FANDOM


Wilson Portrait
It doesn't look like an egg.

Wilson, when examining an Eggplant.

Willow Portrait
Definitely not a bird.

Willow, when examining an Eggplant.

Wolfgang Portrait
Is not egg!

Wolfgang, when examining an Eggplant.

Wendy Portrait
Almost a deadly nightshade. Almost.

Wendy, when examining an Eggplant.

WX-78 Portrait
IT HAS AN ILLOGICAL NAME

WX-78, when examining an Eggplant.

Wickerbottom Portrait
A nightshade, specifically Solanum Melongena.

Wickerbottom, when examining an Eggplant.

Woodie Portrait
I bet birds have something to do with this.

Woodie, when examining an Eggplant.

Waxwell Portrait
Just another boring plant.

Maxwell, when examining an Eggplant.

Wagstaff Portrait
I can reliably predict this will upset my stomach.

Wagstaff, when examining an Eggplant.

Wigfrid Portrait
Purpley and bulböus.

Wigfrid, when examining an Eggplant.

Webber Portrait
Blech, eggplant.

Webber, when examining an Eggplant.

Walani Portrait
I've never seen an egg that shade of purple.

Walani, when examining an Eggplant.

Warly Portrait
Aubergine!

Warly, when examining an Eggplant.

Woodlegs Portrait
She's a nice shade o' purple.

Woodlegs, when examining an Eggplant.

Wilba Portrait
'TIS PURPLEY NUM NUMS

Wilba, when examining an Eggplant.

Wormwood Portrait
Mmm...

Wormwood, when examining an Eggplant.

Wheeler Portrait
The best of the purple vegetables, if you ask me.

Wheeler, when examining an Eggplant.

Winona Portrait
Look how weird it is! Ha!

Winona, when examining an Eggplant.

Wortox Portrait
I've never seen such a thing before!

Wortox, when examining an Eggplant.

Wurt Portrait
Big purple yummy!

Wurt, when examining an Eggplant.

Cà Tím là loại Rau Quả ít phổ biến, trồng được trên Ruộng Cơ BảnRuộng Cải Tiến với tỉ lệ 11% khi gieo Hạt Giống hoặc dùng Hạt Cà Tím. Có thể dùng làm nguyên liệu cho nhiều món nấu. Mỗi con Chim trong Lồng Chim ăn 1 Cà Tím nhả ra từ 1-2 Hạt Cà Tím và hơn một nửa là một Hạt Giống thường.

Cà Tím HầmSửa đổi

Cà Tím Hầm Thực Phẩm Rau Quả thu được sau khi nướng Bí Ngô trên Lửa TrạiLò Lửa hoặc Sao. Tăng hơn gấp đôi máu so với ăn sống. Dùng làm nguyên liệu cho nhiều món nấu.

Hamlet icon Hamlet Sửa đổi

Trong Hamlet DLC, Cà Tím có thể mua ở Tiệm Tạp Hóa với giá 2 Oinc. 3 Cà Tím cũng là Nguyên Liệu yêu cầu để xây dựng Tiệm Tạp Hóa khi đã sở hữu Chìa Mở Thành Phố.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundEggplant

×1

Fire PitInventory slot backgroundBraised Eggplant

×1

Inventory slot backgroundEggplant

×1

BirdcageInventory slot backgroundEggplant Seeds

×1

Inventory slot backgroundEggplants

×1

Pig IconInventory slot backgroundManure

×1

Inventory slot backgroundEggplants

×1

Inventory slot background Vegetables

×1

Inventory slot backgroundFillerInventory slot backgroundFillerCrock PotInventory slot backgroundStuffed Eggplant

×1

Phụ gia không thể là Nhân Sâm
Inventory slot backgroundEggplant

×3

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Key to the CityInventory slot backgroundSwinesbury Fine Grocer's

×1

Hamlet icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.