FANDOM


Hiện tại có 23 nhân vật có thể chơi được trong Don't Starve, các DLC và Don't Starve together. Nhân vật có thể truy cập đầu tiên là Wilson, được coi là nhân vật chính và là trọng tâm của câu chuyện trong trò chơi. Mỗi nhân vật có ít nhất một kỹ năng hoặc khả năng duy nhất. Điều này mang lại sự đa dạng chiến lược cho trò chơi khi người chơi có thể chọn người chơi của mình theo phong cách chơi và mục tiêu trong trò chơi.


Wes Survivor Skin Portrait
Wes 
Don't Starve icon
Cơ bản Mob
MobShipwrecked icon MobHamlet icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.