FANDOM


( Mẹo)
 
(Không hiển thị 5 phiên bản ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{DST Exclusive}}{{DISPLAYTITLE: Giáp Xương}}
 
{{DST Exclusive}}{{DISPLAYTITLE: Giáp Xương}}
{{Item_Infobox
 
|durability = 16 lần dùng
 
|perk = Chặn hoàn toàn một lần trúng sát thương sau mỗi 5 giây.
 
|droppedBy = {{Pic|24px|Reanimated_Skeleton_Atrium|Hài Cốt Tái Sinh}}
 
|stack = Không gộp được
 
|spawnCode = "armorskeleton"}}
 
 
{{Quotes
 
{{Quotes
 
|wilson = No bones about it.
 
|wilson = No bones about it.
Dòng 23: Dòng 17:
 
|wurt = Glorp! Look scary!
 
|wurt = Glorp! Look scary!
 
|choose = willow}}
 
|choose = willow}}
The '''Bone Armor '''is a wearable [[Armor]] exclusive to ''[[Don't Starve Together]]'', introduced in ''[[A New Reign]]''. It is dropped by the [[Ancient Fuelweaver]] along with the [[Bone Helm]] and [[Shadow Thurible]].
+
{{Item_Infobox
  +
|durability = 16 lần dùng
  +
|perk = Chặn hoàn toàn một lần trúng sát thương sau mỗi 5 giây.
  +
|droppedBy = {{Pic|24px|Reanimated_Skeleton_Atrium|Hài Cốt Tái Sinh}}
  +
|stack = Không gộp được
  +
|spawnCode = "armorskeleton"}}
  +
  +
'''Giáp Xương (Bone Armor) '''là [[Giáp]] độc quyền cho ''[[Don't Starve Together]]'', được giới thiệu trong ''[[A New Reign]]''. Nó rơi ra từ [[Hài Cốt Tái Sinh]] cùng với [[Mũ Xương]] và [[Lư Hương Bóng Tối]].
   
When worn, it completely blocks one instance of damage every 5 seconds and has 16 uses. If the wearer takes damage when the shield is not active the wearer will take full damage. [[Nightmare Fuel]] can be used to repair 4 uses or 25% of its durability. It will not disappear when its durability reaches 0%. Instead, it stays in the body equipment slot but has no effect until it is refueled.
+
Khi trang bị, sẽ chặn hoàn toàn một lần nhận sát thương mỗi 5 giây 16 lần dùng. Nếu người mặc nhận sát thương khi chưa được tái kích hoạt thì người đó sẽ nhận hoàn toàn lượng sát thương đó. [[Nhiên Liệu Ác Mộng]] thể được dùng để sửa nó tương ứng 4 lần dùng hoặc 25% độ bền. sẽ không biến mất khi độ bền đạt 0%. Thay vào đó, nó vẫn tồn tại trong ô trống trang phục mà không gây ra bất cứ hiệu ứng nào cho đến khi được sửa lại.
   
=={{Pic32|Prototype}} Tips==
+
=={{Pic32|Prototype}} Mẹo==
* This item is highly recommended for situations where the period between hits taken is above 5 seconds, like a kiting situation.
+
* Vật Dụng này được khuyến khích dùng trong trường hợp độ trễ giữa hai đòn đánh nhận phải dài hơn 5 giây, như là khi đánh hit & run.
* Additional head armor, e.g. a [[Football Helmet]] should be worn to provide protection while the Bone Armor is not active. Any other armor the player has equipped will not lose its durability whenever the Bone Armor absorbs the damage taken.
+
* Giáp bổ sung, vd: Nón Bầu Dục nên được đội để bảo vệ trong trường hợp giáp chưa kịp tái kích hoạt. Tất cả những loại giáp được trang bị sẽ không mất độ bền khi Giáp Xương hấp thụ sát thương.
* The player could also use two Bone Armors and switch between them everytime one of them is on cooldown.
+
* Người chơi cũng thể sử dụng 2 Giáp Xương tráo qua lại giữa chúng khi một trong hai đang chờ hồi.
   
=={{Pic32|Placeholder}} Trivia==
+
=={{Pic32|Placeholder}} Bên lề==
* The Bone Armor was introduced in the ''[[A New Reign#March 22, 2017- Heart of the Ruins (Part 3)|Heart of the Ruins]]'' update.
+
* Giáp xương được giới thiệu trong bản cập nhật ''[[A New Reign#March 22, 2017- Heart of the Ruins (Part 3)|Heart of the Ruins]]''.
   
   
   
=={{Pic|32|Blueprint}} Gallery==
+
=={{Pic|32|Blueprint}} Thư viện ảnh==
 
<gallery widths="350" hideaddbutton="true" type="slideshow" position="left">
 
<gallery widths="350" hideaddbutton="true" type="slideshow" position="left">
Bone Armor Wilson.png|[[Wilson]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Wilson.png|[[Wilson]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Willow.png|[[Willow]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Willow.png|[[Willow]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Wolfgang.png|[[Wolfgang]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Wolfgang.png|[[Wolfgang]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Wendy.png|[[Wendy]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Wendy.png|[[Wendy]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor WX-78.png|[[WX-78]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor WX-78.png|[[WX-78]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Wickerbottom.png|[[Wickerbottom]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Wickerbottom.png|[[Wickerbottom]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Woodie.png|[[Woodie]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Woodie.png|[[Woodie]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Wes.png|[[Wes]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Wes.png|[[Wes]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Maxwell.png|[[Maxwell (character)|Maxwell]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Maxwell.png|[[Maxwell (character)|Maxwell]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Wigfrid.png|[[Wigfrid]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Wigfrid.png|[[Wigfrid]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Webber.png|[[Webber]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Webber.png|[[Webber]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Winona.png|[[Winona]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Winona.png|[[Winona]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Warly.png|[[Warly]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Warly.png|[[Warly]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Wortox.png|[[Wortox]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Wortox.png|[[Wortox]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Wormwood.png|[[Wormwood]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Wormwood.png|[[Wormwood]] mặc một Giáp Bóng Tối.
Bone Armor Wurt.png|[[Wurt]] wearing Bone Armor.
+
Bone Armor Wurt.png|[[Wurt]] mặc một Giáp Bóng Tối.
 
</gallery>
 
</gallery>
   

Bản hiện tại lúc 09:36, ngày 8 tháng 12 năm 2019

Wilson Portrait
No bones about it.

Wilson

Willow Portrait
Can't hit me in this thing!

Willow

Wolfgang Portrait
Is scary strong bones.

Wolfgang

Wendy Portrait
I shall wrap myself in death's sweet embrace.

Wendy

WX-78 Portrait
EVIL BODYPANEL UPGRADE

WX-78

Wickerbottom Portrait
Now it's an exoskeleton. Ho ho!

Wickerbottom

Woodie Portrait
Sticks to yer ribs.

Woodie

Waxwell Portrait
Like all things, it craves the fuel.

Maxwell

Wigfrid Portrait
What devilish armör!

Wigfrid

Webber Portrait
Rattle rattle.

Webber

Warly Portrait
I'm supposed to put that on?

Warly

Wormwood Portrait
Magic bones

Wormwood

Winona Portrait
A bit creepy, isn't it?

Winona

Wortox Portrait
This fashion's all the rage... it's an external rib cage!

Wortox

Wurt Portrait
Glorp! Look scary!

Wurt


Giáp Xương (Bone Armor) Giáp độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Nó rơi ra từ Hài Cốt Tái Sinh cùng với Mũ XươngLư Hương Bóng Tối.

Khi trang bị, nó sẽ chặn hoàn toàn một lần nhận sát thương mỗi 5 giây và có 16 lần dùng. Nếu người mặc nhận sát thương khi nó chưa được tái kích hoạt thì người đó sẽ nhận hoàn toàn lượng sát thương đó. Nhiên Liệu Ác Mộng có thể được dùng để sửa nó tương ứng 4 lần dùng hoặc 25% độ bền. Nó sẽ không biến mất khi độ bền đạt 0%. Thay vào đó, nó vẫn tồn tại trong ô trống trang phục mà không gây ra bất cứ hiệu ứng nào cho đến khi được sửa lại.

Prototype MẹoSửa đổi

  • Vật Dụng này được khuyến khích dùng trong trường hợp mà độ trễ giữa hai đòn đánh nhận phải dài hơn 5 giây, như là khi đánh hit & run.
  • Mũ Giáp bổ sung, vd: Nón Bầu Dục nên được đội để bảo vệ trong trường hợp giáp chưa kịp tái kích hoạt. Tất cả những loại giáp được trang bị sẽ không mất độ bền khi Giáp Xương hấp thụ sát thương.
  • Người chơi cũng có thể sử dụng 2 Giáp Xương và tráo qua lại giữa chúng khi một trong hai đang chờ hồi.

Placeholder Bên lềSửa đổi


Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Đồ rớt từ Mob
Vật Phẩm TroLông XanhCánh Dơi Tử XàTóc RâuSừng Bò LaiTiêu ThổiNgọc LamLông Đuôi ThỏCánh BướmThanLông ĐỏCầu Mắt DeerclopsThịt ĐùiCủ TươiĐá LửaĐùi ẾchBánh RăngSừng Quản ThầnQuả Phát SángMật OngNanh Chó SănLông TímTúi KrampusTrái ĐènGỗ SốngNhân SâmThịtThịt QuáiThịt NhỏTúi MuỗiNhiên Liệu Ác MộngRương Văn HoaDa LợnNgọc TímNgọc ĐỏĐáNhớt Sên RùaDa Con MútTrứng NhệnHạch NhệnVỏ BểMũ Vỏ ỐcGiáp Vỏ SênMũ NhệnNọcMũ bêrê Ê-cốtChày Gai Xúc TuaĐốm Xúc TuaMảnh ThuleciteNgà Hải MãReign of Giants icon Đuôi MèoLông MăngSữa ĐiệnDịch GlommerCánh GlommerVảyLông DàySừng Vôn DươngHộp Sọ của WebberDẻ BulôDon&#039;t Starve Together icon Nhúm LôngTrứng Trùng NhamĐờmLen Thép
Gián Tiếp OngOng Sát ThủLông Bò LaiBướmQuạĐom ĐómVàng ThỏiPhân DơiPhânChim Lông ĐỏHạt GiốngChim TuyếtThỏMuỗiTrứngTrứng Chân CaoReign of Giants icon Chũi Trùng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.