FANDOM


It's full of bee seeds.

–Maxwell

Bánh Mật có thể kiếm được bằng cách diệt Tổ OngTổ Ong Sát Thủ trừ khi bạn đốt nó

Honeycombs chủ yếu được sủ dụng cho Thùng Ong nhưng cũng có thể sử dụng cho Kẹo Bơ Cứng, Cookie Bí Ngô, và Kem Đá thay thế cho Mật Ong hoặc là một chất trung gian cho các công thức nấu ăn, tuy nhiên nó không thể ăn được

Thời điểm tốt nhất để lấy nó là khi Tổ Ong ở vào hoàng hôn khi hầu hết ong đang ra ngoài thu thập phấn hoa. Chỉ có ong bảo vệ ở lại đề phòng tấn công, và một vài con ong có thể dễ dàng đánh  bại. Trừ khi Ong Sát Thủ rời khỏi tổ kiếm phấn không thì ko có thời điểm thích hợp nào để tấn công phù hợp

Một lực chọn khác là thu hút chúng đi, tiến hành chạy lòng lòng giữ chúng khoảng cách hợp lý. Chạy khỏi bọn nó là một điều dề dàng khi chúng nó chậm hơn người chơi ( thậm chí còn dễ hơn nếu có Đường ở gần đó) Rồi quay lại, phá tổ và nhận thành quả

Don't Starve Together icon Don't Starve TogetherSửa đổi

Trong Don't Starve Together, Tổ Ong Khổng Lồ khi bị phá hủy, có cơ hội rớt ra Bánh Mật. Ong Chúa sẽ rớt ra 1-2 bánh mật khi chết. Vì các tổ ong khổng lồ có thể tái tạo, các bánh mật cũng được tái tạo theo cách này. Bánh Mật cũng được sử dụng để chế tạo Sáp Ong.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Honeycomb

×1

Inventory slot backgroundBee

×4

Science MachineInventory slot backgroundBee Box

×1

Inventory slot backgroundSweetenerInventory slot backgroundSweetenerInventory slot backgroundSweetenerInventory slot background Filler

×1

Crock PotInventory slot backgroundTaffy

×1

Inventory slot backgroundIce

×1

Inventory slot background Dairy product

×1

Inventory slot backgroundSweetener

×1

Inventory slot backgroundFiller

×1

Crock PotInventory slot backgroundIce Cream

×1

Inventory slot backgroundPumpkins

×1

Inventory slot background SweetenerInventory slot background SweetenerInventory slot backgroundFiller

×1

Crock PotInventory slot backgroundPumpkin Cookie

×1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.