Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Wendy Portrait.png
My pita is filled with disappointment.

Wendy

Bánh Cuộn Hà Biển (Barnacle Pita) là một món ăn nấu trong Nồi Hầm độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó yêu cầu 1 Hà Biển sống hoặc chín và ít nhất 0.5 đơn vị Rau cùng với 2 phụ gia còn lại có thể là bất cứ thứ gì.

Icon Science.png Công thức

Barnacle.png
Vegetables.png

×0.5

Filler.png
Filler.png
Crock Pot.png
Barnacle Pita.png

Placeholder.png Bên lề

  • Bánh Cuộn Hà Biển được giới thiệu trong bản cập nhật Troubled Waters.
Advertisement