FANDOM


Độ bền là một khái niệm trong trò chơi để thể hiện giới hạn lần dùng của một vật. Thường áp dụng cho các vật có thể trang bị được, tuy nhiên Cuộn Kim Khâu, Sáo Thần Pan cũng có độ bền. Có thể xác định độ bền bằng số phần trăm thể hiện ở trước biểu tượng của nó trong kho. Các vật khác nhau có độ bền và cách mất độ bền khác nhau:


Công CụSửa đổi

Công Cụ mất độ bền khi chúng được sử dụng cho các tác dụng riêng của chúng hay bị dùng như Vũ Khí để tấn công

3 Công cụ phổ biến nhất (Rìu, Cuốc, và Xẻng) cũng có các phiên bản đặc biệt với độ bền cao hơn nhiều (Rìu Xa Xỉ, Cuốc Sang Trọng, và Xẻng Vương Giả tương ứng).

Tên Lần Dùng Khả năng
Axe Rìu 100 Chặt Cây.
Luxury Axe Rìu Xa Xỉ 400 Chặt Cây
Pickaxe Cuốc 33 Khai Khoáng Đối Tượng Khai Khoáng.
Opulent Pickaxe Cuốc Sang Trọng 132 Khai Khoáng Đối Tượng Khai Khoáng.
Shovel Xẻng 25 Đào Thực Vật
Regal Shovel Xẻng Vương Giả 100 Đào Thực Vật
Pitchfork Chĩa 200 Đào Đất.
Hammer Búa 75 Phá hủy Kiến Trúc.
Sewing Kit Cuộn Kim Khâu 5 sửa chữa quần áo .
PickSlashAxe Rìu/Cuốc 400 khi rìu (và vũ khĩ), 134 khi cuốc Chặt Cây và Khai Khoáng Đối Tượng Khai Khoáng
Beefalo Horn Sừng Bò Lai 10 gọi 5 Bò Lai theo người chơi

Nguồn phát Ánh SángSửa đổi

Nguồn phát sáng sẽ tiêu dần nhiên liêu. Một số món có thể nạp thêm khi dùng hết nguyên liệu một số không.

Tên Thời gian cháy Tính năng
Campfire Lửa Trại 4.5 phút Cung cấp ánh sáng và nhiệt độ.
Fire Pit Lò Lửa 6 phút Cung cấp ánh sáng và nhiệt độ..
Torch Đuốc 75 giây Chiếu sáng một vùng nhỏ và cung cấp cho một chút ấm áp..
Miner Hat Mũ Thợ Mỏ 1 Ngày Cung cấp ánh sáng..
Pumpkin Lantern Đèn Bí Ngô 10 phút trong mùa hè , 13 phút 20 giây trong mùa đông Chiếu sáng một vùng nhỏ.
Lantern Đèn Lồng 1 Ngày Cung cấp ánh sáng..
Night Light Đèn Chong Đêm 11 phút 40 giây Cung cấp ánh sáng, giảm tinh thần.

Vật dụng Sinh TồnSửa đổi

Vật dụng Sinh Tồn mất độ bền khi sử dụng bởi người chơi hoặc khi được kích hoạt bởi mobs. Một số trong số chúng có thể được sử dụng như vũ khí nhưng sẽ mất độ bền nhanh hơn nhiều.

Tên Số lần dùng Tính năng
Bird Trap Bẫy Chim 8 Bắt Chim.
Trap Bẫy 8 Bắt Thỏ và sinh vật bẻ nhỏ khác
Fur Roll Chiếu Lông 3 Phục hồi Tinh ThầnMáu, giảm điểm Sức Đói.
Tent Lều 6 Phục hồi Tinh ThầnMáu, giảm điểm Sức Đói.
Umbrella 20 (khi tấn công) Ngăn chặn Tinh Thần mất từ trời Mưa ..
Bug Net Lưới Côn Trùng 10 (4 khi tấn công) bắt Bướm, Ong,...
Fishing Rod Cần Câu 9 (3 khi tấn công) Câu Cá ở Ao.
Basic Farm Ruộng Cơ Bản 20 Trồng Hạt Giống .
Improved Farm Ruộng Cải Tiến 30 Trồng Hạt Giống nhanh hơn.

Vũ KhíSửa đổi

Chỉ mất đồ bền khi dùng để tấn công vật trừ Chày Thịt

Tên Số lần dùng

Tính năng

Spear Giáo 150
Ham Bat Chày Thịt Vô hạn Bỉ hỏng sau 10 ngày, trong thời gian dùng vô hạn lần.
Tentacle Spike Chày Gai Xúc Tua 100 Rơi từ Xúc Tua .
Dark Sword Gươm Đen 100 Giảm Tinh Thần].
Boomerang Boomerang 10 Tầm xa, phải chụp khi nó quay lại.
Bat Bat Gậy Dơi 75 Hút Máu với giá là Tinh Thần.
Tooth Trap Bẫy Răng 10 Sát thương lên Mob đi qua nó.
Thulecite Club Chùy Thulecite 150 Tạo ra bóng xúc tua đánh cùng
Pan Flute Sáo Thần Pan 10 Khiến các mob đi ngủ.

Bảo VệSửa đổi

Gồm Áo GiápTường. Áo giáp có thể mặc bởi người chơi. Độ bền của áo giáp và tường chỉ mất khi bị đánh. Mỗi bộ áo giáp có thể hấp thụ một lượng nhất định thiệt hại trước khi phá vỡ (225, 450 và 1050 tương ứng).. Tường có thể được đặt để bảo vệ hoặc hạn chế quyền truy cập vào một khu vực từ mob khác. Họ có thể bị tấn công và phá hủy, nhưng có thể được sửa chữa và thậm chí nâng cấp để kéo dài.Tường ĐáTường Thulecite không thể bị cháy.


Tên % hấp thụ Độ bền Tính năng
Grass Suit Giáp Cỏ 60% 225
Log Suit Giáp Gỗ 80% 450
Marble Suit Giáp Cẩm Thạch 95% 1050 Giảm 30% tốc độ chạy
Night Armour Giáp Bóng Tối 95% 750 Giảm Tinh Thần
Snurtle Shell Armor Giáp Vỏ Sên 80% 1050 Hấp thụ 100% thiệt hại khi ẩn bên trong.
Thulecite Suit Giáp Thulecite 90% 1800 Tăng tinh thần
Football Helmet Nón Bầu Dục 80% 450
Beekeeper Hat Mũ Chăn Ong 80% 750 Chỉ có bảo vệ chống lại OngOng Sát Thủ.
Shelmet Mũ Vỏ Ốc 90% 750
Thulecite Crown Vương Miện Thulecite 90% 1200 Triệu hồi trường bảo vệ
Hay Wall Tường Rơm 100% 50-100 Dễ cháy.
Wood Wall Tường Gỗ 100% 100-200 Dễ cháy.
Stone Wall Tường Đá 100% 200-400 Không bắt lửa.
Thulecite Wall Tường Thulecite 100% 500-800 Không bắt lửa.

Trang PhụcSửa đổi

Trang phục chỉ mất đồ bên khi đang mặc.Có thể phục hồi bằng Cuộn Kim Khâu

Tên Thời gian mặc Tính năng
Garland Vòng Hoa 6 Ngày Tăng tinh thần nhỏ, hỏng như Lương Thực
Dapper Vest Vest Bảnh Bao 10 Ngày Tăng sự tỉnh táo vừa phải, cách nhiệt ít.
Breezy Vest Vest Mát Mẻ 15 Ngày Tăng sự tỉnh táo nhỏ, cách nhiệt vừa phải.
Puffy Vest Vest Phùng 15 Ngày Tăng sự tỉnh táo nhỏ, cách nhiệt tuyệt vời.
Rabbit Earmuff Chụp Tai Lông Thỏ 5 Ngày Cách nhiệt ít.
Top Hat Nón Chóp Cao 8 Ngày Tăng tinh thần.
Feather Hat Mũ Lông Chim 8 Ngày Dụ chim đến, tăng tinh thần ít
Winter Hat Mũ Mùa Đông 10 Ngày Tăng tinh thần ít, cách nhiệt vừa phải.
Beefalo Hat Mũ Sừng Bò 10 Ngày Cách nhiệt tốt, Bò Lai không tấn công trong mua giao phối
Tam o' Shanter Mũ bêrê Ê-cốt 25 Ngày Tăng sự tỉnh táo nhiều, cách nhiệt tuyệt vời..
Belt of Hunger Thắt Lưng Tuyệt Thực 8 Ngày Tốc độ đói giảm 60%, tăng tinh thần ít
One-man Band Người Hát Rong 3 phút Gọi tối đá 9 con đi theo như Lợn, Thỏ Người với sự giảm tinh thần.
Spiderhat Mũ Nhện 2 Phút Có thể kết bạn với Nhện với sự giảm tinh thần

Bùa và GậySửa đổi

Gậy chỉ mất độ bền khi sử dụng, bùa thường sẽ mất độ bền khi đang đeo.Trừ Bùa Phục Sinh chỉ mất sau khi hồi máu cho người chơi

Name Wear Time/No. of uses Special
Life Giving Amulet Bùa Phục Sinh 20 uses (hồi máu)

1 (resurrection)

Chuyển đổi 5 điểm đói và 5% độ bền của nó thành 5 HP. Hồi sinh người chơi sau khi chết. tăng tinh thần ít.
Chilled Amulet Bùa Lạnh 6 min Giảm nhiệt độ cơ thể, có thể đóng băng mobs tấn công. tăng tinh thần ít..
Nightmare Amulet Bùa Ác Mộng 4 min Các nhân vật trải nghiệm điên rồ , mất ít tinh thần.
The Lazy Forager Bùa Lười Biếng 225 uses tự động nhặt các Vật Dụng trên đất
Magiluminescence Bùa Phát Quang 8 min Cung cấp ánh sáng và tốc độ tăng, tăng sự tỉnh táo nhỏ..
Construction Amulet Bùa Kết Cấu 5 uses Các mặt hàng yêu cầu một nửa các nguồn lực để xây dựng, tăng sự tỉnh táo nhỏ.
Fire Staff Gậy Lửa 20 uses Thiết lập đối tượng đốt và mobs trên lửa..
Ice Staff Gậy Băng 20 uses Đóng băng quái vật và động vật.
Telelocator Staff Gậy Dịch Chuyển 5 uses Dịch chuyển một đám đông hoặc các nhân vật đến một vị trí ngẫu nhiên hoặc để một Tâm Dịch Chuyển nếu được xây dựng.
The Lazy Explorer Gậy Biếng 20 uses Di chuyên đến nơi con trỏ chi, tăng tốc độ
Star Caller's Staff Gậy Gọi Sao 20 uses Triệu hồi một ngôi sao để cung cấp ánh sáng và nhiệt, với một vùng cung cấp tinh thần lớn..
Deconstruction Staff Gậy Giải Cấu Trúc 5 uses PHá hủy các vật thu lại 100% nguyên liệu chế.

SáchSửa đổi

Sách là những mặt hàng độc quyền cho Wickerbottom . Mỗi người trong số chúng có một số lượng sử dụng và hiệu ứng đặc biệt của riêng mình.

Name No. of uses Special
Birds of the World Birds of the World 3 Tạo ra 30 con chim trong một hình vòng.
Applied Horticulture Applied Horticulture 5 Thu hoạch cây ngay lập tức.
Sleepytime Stories Sleepytime Stories 5 Khiến mất gần đó đi ngủ.
The End is Nigh The End is Nigh! 5 Triệu hồi 16 tia Sét xung quanh người chơi
On Tentacles On Tentacles 5 Triệu hồi 3 Xúc Tua.

Chú ý:bảng không đây đủ, nhưng thường vật không liên kê ở trên có số lượng sử dụng chỉ 1 hoặc vô hạn lần dùng

Cơ Chế Lối Chơi
Hoạt Động Chế TạoCâu CáNấu ĂnNuôi TrồngNgủ
Môi Trường Ngày-ĐêmTrăngChu kỳ Ác MộngĐộng ĐấtSétMưaMưa Ếch
Cơ Chế Quần XãNhân VậtCharlieChếtĐộ BềnĐiểm Kinh NghiệmLửaHỏng Lương ThựcCóng LạnhMáuSức ĐóiTinh ThầnNguồn SángBản ĐồSự Man RợnTài Nguyên Không Tái SinhKiến TrúcĐiều KhiểnSao LưuReign of Giants icon Ẩm ƯớtQuá Nhiệt
Chế Độ Trải NghiệmPhiêu LưuBề MặtHang ĐộngTàn TíchDon't Starve Together
Khác Làng LợnĐường (Lối Mòn) • Nghĩa ĐịaBiểnVực ThẳmCầuBộ VáĐồNhà Xác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.