FANDOM


Please be a good treasure!

–Wilson

Điểm Đánh Dấu X là một đối tượng trong bản mở rộng Shipwrecked, và nó chỉ xuất hiện sau khi vị trí của nó được tiết lộ khi tìm thấy trên Lời Nhắn trong Chai. Nó dạng như hai xương chéo-X trên đám đất xáo trộn. Có thể đào nó lên bằng Xẻng hoặc bắn bằng Pháo Thuyền để lộ ra, Mảnh Xương và một Rương, mà chứa vài món kho báu. Cũng có 1% cơ hội xuất hiện một Túi Chiếm Phẩm.

Kho Báu Có Thể Sửa đổi

Game đã cài cố định lợi phẩm của rương kho báu, lẫn vài lợi phẩm ngẫu nhiên thêm vài lợi phẩm cơ hội.

Lợi Phẩm Ngẫu Nhiên: một trong những món này luôn được thêm vào rương kho báu, dựa theo danh sách trọng lượng (số lượng càng cao, cơ hội xuất hiện càng nhiều).

Lợi Phẩm Tiêu Chuẩn: đến bây giờ, hầu như mọi kết quả có cùng Bảng Lợi Phẩm đối với Lợi Phẩm Ngẫu Nhiên: Red Gem Blue Gem Purple Gem Papyrus Tuna Can Blueprint Gold Nugget Gears Rope. Tất đều nặng (1)

Lợi Phẩm May Rủi: mỗi vật dụng trong bảng lợi phẩm có cơ hội xuất hiện của chính nó, hoặc không. Vì vậy có thể xuất hiện tất cả hoặc không có cái nào.

Lợi Phẩm Tiêu Chuẩn: đến bây giờ, hầu như mọi kết quả có cùng Bảng Lợi Phẩm đối với Lợi Phẩm May Rủi: Red Gem(25%) Blue Gem(25%) Purple Gem(10%)

Lợi Phẩm Có Sẵn Lợi Phẩm Ngẫu Nhiên Lợi Phẩm May Rủi
Snakex3,Dubloonsx3 Blue Gem,Red Gem(nặng 5) / Purple Gem,Green Gem,Orange Gem,Yellow Gem(nặng 1)
Gold Nuggetx3 Tiêu Chuẩn Purple Gem(50%)Orange Gem(25%)Yellow Gem(25%)Green Gem(25%)
Dubloonsx5 Red GemBlue Gem(nặng 5) / Purple Gem(nặng 1)

Lợi Phẩm Có Sẵn Lợi Phẩm Ngẫu Nhiên Lợi Phẩm May Rủi
Dubloons
Dubloonsx3
Dubloonsx10
Dubloonsx5,Super Spyglass,Boat Lantern,Poison Spear Tiêu Chuẩn
Dubloonsx5, Miner Hat, Obsidian Axe Tiêu Chuẩn
Dubloonsx5, Spyglass, Life Jacket, Captain Hat Tiêu Chuẩn
Dubloonsx5,Tuna Canx5 Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
One True Earring (Phục Sức) Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx2, Peg Leg Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx6, Volcano Staff Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx2, Football Helmet, Spear, Seashell Suit Tiêu Chuẩn
Dubloons, Luxury Axe, Regal Shovel, Opulent Pickaxe Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx4, Boat Lantern, Sea Trap Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx3, Compass, Bone Shardsx2, Empty Bottle, Sand Tiêu Chuẩn
Dubloonsx3, Electrical Doodad, Gunpowderx3, Thermal Stone Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons, Dark Sword, Life Giving Amulet Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx2, Obsidian Axe, Gunpowderx2 Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx4, Cloth Sail, Boat Repair Kit, Boat Lantern Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn

Lợi Phẩm Có Sẵn Lợi Phẩm Ngẫu Nhiên Lợi Phẩm May Rủi
Dubloonsx3, Coconadex3, Boat Cannon Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons, Snakeskin Hat, Snakeskin Jacket, Speargunx6 Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx5, Gold Nuggetx5, Purple Gemx2, Red Gemx4, Blue Gemx2 Tiêu Chuẩn
Dubloonsx5, Thulecite Club, Thulecite Crown, Thulecite Suit, Blue Gemx2 Tiêu Chuẩn
Dubloons, Spyglass, Pirate Hat, Boat Cannon Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons3, Boomerang, Snakeskinx3, Straw Hat Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons, Particulate Purifier, Venom Glandx3, Poison Spear Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons2, Coconadex2, Obsidian Coconade, Gunpowderx2 Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx4, Luxury Machete, Top Hat, Ropex3, Spyglass Tiêu Chuẩn
Dubloonsx6, Speargunx4, Blubber Suit Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx4, Bone Shardsx3, Nightmare Fuelx4, Purple Gemx2, Gold Nuggetx3 Tiêu Chuẩn
Dubloons, Gearsx4, Electrical Doodadx2, Spyglass, Gold Nuggetx2 Tiêu Chuẩn
Dubloonsx4, Pirate Hat, Boat Cannon Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons, Captain Hat, Life Jacket, Tuna Can, Trawl Net Tiêu Chuẩn
Dubloonsx4, Windbreaker, Obsidian Machete Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx4, Divining Rod Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx3, Boomerang, Tooth Trapx2 Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx6, Gold Nuggetx5 Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloonsx2, Obsidian Spear, Obsidian Armour Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn

Vật thể thế giới tự nhiên
Thực Vật Thường XanhThường Xanh SầnCây GaiBụi DâuCà RốtCây Chuối HangĐịa Y HangHoa (Hoa QuỷDương Xỉ) • CỏHoa ĐènCủ ThịtNhân SâmNấm RơmNấm CâyThực Vật Ven AoSậyCành ConBụi GaiCây Toàn ThườngReign of Giants icon Cây Dẻ BulôXương RồngCây Cỏ Lăn
Mob và Nơi Sống Tổ OngTổ Ong Sát ThủGò Chó SănAoNhà LợnVua LợnĐuốc LợnChòi ThỏNhà Xiêu VẹoGò Sên RùaHang NhệnThạch NhệnKén Khỉ HangỔ Chân CaoTrại Hải MãHố Giun (Hố Giun Bệnh) • Hang ThỏReign of Giants icon Hang ChuộtGốc Rỗng
Vô Tri Đài Giả Khoa Cổ ĐạiTượng CổĐá BazanBản ThảoĐá TảngMáy HátMộ (Bia Mộ) • Tượng Đàn HạcBụi Đất Khả NghiCột Cẩm ThạchCây Cẩm ThạchCổng MaxwellTượng MaxwellĐèn MaxwellĐầu Người CáĐèn Ác MộngKhóa Ác MộngNgai Ác MộngTháp ĐáRương Văn HoaĐầu LợnCột TrụThánh TíchHốHài CốtXươngThạch NhũĐá Xúc GiácTường ThuleciteReign of Giants icon Đá Băng NhỏTượng Glommer
Đồ Đồ HộpĐồ Tay QuâyĐồ Khoai Tây Kim LoạiĐồ VòngĐồ GỗMắt Xương
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.