FANDOMWilson Portrait
It's just drifting around.

Wilson

Willow Portrait
It's like colorful sparks!

Willow

Wolfgang Portrait
Little blue bug has no wings.

Wolfgang

Wendy Portrait
Be free, little one!

Wendy

WX-78 Portrait
DOES IT RUN ON BATTERIES?

WX-78

Wickerbottom Portrait
A soft blue carrier of genetic information.

Wickerbottom

Woodie Portrait
A flying blue pinecone!

Woodie

Waxwell Portrait
How can a seed be so cheerful?

Maxwell

Wigfrid Portrait
At peace, benevölent river spirit.

Wigfrid

Webber Portrait
Blue! That's our favorite color!

Webber

Mushroom SporesVật Phẩm trong Don't Starve Together. Màu sắc của chúng phụ thuộc vào Nấm Cây nở hoặc Funcap mà chúng sinh ra. Nếu để một mình, chúng sẽ trôi nổi xung quanh không mục đích trong một thời gian ngắn, phát ra ánh sáng trong một bán kính nhỏ, và sau đó biến mất sau một thời gian ngắn. Nó có thể bắt bằng Lưới Côn Trùng và sau đó đặt vào trong Mũ Nấm Phát Quang để làm cho nó phát sáng trong các màu sắc khác nhau 

Các bào tử nấm có thể trồng trong Ruộng Trồng Nấm, cuối cùng là sản sinh ra 6 loại nấm.

Các bào tử bắt đầu hư hỏng ngay khi chúng xuất hiện. Khi trôi nổi, thời gian hỏng chỉ có 3 ngày (90 giây), nhưng khi thu thập, tổng thời gian hư hỏng của chúng là 15 ngày trong túi đồ của người chơi hoặc 30 ngày trong Túi Cách Nhiệt, Chester tuyết, hoặc Mũ Nấm Phát Quang. Mặc dù thời gian hư hỏng của chúng bị ảnh hưởng bởi 2 cựu, các bào tử không thể bỏ vào Tủ Lạnh. Khi đã hỏng, các bào tử không để lại gì cả.

Prototype Mẹo Sửa đổi

  • Bởi vì tốc độ hư hỏng cực nhanh của chúng khi nổi xung quanh nên bắt các bào tử mới sinh để tránh làm giảm độ tươi của chúng trong ô đồ của người chơi.

Mosquito LỗiSửa đổi

  • Mặc một Mũ Vui Nhộn bên cạnh Biển có thể làm xuất hiện bào tử ngoài đại dương.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.