Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Warly Portrait.png
Not a single grape on it...

Warly

Cành Leo là nguyên liệu trong Shipwrecked DLC. Là vật rơi ra khi chặt Bụi Leo vớiRựa, đào một cây bằng Xẻng.

Icon Tools.png Sử dụng

Vine.png
Vine.png
Vine.png
Bamboo.png

×4

Interface arrow right.png
Raft.png
Vine.png

×4

Boards.png
Boards.png
Boards.png
Science Machine.png
Row Boat.png
Vine.png
Vine.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Palm Leaf.png

×4

Science Machine.png
Thatch Sail.png
Vine.png
Vine.png
Cloth.png
Cloth.png
Empty Bottle.png
Empty Bottle.png
Empty Bottle.png
Science Machine.png
Life Jacket.png
Vine.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Seaweed.png
Science Machine.png
Mussel Stick.png
Snakeskin.png
Snakeskin.png
Vine.png
Vine.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Science Machine.png
Snakeskin Jacket.png
Vine.png
Vine.png
Shark Fin.png
Coconut.png
Science Machine.png
Sleek Hat.png
Seaweed.png

×5

Vine.png
Vine.png
Shark Gills.png
Alchemy Engine.png
Sea Sack.png
Resources
Có thể nhặt không cần công cụ Cỏ CắtCành ConLau CắtCánh Hoa • (Vỏ SòĐồng Vàng Shipwrecked icon.png)
Có được nhờ dùng Axe.png GỗGỗ SốngThan • (Lá Dừa Shipwrecked icon.png) (Cork Hamlet icon.png)
Có được nhờ dùng Pickaxe.png ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCẩm Thạch • (ThanSan Hô Shipwrecked icon.png) (Đá Mặt Trăng Don't Starve Together icon.png)
Có được nhờ dùng Shovel.png (ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCát Shipwrecked icon.png)
Có được nhờ dùng
Machete.png Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png
(Cành LeoTre Shipwrecked icon.png) (CỏCủ Dại (Củ Nở Hoa) Hamlet icon.png)
Có được nhờ đổi. Vàng ThỏiĐá Quý • (Đồng Vàng Shipwrecked icon.png) (Oinc (Oinc Thập Xu) • Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia Hamlet icon.png)
Có được nhờ phương pháp khác (Đá Vỏ ChaiDầu Shipwrecked icon.png)
Advertisement