FANDOMWilson Portrait
It's a bush... from the moon!

Wilson

Willow Portrait
It's a fruit bush of some sort.

Willow

Wolfgang Portrait
No fruit is too strong for Wolfgang's mighty jaw!

Wolfgang

Wendy Portrait
It's born fruit.

Wendy

WX-78 Portrait
IT IS A PRODUCE PRODUCER

WX-78

Wickerbottom Portrait
Surely that can't be fruit.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Is that fruit?

Woodie

Waxwell Portrait
It labors to make my dinner.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Hark, be wary! Tis fruit I see.

Wigfrid

Webber Portrait
There's rocks growing out of that bush!

Webber

Warly Portrait
What a strange looking shrub!

Warly

Wormwood Portrait
Grows rocks for belly

Wormwood

Winona Portrait
It looks like it's growing rocks!

Winona

Wortox Portrait
It's chock a block with little rocks!

Wortox

Wurt Portrait
Huh? Those fruits look like rocks, flort.

Wurt

Bụi Trái Cây Đá là một Thực Vật độc quyền cho Don't Starve Together có thể tìm thấy trên Đảo Mặt Trăng. Chúng có thể thu hoạch để nhận được 3 Trái Cây Đá. Bụi Trái Cây Đá có thể đào lên bằng Xẻng để trồng lại tại 1 địa điểm mới, những nó sẽ cần được bón phân để có thể thu hoạch lại. Một bụi cây sẽ hỗ trợ 3 lần thu hoạch. Một bụi cây được trồng lại sẽ bị ảnh hưởng bởi Dịch Bệnh. Bụi Trái Cây Đá có thể được trồng bằng Mầm Trái Cây Đá. Chúng phát triển trong cả Mùa Đông.

Một Bụi Trái Cây Đá được bón phân lại sẽ mất 9 đến 11 phút để chuyển sang giai đoạn chuẩn bị ra trái. Giai đoạn chuẩn bị sẽ mất 30 giây để tiến tới giai đoạn có thể thu hoạch. Sau đó, bụi cây sẽ có 14 đến 16 phút trước khi chuyển sang giai đoạn vỡ vụn.

Một Bụi Trái Cây Đá trong giai đoạn vỡ vụn trông tương tự như giai đoạn có thể thu hoạch, nhưng có những vết nứt trên Trái Cây Đá trên bụi cây. Thu hoạch ở giai đoạn này không thu được gì. Phải mất 4 đến 6 phút để Bụi Trái Cây Đá trở lại giai đoạn đầu tiên.

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Bụi Trái Cây Đá được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.
  • Các nhân vật có lời thoại cụ thể cho các giai đoạn khác nhau của Bụi Trái Cây Đá:
Wilson Portrait
Its fruit growing days are over.

Wilson, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Willow Portrait
It's not going to grow fruit anymore.

Willow, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Wolfgang Portrait
It no longer makes the tiny fruits.

Wolfgang, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Wendy Portrait
It will never again bear fruit.

Wendy, when examining a barren Stone Fruit Bush.

WX-78 Portrait
IT HAS COMPLETELY GIVEN UP

WX-78, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Wickerbottom Portrait
It is past the reproduction phase of its life cycle.

Wickerbottom, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Woodie Portrait
Ain't got nothing left in it.

Woodie, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Waxwell Portrait
It is fruitless and useless now.

Maxwell, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Wigfrid Portrait
Tis barren as the rainless desert.

Wigfrid, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Webber Portrait
We don't think it can make fruit anymore.

Webber, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Warly Portrait
It's all out of fruit.

Warly, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Wormwood Portrait
Rest well, old friend

Wormwood, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Winona Portrait
It's done making fruit. Forever.

Winona, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Wortox Portrait
It won't be returning to this plane.

Wortox, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Wurt Portrait
No fruits here, flort.

Wurt, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Wilson Portrait
Err, something's not right.

Wilson, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Willow Portrait
I think it's getting sick.

Willow, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Wolfgang Portrait
Is not look very good.

Wolfgang, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Wendy Portrait
Vileness spreads within it.

Wendy, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

WX-78 Portrait
IT IS GETTING SICK. DISGUSTING

WX-78, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Wickerbottom Portrait
Hm, I see browning at the leaves' edges.

Wickerbottom, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Woodie Portrait
It's smelling a little stinky.

Woodie, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Waxwell Portrait
I think it's sick or something.

Maxwell, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Wigfrid Portrait
A plague festers within it!

Wigfrid, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Webber Portrait
It looks a little pale.

Webber, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Warly Portrait
I think something's wrong with it.

Warly, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Wormwood Portrait
Feeling okay, friend?

Wormwood, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Winona Portrait
I think it's coming down with something.

Winona, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Wortox Portrait
It's started to stink.

Wortox, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Wurt Portrait
Something wrong with it...

Wurt, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Wilson Portrait
It's pretty hot out.

Wilson, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Willow Portrait
Pfft, it's barely even hot out.

Willow, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Wolfgang Portrait
Is very hot out.

Wolfgang, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Wendy Portrait
I feel much the same.

Wendy, when examining a withered Stone Fruit Bush.

WX-78 Portrait
IT COULD NOT HANDLE THE HEAT

WX-78, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Wickerbottom Portrait
These are not ideal conditions for this species.

Wickerbottom, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Woodie Portrait
It's pretty hot out.

Woodie, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Waxwell Portrait
It resembles Woodie, does it not?

Maxwell, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Wigfrid Portrait
It had not the strength to withstand this heat.

Wigfrid, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Webber Portrait
Too hot.

Webber, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Warly Portrait
It's withered from the heat.

Warly, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Wormwood Portrait
Hot enough for you?

Wormwood, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Winona Portrait
You look a little down there, bucko.

Winona, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Wortox Portrait
Feeling down, are you?

Wortox, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Wurt Portrait
It look thirsty.

Wurt, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Wilson Portrait
It'll take awhile to grow more fruit.

Wilson, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Willow Portrait
Someone took the fruit already.

Willow, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Wolfgang Portrait
No little fruits today.

Wolfgang, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Wendy Portrait
It has nothing to offer me.

Wendy, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

WX-78 Portrait
IT WILL GROW MORE FOOD FOR ME SOON

WX-78, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Wickerbottom Portrait
A bush that grew from the lunar soil.

Wickerbottom, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Woodie Portrait
It's a nondescript bush.

Woodie, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Waxwell Portrait
What use are you to me if you don't have fruit?

Maxwell, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Wigfrid Portrait
It hath been stripped of its bounty.

Wigfrid, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Webber Portrait
It doesn't have anything good.

Webber, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Warly Portrait
I must be patient.

Warly, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Wormwood Portrait
No belly rocks yet

Wormwood, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Winona Portrait
Ain't got none of them little stone fruits today.

Winona, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Wortox Portrait
Gone, all gone.

Wortox, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Wurt Portrait
Grow back now!

Wurt, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Wilson Portrait
It looks pretty sick.

Wilson, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Willow Portrait
EW, it smells!!

Willow, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Wolfgang Portrait
Little bush is sick!

Wolfgang, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Wendy Portrait
It is corrupt. Tainted.

Wendy, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

WX-78 Portrait
IT IS AFFLICTED WITH ORGANIC SICKNESS

WX-78, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Wickerbottom Portrait
I fear it has contracted a disease.

Wickerbottom, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Woodie Portrait
That one might be a goner.

Woodie, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Waxwell Portrait
It's ill.

Maxwell, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Wigfrid Portrait
The plague hath overwhelmed it completely!

Wigfrid, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Webber Portrait
It's really sick.

Webber, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Warly Portrait
That doesn't look healthy.

Warly, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Wormwood Portrait
Oh no! Friend is sick!

Wormwood, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Winona Portrait
It's definitely diseased.

Winona, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Wortox Portrait
Now it stinks really good!

Wortox, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Wurt Portrait
It look sick, flurt.

Wurt, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

Wilson Portrait
It's burning!

Wilson, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

Willow Portrait
Yesss!

Willow, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

Wolfgang Portrait
Is burning!

Wolfgang, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

Wendy Portrait
Oh. It's burning.

Wendy, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

WX-78 Portrait
YES. IT IS BURNING

WX-78, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

Wickerbottom Portrait
Tsk. Such a waste of resources.

Wickerbottom, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

Woodie Portrait
Well, that's no good.

Woodie, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

Waxwell Portrait
Well that's a shame.

Maxwell, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

Wigfrid Portrait
Tis consumed by flame!

Wigfrid, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

Webber Portrait
It's burning!

Webber, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

Warly Portrait
Did I leave the stove on?

Warly, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

Wormwood Portrait
NOOO! AGH! HELP!

Wormwood, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

Winona Portrait
Yeesh, that thing's on fire!

Winona, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

Wortox Portrait
Burning, burning, burning down.

Wortox, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.

Wurt Portrait
Fire! Fire!

Wurt, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.


Blueprint Thư Viện Ảnh Sửa đổi

Vật thể thế giới tự nhiên
Thực Vật Thường XanhThường Xanh SầnCây GaiBụi DâuCà RốtCây Chuối HangĐịa Y HangHoa (Hoa QuỷDương Xỉ) • CỏHoa ĐènCủ ThịtNhân SâmNấm RơmNấm CâyThực Vật Ven AoSậyCành ConBụi GaiCây Toàn ThườngReign of Giants icon Cây Dẻ BulôXương RồngCây Cỏ Lăn
Mob và Nơi Sống Tổ OngTổ Ong Sát ThủGò Chó SănAoNhà LợnVua LợnĐuốc LợnChòi ThỏNhà Xiêu VẹoGò Sên RùaHang NhệnThạch NhệnKén Khỉ HangỔ Chân CaoTrại Hải MãHố Giun (Hố Giun Bệnh) • Hang ThỏReign of Giants icon Hang ChuộtGốc Rỗng
Vô Tri Đài Giả Khoa Cổ ĐạiTượng CổĐá BazanBản ThảoĐá TảngMáy HátMộ (Bia Mộ) • Tượng Đàn HạcBụi Đất Khả NghiCột Cẩm ThạchCây Cẩm ThạchCổng MaxwellTượng MaxwellĐèn MaxwellĐầu Người CáĐèn Ác MộngKhóa Ác MộngNgai Ác MộngTháp ĐáRương Văn HoaĐầu LợnCột TrụThánh TíchHốHài CốtXươngThạch NhũĐá Xúc GiácTường ThuleciteReign of Giants icon Đá Băng NhỏTượng Glommer
Đồ Đồ HộpĐồ Tay QuâyĐồ Khoai Tây Kim LoạiĐồ VòngĐồ GỗMắt Xương
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.