FANDOM


Well, at least it's a pie now.

–Wendy

Bánh Thanh Long Thực Phẩm được nấu từ Nồi Hầm khi dùng ít nhất 1 Thanh Long. Cần 40 giây để hoàn thành.

Cho thêm bất kỳ Phẩm Thịt nào sẽ tạo ra Thịt Viên, cho thêm Nhân Sâm sẽ tạo ra Súp Nhân Sâm, thêm 3 Mật Ong hoặc Bánh Mật sẽ tạo ra Kẹo Bơ Cứng, thêm nhiều hơn 1 Cà Tím sẽ tạo ra Cà Tím Nhồi.

Gift Icon Nội dung có thể tải xuống

Trong tất cả DLC, Bánh Thanh Long tăng nhiệt độ cơ thể người chơi lên 40º trong 10 giây sau khi ăn. Trong Shipwrecked DLC, sử dụng Chuối, Băng, và Cành Cây làm phụ gia sẽ cho ra Que Chuối thay thế.

Trong Hamlet DLC, Bánh Thanh Long có thể mua ở Tiệm Bánh Mì với giá 30 Oinc.


Reign of Giants icon Reign of Giants

Trong bản mở rộng Reign of Giants, Bánh Thanh Long tăng nhiệt độ cơ thể người chơi lên 40º trong 10 giây sau khi ăn.

Nguyên liệu

  • Yêu cầu: Dragon Fruits
  • Ngoại trừ: Meats Crock Pot
  • Ngoại trừ: Mandrake

Icon Science Công thức

Inventory slot backgroundDragon Fruits

×1

Inventory slot background FillerInventory slot background FillerInventory slot background FillerCrock PotInventory slot backgroundDragonpie

×1

Ví dụ

Inventory slot backgroundDragon Fruits

×1

Inventory slot background TwigsInventory slot background TwigsInventory slot background TwigsCrock PotInventory slot backgroundDragonpie

×1

Đây được cho là công thức hiệu quả nhất.
Inventory slot backgroundDragon Fruits

×1

Inventory slot background BerryInventory slot background BerryInventory slot background BerryCrock PotInventory slot backgroundDragonpie

×1

Inventory slot backgroundDragon Fruits

×1

Inventory slot background CarrotsInventory slot background CarrotsInventory slot background CarrotsCrock PotInventory slot backgroundDragonpie

×1

Inventory slot backgroundDragon Fruits

×1

Inventory slot background EggplantsInventory slot background EggplantsInventory slot backgroundBerry

×1

Crock PotInventory slot backgroundDragonpie

×1

50% tạo ra Cà Tím Nhồi
Inventory slot backgroundDragon Fruits

×1

Inventory slot background IceInventory slot background IceInventory slot background IceCrock PotInventory slot backgroundDragonpie

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundDragon Fruits

×1

Inventory slot background Weevole Carapace

×3

Crock PotInventory slot backgroundDragon Pie

×1

Hamlet icon

Icon Tools Sử dụng

Inventory slot backgroundDragonpie

×1

Pig IconInventory slot backgroundManure

×1

Placeholder Bên Lề

Dragonpie (Pig Fiesta)
  • Trong sự kiện Lễ Hội Heo của Hamlet DLC, Bánh Thanh Long có vẻ ngoài hợp với lễ hội hơn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.