Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Bản Đồ Thế Giới

Bản Đồ được dùng để giúp định hướng thế với. Hầu hết các tài nguyên như Thực Vật, Đá TảngTổ Ong đều hiện biểu tượng trên Bản Đồ. Các địa hình khác nhau (thường gọi là Quần Xã) được phân rõ ràng, cũng như với Biển. Bản Đồ hiện các Con ĐườngLối Mòn, cũng như các đối tượng thế giới như Đồ Gỗ hay Cổng Maxwell và đối tượng xây dựng/chế tạo như Ruộng hoặc Ba Lô. Bản Đồ có thể phóng to để xem chi tiết hơn, hoặc thu nhỏ để xem toàn bộ thế giới. Bản đồ có thể xem bằng cách nhấn TAB, và nhấn TAB lần nữa để đóng. Trên PS4 bản đồ mở bằng cách nhấp vào touchpad. Trên Wii U, bản đồ có thể kéo bằng tay cầm.


Khám Phá

Khi một thế giới lần đầu được tạo ra, Bản Đồ sẽ có màu đen trừ khu vực xung quanh ngay tại nhân vật. Khi thế giới được khám phá, bản đồ sẽ dần hiện ra. Nói chung, mọi thứ có thể nhìn thấy trên màn hình sẽ được thêm vào bản đồ khi chúng vào trong tầm nhìn, trừ những góc mà là hơi ra khỏi phạm vi. Để chắc chắn thứ gì đó được thêm vào, cố cách xa nó ít nhất là nữa màn hình.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Một cuộn bảnd đồ.

Trong Don't Starve Together, có rất nhiều đối tượng được thể hiện bằng một ký hiệu trên bản đồ mà tất cả người chơi đều có thể nhìn thấy được, kể cả khi khu vực đó còn chưa được khám phá. Bao gồm các Thấu Kính Mặt Trăng và mọi kiến trúc được chế tạo từ chúng, La Bàn Mặt Trăng, Mắt Đá Mặt TrăngChốt Đào Tẩu. In case of the Celestial Orb, the icon is even visible on the Map while the item is in a player's Inventory or in a container. Any player equipping a Compass in the hand slot will also be globally visible on the Map. The Ocuvigil serves an additional function by revealing the Fog of War in the area around it for all players.

Using the Cartographer's Desk, players can craft a Map Scroll which stores their Map exploration progress on the time of the Scroll's creation. It can then be read be other players to add the knowledge to their exploration progress.

Map Icon.png Map Legend

Characters

Craftable Structures

Items

Mobs and Mob Housing

Plants

Naturally Spawning Objects