FANDOM


Wilson Portrait
Maybe I can tie stuff up with this.

Wilson

Willow Portrait
I could use this for something. Or I could just burn it.

Willow

Wolfgang Portrait
For string enemies together.

Wolfgang

Wendy Portrait
Unruly life.

Wendy

WX-78 Portrait
UNRULY NATURE

WX-78

Wickerbottom Portrait
A common jungle vine.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Sigh. Not a tree.

Woodie

Waxwell Portrait
It's twisted and gnarled.

Maxwell

Wigfrid Portrait
What can yöu dö för me?

Wigfrid

Webber Portrait
This stuff is wild.

Webber

Walani Portrait
Good for lashing stuff down.

Walani

Warly Portrait
Not a single grape on it...

Warly

Woodlegs Portrait
Them's be th'stranglin' kind.

Woodlegs

Cành Leo là nguyên liệu trong Shipwrecked DLC. Là vật rơi ra khi chặt Bụi Leo với Rựa, đào một cây bằng Xẻng.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundVine

×3

Inventory slot background Bamboo

×4

Interface arrow rightInventory slot backgroundRaft

×1

Inventory slot backgroundVine

×4

Inventory slot background Boards

×3

Science MachineInventory slot backgroundRow Boat

×1

Inventory slot backgroundVine

×2

Inventory slot background Bamboo

×2

Inventory slot backgroundPalm Leaf

×4

Science MachineInventory slot backgroundThatch Sail

×1

Inventory slot backgroundVine

×2

Inventory slot background Cloth

×2

Inventory slot backgroundEmpty Bottle

×3

Science MachineInventory slot backgroundLife Jacket

×1

Inventory slot backgroundVine

×1

Inventory slot background Bamboo

×2

Inventory slot backgroundSeaweed

×1

Science MachineInventory slot backgroundMussel Stick

×1

Inventory slot backgroundSnakeskin

×2

Inventory slot background Vine

×2

Inventory slot backgroundBone Shards

×2

Science MachineInventory slot backgroundSnakeskin Jacket

×1

Inventory slot backgroundVine

×2

Inventory slot background Shark Fin

×1

Inventory slot backgroundCoconut

×1

Science MachineInventory slot backgroundSleek Hat

×1

Inventory slot backgroundSeaweed

×5

Inventory slot background Vine

×2

Inventory slot backgroundShark Gills

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundSea Sack

×1

Resources
Có thể nhặt không cần công cụ Cỏ CắtCành ConLau CắtCánh Hoa • (Vỏ SòĐồng Vàng Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng Axe GỗGỗ SốngThan • (Lá Dừa Shipwrecked icon) (Cork Hamlet icon)
Có được nhờ dùng Pickaxe ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCẩm Thạch • (ThanSan Hô Shipwrecked icon) (Đá Mặt Trăng Don't Starve Together icon)
Có được nhờ dùng Shovel (ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCát Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng
Machete Shipwrecked iconHamlet icon
(Cành LeoTre Shipwrecked icon) (CỏCủ Dại (Củ Nở Hoa) Hamlet icon)
Có được nhờ đổi. Vàng ThỏiĐá Quý • (Đồng Vàng Shipwrecked icon) (Oinc (Oinc Thập Xu) • Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia Hamlet icon)
Có được nhờ phương pháp khác (Đá Vỏ ChaiDầu Shipwrecked icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.