FANDOM


Thẻ Game
Thông thường Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang Phục
(Hàng Hải Shipwrecked iconHamlet icon) (Săn Kho Báu Hamlet icon) (Đi Biển DST icon)
Đặc Trưng Nhân Vật SáchThợ Hàn
(Ngón Cái Xanh Hamlet iconDon't Starve Together icon) (Kỹ ThuậtGia VịBóng tối Don't Starve Together icon)
Riêng biệt Cổ Xưa
(Núi Lửa Shipwrecked icon) (Cải Tạo NhàQuy Hoạch Hamlet icon) (Bản Đồ HọcThiên ThểVật NuôiCâu CáĐiêu Khắc Don't Starve Together icon)


Tài liệu bản mẫu [Xem] [Sửa] [Lịch Sử] [Làm mới]
Tổng Quan

Đây là một hộp điều hướng liệt kê tất cả các thẻ chế tạo trong game, gồm cả trong DLC và đặc trưng nhân vật

Sử Dụng

Đặt hoặc {{Tabs}} ở cuối trang của mục.

Phân Loại

Bản mẫu này tự động thêm trang chứa nó vào Thể Loại:Thẻ Game

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.