Don't Starve Wiki

Sửa đổi

Bone Armor

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{DST Exclusive}}{{DISPLAYTITLE: Giáp Xương}}
 
{{DST Exclusive}}{{DISPLAYTITLE: Giáp Xương}}
  +
{{Item_Infobox
  +
|durability = 16 lần dùng
  +
|perk = Chặn hoàn toàn một lần trúng sát thương sau mỗi 5 giây.
  +
|droppedBy = {{Pic|24px|Reanimated_Skeleton_Atrium|Hài Cốt Tái Sinh}}
  +
|stack = Không gộp được
  +
|spawnCode = "armorskeleton"}}
 
{{Quotes
 
{{Quotes
 
|wilson = No bones about it.
 
|wilson = No bones about it.
Dòng 17: Dòng 23:
 
|wurt = Glorp! Look scary!
 
|wurt = Glorp! Look scary!
 
|choose = willow}}
 
|choose = willow}}
{{Item_Infobox
 
|durability = 16 lần dùng
 
|perk = Chặn hoàn toàn một lần trúng sát thương sau mỗi 5 giây.
 
|droppedBy = {{Pic|24px|Reanimated_Skeleton_Atrium|Hài Cốt Tái Sinh}}
 
|stack = Không gộp được
 
|spawnCode = "armorskeleton"}}
 
 
 
'''Giáp Xương (Bone Armor) '''là [[Giáp]] độc quyền cho ''[[Don't Starve Together]]'', được giới thiệu trong ''[[A New Reign]]''. Nó rơi ra từ [[Hài Cốt Tái Sinh]] cùng với [[Mũ Xương]] và [[Lư Hương Bóng Tối]].
 
'''Giáp Xương (Bone Armor) '''là [[Giáp]] độc quyền cho ''[[Don't Starve Together]]'', được giới thiệu trong ''[[A New Reign]]''. Nó rơi ra từ [[Hài Cốt Tái Sinh]] cùng với [[Mũ Xương]] và [[Lư Hương Bóng Tối]].
   
  Đang tải biên tập