Don't Starve Wiki

Sửa đổi

Bone Armor

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 40: Dòng 40:
 
=={{Pic|32|Blueprint}} Thư viện ảnh==
 
=={{Pic|32|Blueprint}} Thư viện ảnh==
 
<gallery widths="350" hideaddbutton="true" type="slideshow" position="left">
 
<gallery widths="350" hideaddbutton="true" type="slideshow" position="left">
Bone Armor Wilson.png|[[Wilson]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Wilson.png|[[Wilson]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Willow.png|[[Willow]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Willow.png|[[Willow]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Wolfgang.png|[[Wolfgang]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Wolfgang.png|[[Wolfgang]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Wendy.png|[[Wendy]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Wendy.png|[[Wendy]] wearing Bone Armor.
Bone Armor WX-78.png|[[WX-78]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor WX-78.png|[[WX-78]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Wickerbottom.png|[[Wickerbottom]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Wickerbottom.png|[[Wickerbottom]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Woodie.png|[[Woodie]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Woodie.png|[[Woodie]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Wes.png|[[Wes]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Wes.png|[[Wes]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Maxwell.png|[[Maxwell (character)|Maxwell]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Maxwell.png|[[Maxwell (character)|Maxwell]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Wigfrid.png|[[Wigfrid]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Wigfrid.png|[[Wigfrid]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Webber.png|[[Webber]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Webber.png|[[Webber]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Winona.png|[[Winona]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Winona.png|[[Winona]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Warly.png|[[Warly]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Warly.png|[[Warly]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Wortox.png|[[Wortox]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Wortox.png|[[Wortox]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Wormwood.png|[[Wormwood]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Wormwood.png|[[Wormwood]] wearing Bone Armor.
Bone Armor Wurt.png|[[Wurt]] mặc một Giáp Bóng Tối.
+
Bone Armor Wurt.png|[[Wurt]] wearing Bone Armor.
 
</gallery>
 
</gallery>
   
  Đang tải biên tập