FANDOM

Tuấn Việt

Bảo quản viên Điều phối viên nội dung
 • Tôi sinh ngày tháng 11 23
 • Tuấn Việt

  Mệt!

  ngày 10 tháng 12 năm 2019 bởi Tuấn Việt

  Phát nản với những trang dài như nhân vật!!

  Chi tiết >
 • Tuấn Việt

  @@@@@@@@@@@@@@

  ngày 2 tháng 12 năm 2019 bởi Tuấn Việt
  Hôm nay bàng hoàng phát hiện ra, tất cả mấy thứ nhiên liệu là Cành Cây thì viết và link nhầm hết thành Cành Con @@@@@@@@@@@@@@@@@@
  Chi tiết >
 • Tuấn Việt

  Shipwrecked

  ngày 1 tháng 12 năm 2019 bởi Tuấn Việt

  Bác nào làm cái trình bày của Shipwrecked thế này báo hại nhau quá. Xin phép sau này update thì sửa lại luôn nhé @@@@@

  Chi tiết >
 • Tuấn Việt

  Dài T T

  ngày 24 tháng 11 năm 2019 bởi Tuấn Việt

  2 tiếng rưỡi quần thảo với Wormwood!!! 

  Chi tiết >
 • Tuấn Việt

  Tên gọi

  ngày 16 tháng 11 năm 2019 bởi Tuấn Việt

  Các anh chị em đang hoạt động wiki nhớ lưu ý, nếu dịch những bài đã đc đặt tên tiếng việt thì nhớ kiểm tra lại tên để đặt trc đó cho thống nhất, nếu có tên nào hay hơn thì mọi người cô gắng sửa lại cho đống bộ nhé!

  Chi tiết >
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.