won't win any bragging rights with this one.

Wilson

Willow Portrait
What the-? It's so small!

Willow

Wolfgang Portrait
Is tiny fish!

Wolfgang

Wendy Portrait
I'm afraid you've splished your last splash.

Wendy

WX-78 Portrait
INFERIOR FISHLING

WX-78

Wickerbottom Portrait
A smaller species of saltwater fish.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Just a tiny little guy, eh?

Woodie

Waxwell Portrait
Hardly bigger than a minnow.

Maxwell

Wigfrid Portrait
There's barely any meat ön these fishbönes!

Wigfrid

Webber Portrait
Aww, just a little guy.

Webber

Warly Portrait
A tasty little morsel!

Warly

Wormwood Portrait
Small Glub Glub

Wormwood

Winona Portrait
Not a lot of meat on that one.

Winona

Wortox Portrait
This soul is so small it's hardly worth snatching.

Wortox

Wurt Portrait
Will be new pet! And will feed it and love it and-

Wurt

Cá Mũi Kim (Needlenosed Squirt) là loài cá nhỏ, phổ biến ở vùng Ven Bờ. Chúng ăn tất cả các loại Thực Phẩm nổi trên mặt nước, cân nặng cửa chúng dao động trong khoảng 37.54 và 57.62. Khi câu, chúng khá nhanh, phóng những đoạn ngắn.

Cá BasaSửa đổi


Wilson Portrait
It's a bit on the small side.

Wilson

Willow Portrait
Hey! I thought you were gonna be a big fish!

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang could eat in one bite!

Wolfgang

Wendy Portrait
I suppose it will do for now.

Wendy

WX-78 Portrait
INFERIOR FISHLING

WX-78

Wickerbottom Portrait
One of the smaller varieties.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Doesn't look like there's a lot of meat on that one.

Woodie

Waxwell Portrait
I was hoping for something bigger.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Tis önly a wee beastie.

Wigfrid

Webber Portrait
It's kind of cute. Too bad we're gonna eat it.

Webber

Warly Portrait
Small, but surely delicious with the right accoutrements!

Warly

Wormwood Portrait
Small Glub Glub

Wormwood

Winona Portrait
It's just a teeny thing!

Winona

Wortox Portrait
You took the bait, now suffer your fate!

Wortox

Wurt Portrait
Hi little fishy!

Wurt

Cá Basa (Bitty Baitfish) là loài cá nhỏ, hiếm ở vùng Ven Bờ, Sóng Lừng và vùng Gập Gềnh. Chúng ăn Thịt nổi trên mặt nước, cân nặng của chúng rơi vào khoảng 39.66 và 63.58. Khi câu, chúng di chuyển phóng những đoạn dài, với khả năng chịu đựng kém.

Cá Hồi ConSửa đổiWilson Portrait
A fish this size won't tide me over for long.

Wilson

Willow Portrait
Looks more like a shrimp to me.

Willow

Wolfgang Portrait
Is small and weak fish.

Wolfgang

Wendy Portrait
All my efforts reap only the smallest rewards.

Wendy

WX-78 Portrait
INFERIOR FISHLING

WX-78

Wickerbottom Portrait
I believe they only grow to about this size.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Just a small fry!

Woodie

Waxwell Portrait
Just a cold fish.

Maxwell

Wigfrid Portrait
This amöunt öf meat will hardly satisfy a Viking!

Wigfrid

Webber Portrait
We know we can catch a bigger fish!

Webber

Warly Portrait
I do wish I had bigger fish to fry.

Warly

Wormwood Portrait
Small Glub Glub

Wormwood

Winona Portrait
My fish dinner might be a bit lean...

Winona

Wortox Portrait
It's hardly bigger than a minnow!

Wortox

Wurt Portrait
Little baby fishy!

Wurt

Cá Hồi Con (Smolt Fry) là loài cá nhỏ, rất phổ biến ở vùng Ven Bờ. Chúng ăn tất cả các loại Thực Phẩm nổi trên mặt nước, cân nặng của chúng khoảng 39.70 đến 56.26. Chúng có thể bị bắt dễ dàng và nhanh chóng.

Cá BỏngSửa đổi


Wilson Portrait
I can't wait to pop it in my mouth.

Wilson

Willow Portrait
Weird...

Willow

Wolfgang Portrait
Would make good snack for Wolfgang.

Wolfgang

Wendy Portrait
It looks oddly... crunchy?

Wendy

WX-78 Portrait
IT HAS A TERRIBLE MUTATION THAT MAKES IT UGLY

WX-78

Wickerbottom Portrait
I don't think I'm familiar with this genus...

Wickerbottom

Woodie Portrait
Weird looking fish, but sure smells good.

Woodie

Waxwell Portrait
Its smell oddly reminds me of the theater house...

Maxwell

Wigfrid Portrait
Tis naught but a small snack.

Wigfrid

Webber Portrait
Woah, this fish is weird!

Webber

Warly Portrait
Has this fish already been cooked?

Warly

Wormwood Portrait
Popped Glub Glub

Wormwood

Winona Portrait
Not sure that fish is healthy.

Winona

Wortox Portrait
This one really pops, hyuyu!

Wortox

Wurt Portrait
Hee-hee, looks silly!

Wurt

Cá Bỏng (Popperfish) là loài cá nhỏ, phổ biến ở vùng Ven Bờ. Chúng ăn tất cả cái loại Rau Quả nổi trên mặt nước, và cân nặng của chúng nằm giữ 33.08 và 47.74. Chúng có thể bị bắt dễ dàng và nhanh chóng.

Cá Lưỡi NgựaSửa đổi


Wilson Portrait
You have to sea it to beleaf it.

Wilson

Willow Portrait
I get the feeling it would make great kindling.

Willow

Wolfgang Portrait
Has creepy flat face, Wolfgang not like.

Wolfgang

Wendy Portrait
It already reeks of decay.

Wendy

WX-78 Portrait
IT HAS BEEN FLATTENED

WX-78

Wickerbottom Portrait
Curious, it seems to be camouflaged for the wrong environment.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Eh, I could take it or leaf it.

Woodie

Waxwell Portrait
What an ugly thing.

Maxwell

Wigfrid Portrait
It is suspiciöusly leafy.

Wigfrid

Webber Portrait
What if we got a pile of these and jumped in it?

Webber

Warly Portrait
The meat has a dry, oddly brittle texture.

Warly

Wormwood Portrait
Friends?

Wormwood

Winona Portrait
Huh. Never heard a fish rustle before.

Winona

Wortox Portrait
I'm afraid it's time for you to leaf, hyuyu!

Wortox

Wurt Portrait
Makes crunchy sounds!

Wurt

Cá Lưỡi Ngựa (Fallounder) sinh sống trong Biển Sóng Lừng và chỉ xuất hiện trong Mùa Thu. Chúng ăn Rau Quả trên mặt nước, cân nặng của chúng nằm giữa 28.87 và 44.44. Có thể đưa chúng cho Cua Ẩn Sĩ để đổi lấy Mồi Mê Dại.

Cá Ngừ Nở VâySửa đổi


Wilson Portrait
I finally caught this bloomin' fish!

Wilson

Willow Portrait
You've uh... got something growing on your forehead.

Willow

Wolfgang Portrait
Oh, is nice little flower fish.

Wolfgang

Wendy Portrait
Hmph. I see no resemblance.

Wendy

WX-78 Portrait
THIS ORGANIC IS CONFUSED

WX-78

Wickerbottom Portrait
Oh my, you'd look right at home in my old garden.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Nice looking fish, eh bud?

Woodie

Waxwell Portrait
It seems more plant than fish.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Are ye fish ör flöwer?

Wigfrid

Webber Portrait
Wendy got mad when we said it reminded us of her...

Webber

Warly Portrait
It's almost too pretty to eat... almost.

Warly

Wormwood Portrait
Friend?

Wormwood

Winona Portrait
Aww, it's kinda cute!

Winona

Wortox Portrait
What might happen if I planted it in the garden?

Wortox

Wurt Portrait
Is ugly fish, but still like it!

Wurt

Cá Ngừ Nở Vây (Bloomfin Tuna) sinh sống ở Biển Ven Bờ và chỉ xuất hiện trong Mùa Xuân. Chúng ăn Rau Quả trên mặt nước, cân nặng của chúng nằm giữa 53.64 và 63.36. Có thể đưa chúng cho Cua Ẩn Sĩ để đổi lấy Mồi Ngày Mưa.

Cá Mặt TrờiSửa đổi


Wilson Portrait
It's a scorcher!

Wilson

Willow Portrait
It's so sad... a fellow firebug forced to live its life underwater!

Willow

Wolfgang Portrait
Is strange burny fish.

Wolfgang

Wendy Portrait
The sun has set on your time in this world.

Wendy

WX-78 Portrait
WILL THE HORRORS OF THE OCEAN NEVER CEASE

WX-78

Wickerbottom Portrait
Careful not to look directly at it, dears.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Looks like the sun came out today after all.

Woodie

Waxwell Portrait
The sunfish! It burns!

Maxwell

Wigfrid Portrait
By Sól! It wields the pöwer öf the sun!

Wigfrid

Webber Portrait
Ow! Owie! Hot!!

Webber

Warly Portrait
Mon dieu! I'll be the one cooked if I stay too close!

Warly

Wormwood Portrait
Hot!

Wormwood

Winona Portrait
That thing's a fire hazard!

Winona

Wortox Portrait
It has such a sunny disposition! Hyuyu!

Wortox

Wurt Portrait
Ow! Is hot!

Wurt

Cá Mặt Trời (Scorching Sunfish) sinh sống ở Biển Sóng Lừng và chỉ xuất hiện trong Mùa Hè. Chúng ăn Lương Thực trên mặt nước, cân nặng của chúng nằm giữa 41.14 và 56.78. Có thể đưa chúng cho Cua Ẩn Sĩ để đổi lấy Mồi Hạng Nặng.


Cá BùnSửa đổiWilson Portrait
I certainly hope it tastes better than it looks.

Wilson

Willow Portrait
Ew, that thing looks nasty!

Willow

Wolfgang Portrait
Don't like way its buggy eyes stare.

Wolfgang

Wendy Portrait
What a horrendous looking creature.

Wendy

WX-78 Portrait
OH. IT'S REVOLTING

WX-78

Wickerbottom Portrait
Oh my... is it supposed to look like that?

Wickerbottom

Woodie Portrait
Yeesh, if I weren't so hungry I'd throw it right back.

Woodie

Waxwell Portrait
It looks positively revolting.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Meat is meat.

Wigfrid

Webber Portrait
Eww, it'd covered in mud!

Webber

Warly Portrait
I've worked with worse looking ingredients.

Warly

Wormwood Portrait
Oooh, mud!

Wormwood

Winona Portrait
Here's hoping it tastes better than it looks.

Winona

Wortox Portrait
Your name is mud, fish!

Wortox

Wurt Portrait
Goopy!

Wurt

Cá Bùn (Mudfish) là loài cá trung, phổ biến ở vùng Gập Gềnh, nhưng không phổ biến ở vùng Ven Bờ. Chúng ăn mọi loại Lương Thực nổi trên mặt nước, và cân nặng của chúng rơi vào khoảng 154.32 đến 214.97. Độ khó bắt nằm giữa tầm dễ và trung trung.


Cá VượcSửa đổiWilson Portrait
I went to a lot of treble to catch it.

Wilson

Willow Portrait
Quit looking at me like that!

Willow

Wolfgang Portrait
Aha! Big fish for dinner!

Wolfgang

Wendy Portrait
I'm afraid your time is up.

Wendy

WX-78 Portrait
THIS WILL SATISFY MY NUTRITIONAL NEEDS

WX-78

Wickerbottom Portrait
This species usually prefers deeper waters.

Wickerbottom

Woodie Portrait
You'll make a good meal.

Woodie

Waxwell Portrait
It has a rather unsettling stare.

Maxwell

Wigfrid Portrait
You will make a fine meal!

Wigfrid

Webber Portrait
You'd be pretty tasty with some chips.

Webber

Warly Portrait
You will make a fine fish dinner!

Warly

Wormwood Portrait
Big Glub Glub

Wormwood

Winona Portrait
Now that's a nice fat fish!

Winona

Wortox Portrait
If I hold it up, it becomes an upright bass!

Wortox

Wurt Portrait
Has such big pretty eyes!

Wurt

Deep Bass Shoal Map Icon

Biểu tượng của bầy Cá Vược trên bản đồ.

Cá Vược (Deep Bass) là loài cá trung, phổ biến ở vùng Sóng Lừng nhưng không phổ biến ở vùng Gập Ghềnh. Những bầy Cá Vược có khả năng sinh ra Malbatross khi người chơi đi qua hoặc cố gắng câu chúng lên. Đây cũng là bầy cá duy nhất có biểu tượng trên bản đồ.

Chúng ăn các loại Thịt nổi trên mặt nước và cân nặng chúng khoảng từ 172.41 đến 228.88. Chúng sẽ bơi xung quanh người chơi khi cố gắng thoát khỏi lưỡi câu khi dây trùng lại, tạo ra một cuộc chiến tấu hài khi trên một con Thuyền với cánh Buồm đang căng gió.


Cá Sư TửSửa đổiWilson Portrait
I wasn't lion about my aptitude for fishing!

Wilson

Willow Portrait
What's so dandy about it?

Willow

Wolfgang Portrait
This fish very pokey.

Wolfgang

Wendy Portrait
It fought hard to live. A shame, really.

Wendy

WX-78 Portrait
I HAVE SAVED YOU FROM THE HORRIBLE WATER. NOW I WILL EAT YOU

WX-78

Wickerbottom Portrait
Oh dear, I believe these are actually an invasive species.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Never seen a fish so pointy before.

Woodie

Waxwell Portrait
I'd best take care to avoid those spines.

Maxwell

Wigfrid Portrait
The beastie put up an admirable fight.

Wigfrid

Webber Portrait
Yikes, this one's all prickly!

Webber

Warly Portrait
Hm, I wonder if those spines are poisonous.

Warly

Wormwood Portrait
Pointy Glub Glub

Wormwood

Winona Portrait
Yeesh, I'd better watch the spines on that thing!

Winona

Wortox Portrait
How dandy indeed! You've a soul that I need.

Wortox

Wurt Portrait
Look like it has little spiky crown on head!

Wurt

Cá Sư Tử (Dandy Lionfish) là loài cá tầm trung, rất phổ biến ở vùng Nguy Hiểm, nhưng không phổ biến ở vùng Gập Ghềnh. Chúng ăn tất cả các phẩm Thịt trên mặt nước, trọng lượng của chúng tầm từ 246.77 tới 302.32. Chúng khá khó bắt với thời gian nghỉ ngắn và tốc độ bơi nhanh.


Cá Trê Đen Sửa đổiWilson Portrait
I'm sure this won't bring me any bad luck.

Wilson

Willow Portrait
Ha! I'm not scared of a little bad luck.

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang doesn't want bad luck!

Wolfgang

Wendy Portrait
My luck couldn't possibly be worse than it already is.

Wendy

WX-78 Portrait
I AM VICTORIOUS

WX-78

Wickerbottom Portrait
I've never been superstitious about black cats, nevermind a catfish!

Wickerbottom

Woodie Portrait
Don't recall ever trying catfish. First time for everything!

Woodie

Waxwell Portrait
I'm not sure it was worth the effort.

Maxwell

Wigfrid Portrait
There's an air öf ill luck aröund this öne...

Wigfrid

Webber Portrait
This one was really tough to catch.

Webber

Warly Portrait
Ah yes, with a squeeze of lemon, some pepper...

Warly

Wormwood Portrait
Good for belly

Wormwood

Winona Portrait
Never been much for superstition.

Winona

Wortox Portrait
Oooh, how delightfully superstitious!

Wortox

Wurt Portrait
Will you be new pet?

Wurt

Cá Trê Đen (Black Catfish) là loài cá tầm trung, phổ biến tại vùng Gập Ghềnh, nhưng không phổ biến tại vùng Sóng Lừng. Chúng ăn tất cả các loại Thực Phẩm nổi trên mặt nước, trọng lượng của chúng khoảng 193.27 tới 278.50. Khi câu, chúng sẽ từ từ kéo dây đi những đoạn dài, khiến cho việc câu chúng trở nên khó khăn.

Cá Thu Sửa đổiWilson Portrait
This one seems kind of corny.

Wilson

Willow Portrait
What... is it?

Willow

Wolfgang Portrait
Haha! Is corn and fish!

Wolfgang

Wendy Portrait
Its existence must be so confusing.

Wendy

WX-78 Portrait
THIS ORGANIC SEEMS TO BE HAVING AN IDENTITY CRISIS

WX-78

Wickerbottom Portrait
A fascinating blend of animal and vegetable.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Now that's just confusing.

Woodie

Waxwell Portrait
What an odd creature.

Maxwell

Wigfrid Portrait
This lööks suspiciöusly veggie-like.

Wigfrid

Webber Portrait
Does this count as eating our vegetables?

Webber

Warly Portrait
Ah, some butter, some salt, and you'll be scrumptious!

Warly

Wormwood Portrait
Is friend?

Wormwood

Winona Portrait
Never had to shuck a fish before.

Winona

Wortox Portrait
It looks like nature played quite the prank on this one.

Wortox

Wurt Portrait
Feel... weird mixed feeling about this one, florp.

Wurt

Cá Thu (Corn Cod) là loài cá tầm trung, phổ biến ở vùng Sóng Lừng nhưng không phổ biến ở vùng Gập Ghềnh. Chúng ăn tất cả những Rau Quả nổi trên mặt nước, trọng lượng của chúng khoảng 161.48 tới 241.80. Chúng có độ khó bắt ở tầm trung.

Cá Vền BăngSửa đổi


Wilson Portrait
Ice bream, youse bream.

Wilson

Willow Portrait
I dare someone to lick it!

Willow

Wolfgang Portrait
Brrr, gives Wolfgang the chills.

Wolfgang

Wendy Portrait
It has no warmth... like my life without Abigail.

Wendy

WX-78 Portrait
IT IS COLD AND ALOOF. I RESPECT THAT

WX-78

Wickerbottom Portrait
All fish are cold-blooded of course, but this is exceptional.

Wickerbottom

Woodie Portrait
You'd be right at home in the Great White North.

Woodie

Waxwell Portrait
Stay frosty, pal.

Maxwell

Wigfrid Portrait
It must hail fröm the icy waters öf Niflheim.

Wigfrid

Webber Portrait
It's a fishsicle!

Webber

Warly Portrait
I prefer to use fresh fish, not frozen...

Warly

Wormwood Portrait
Cold!

Wormwood

Winona Portrait
It's an ice fish if I do say so myself. Ha!

Winona

Wortox Portrait
What a chilly reception!

Wortox

Wurt Portrait
Brrrr, chilly fishy!

Wurt

Cá Vền Băng (Ice Bream) sinh sống ở Biển Sóng Lừng và chỉ xuất hiện trong Mùa Đông. Chúng ăn mọi Lương Thực ở trên mật nước và có cân nặng khoảng 190.90 và 270.70. Chúng giãy dụa khá lâu trong khi câu cá. Có thể đưa chúng cho Cua Ẩn Sĩ để đổi lấy Mồi Ngày Tuyết.

Placeholder Bên lề Sửa đổi

  • Cá Biển được giới thiệu trong cập nhập Hook, Line, and Inker.
  • Trước khi các loài Cá Biển được giới thiệu, bản cập nhật Salty Dog đã thêm vào những Mob được gọi là Cá Biển Sâu không thể tương tác được ở thời điểm đó. Chúng đã được sửa thành Cá Trên Đen của cập nhật Hook, Line, and Inker.

Blueprint Thư viện ảnh Sửa đổi

Mob
Động Vật Thụ Động Bò Lai ConBướmChesterChim Lông ĐỏChim TuyếtChũi TrùngGà TâyNhân SâmỐc Sên RùaChim NonThỏ (Rậm Lông) • QuạReign of Giants icon Glommer
Sinh Vật Trung Lập Bò LaiCánh Cụt BiểnKhỉ HangKrampusLợnOngSên RùaChân Cao Mới LớnThỏ Người (Chúa Lông) • Tôm Hùm ĐáVoi Túi (Voi Túi Đông) — Reign of Giants icon Diều HâuMèo TrúcNgỗng ConVôn Dương
Sinh Vật Thù Địch Cây MắtChó Săn (Chó Săn ĐỏChó Săn Xanh) • Dơi Tử XàĐồng Hồ Mã (Máy Mã Hỏng) • Đồng Hồ Tượng (Máy Tượng Hỏng) • Đồng Hồ Xe (Máy Xe Hỏng) • ẾchHồn MaKhỉ Bóng ĐenLợn Canh GácLợn SóiMacTusk (WeeTusk) • MuỗiNhện (Nhện Chiến Binh) • Nhện Đu TơNhện HangNhện Phun BọtOng Sát ThủNgười CáSâu ĐấtSinh Vật Ảo ẢnhCon MútChân CaoXúc Tua (Xúc Tua NhỏXúc Tua Khổng Lồ) — Reign of Giants icon Quái Dẻ BulôCây Dẻ Bulô ĐộcChó Sói
Quái Boss DeerclopsNhện ChúaQuản Thần Cổ ĐạiThần RừngReign of Giants icon Chuồn ChuồnGấu LửngNgỗng/Hươu Sừng TấmShipwrecked icon QuackenHải LốcCá Mập HổHamlet icon Sứ Giả Cổ ĐạiKhổng Lồ SắtKiến ChúaPugaliskDon't Starve Together icon Ong ChúaKlausMalbatrossHài Cốt Tái SinhCóc Nấm
Khác AbigailCharlieMaxwellVua Lợn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.