Don't Starve Wiki

Sửa đổi

Bone Armor

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 29: Dòng 29:
   
 
=={{Pic32|Prototype}} Mẹo==
 
=={{Pic32|Prototype}} Mẹo==
* Vật Dụng này được khuyến khích dùng trong trường hợp mà độ trễ giữa hai đòn đánh nhận phải dài hơn 5 giây, như là khi đánh hit & run.
+
* Vật Dụng này được khuyến khích dùng trong trường hợp mà độ trễ giữa ai đòn đánh nhận được dài hơn 5 giây, như là khi đánh hit & run.
 
* Mũ Giáp bổ sung, vd: Nón Bầu Dục nên được đội để bảo vệ trong trường hợp giáp chưa kịp tái kích hoạt. Tất cả những loại giáp được trang bị sẽ không mất độ bền khi Giáp Xương hấp thụ sát thương.
 
* Mũ Giáp bổ sung, vd: Nón Bầu Dục nên được đội để bảo vệ trong trường hợp giáp chưa kịp tái kích hoạt. Tất cả những loại giáp được trang bị sẽ không mất độ bền khi Giáp Xương hấp thụ sát thương.
 
* Người chơi cũng có thể sử dụng 2 Giáp Xương và tráo qua lại giữa chúng khi một trong hai đang chờ hồi.
 
* Người chơi cũng có thể sử dụng 2 Giáp Xương và tráo qua lại giữa chúng khi một trong hai đang chờ hồi.
  Đang tải biên tập